| | |Menu główne

Jak aktywować produkty Autodesk

Zachęcamy do zapoznania się krótką instrukcją dotyczącą aktywowania produktów Autodesk.

Licencje oprogramowania Autodesk aktywowane są metodą Sign-In. Oznacza to, że użytkownik nie musi podawać numeru seryjnego licencji przy uruchamianiu produktu, a jedynie zalogować się w programie kontem posiadającym uprawnienia do korzystania z danego programu.

1. Stworzenie użytkownika

Po zalogowaniu się na stronie https://manage.autodesk.com na konto osoby zarządzającej licencjami z menu po lewej stronie wybieramy opcję „Zarządzanie użytkownikami -> według użytkownika”

W tej zakładce mamy dostęp do listy użytkowników naszego oprogramowania.
W prawym górnym rogu pokaże się przycisk „Dodaj użytkowników”

Zgodnie z podanym przykładem wpisujemy dane konta Autodesk osoby, której chcemy nadać uprawnienia do korzystania z programu.

Wpisanie „Marcin, Nowak, marcin.nowak@email.com;„ pozwoli na dodanie przykładowego użytkownika. Po średniku nazwa zmieni się na kolor niebieski, pozwalając dodać więcej użytkowników na raz w ten sam sposób. Jeżeli wiadomość e-mail nie dotrze do nowego użytkownika, proszę się upewnić, że utworzył swoje konto Autodesk.

2.Przypisanie licencji do użytkownika

W tej samej zakładce wyświetli nam się teraz nowy użytkownik, a po naciśnięciu na niego wyświetli się lista programów, do których można go uprawnić. Oprogramowanie, do którego ma dostęp użytkownik jest zaznaczone niebieskimi znakami ✓

3. Logowanie do programu

Po uruchomieniu programu w prawym górnym rogu rozwijamy listę, z której wybieramy opcję „Zaloguj na koncie Autodesk”

Ostatnim krokiem jest zalogowanie się do konta, któremu zostały przypisane uprawnienia, a następnie można zaczynać pracę w pełnej wersji oprogramowania.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:

Zamknij