| | |Menu główne
Maya_2020.4_1188x338px

Aktualizacja Maya 2020.4

Maya_2020.4_1188x338px

Maya 2020.4 to potężna aktualizacja w Bifrost dla Maya. Koncentrując się na wprowadzaniu bogatszych, proceduralnych przepływów pracy do większej liczby obszarów Twojego ciągu pracy, dodano do Bifrost potężne możliwości rozpraszania, instancji, wolumetrii i efektów. Ta aktualizacja zapewnia również najnowszą wersję programu Arnold, która zapewnia szybsze, bardziej kreatywne renderowanie, a także ulepszenia wtyczek Motion Library i Substance.

Maya 2020.4 – Obsługa Maya Curves

Maya 2020.4 feature01

Krzywe Maya można teraz przeciągać i upuszczać bezpośrednio do wykresów Bifrost i konwertować na pasma Bifrost. Związki i węzły pasm mogą być następnie używane do budowania zasobów i narzędzi opartych na krzywych, otwierając drogę do używania krzywych Maya do kierowania proceduralnym generowaniem dróg, ogrodzeń oraz rozmieszczania i orientacji rozproszenia obiektów. Ta funkcja umożliwia również budowanie związków, które akceptują krzywe Maya działające jako włosy prowadzące i używanie Bifrost do generowania interpolowanych włosów na potrzeby buforowania Alembic lub renderowania bezpośredniego.

Maya 2020.4 – Graph Shape Nodes

Maya 2020.4 feature02

Wykresy Bifrost mogą być teraz reprezentowane jako węzły DG lub węzły DAG zwane bifrostGraphShapes, które są widoczne w zarysie. Węzeł DAG łączy wykres Bifrost z węzłem kształtu Maya i jest nowym domyślnym ustawieniem dla wykresów Bifrost w Maya. Węzły DG zostały zmodyfikowane, aby były niewidoczne w zarysie, odzwierciedlając istniejącą konwencję pracy w Maya.

Maya 2020.4 – Field System

Maya 2020.4 feature03

Ta aktualizacja wprowadza również zdefiniowane przez użytkownika, niejawne pola skalarne 3D i wektorowe. W przeciwieństwie do typów woluminów dyskretnych, takich jak wolumin adaptacyjny Bifrost lub OpenVDB, w których dane pola są przechowywane w pamięci, te nowe pola zapewniają nieskończoną rozdzielczość przy niewielkim obciążeniu pamięci. System pól zapewnia węzły, które umożliwiają definiowanie niestandardowych pól wektorowych i skalarnych, aby działały jak dynamika wpływająca na cząstki, tkaniny lub symulacje aerodynamiczne – bez konieczności wchodzenia do związków FX w celu ich edycji. Pola te są również przydatne w przepływach pracy innych niż FX, takich jak sterowanie pozycjami i orientacjami rozpraszania, deformacją siatki lub tworzeniem niejawnych powierzchni.

Maya 2020.4 – Scatter Pack

Maya 2020.4 feature04

Ta aktualizacja wprowadza pierwszą wersję związków wyższego poziomu rozpraszania i instancji, w tym niebieski węzeł rozpraszania szumu i integrację z nowym Field System.

Maya 2020.4 – Usprawnienia Volume

Maya 2020.4 feature05

Narzędzia Volume zostały zaktualizowane, aby obsługiwały w pełni adaptacyjne konwersje między siatkami i objętościami. Dodano również nowe narzędzia do adaptacyjnego scalania objętości i konwersji między polami a objętościami.

Maya 2020.4 – Symulacje Cloth i Thin-shell

Maya 2020.4 - Symulacje Cloth i Thin-shell

Rozwiązanie Material Point Method (MPM) dla materiałów i cienkich skorup zostało zaktualizowane, aby generować dokładniejsze kolizje i zderzenia samoprzenikania.

Maya 2020.4 – Aerodynamic Simulations

Maya 2020.4 - Aerodynamic Simulations

Solver Aero został również zaktualizowany o znaczące ulepszenia wydajności, zwiększoną zdolność do udoskonalania szczegółów i redukcji artefaktów oraz nowe funkcje, takie jak adekwatność tekstur.

Maya 2020.4 – Rendering

Maya 2020.4 feature11 rendering

Arnold 6.1 jest dołączony do Maya 2020.4, oferując potężne nowe funkcje renderowania i ulepszenia, w tym węzły przetwarzania końcowego do tworzenia ekspozycji, korekcji kolorów i efektów winietowania oraz obsługę zagnieżdżonych dielektryków, umożliwiając bardziej realistyczne renderowanie scen, takich jak szklane pojemniki z płynem, bąbelkami lub kostkami lodu. Arnold GPU staje się coraz szybsze i bardziej niezawodne z każdą wersją.

Maya 2020.4 feature08

Maya 2020.4 feature09

Kontakt handlowy:
Artur Siłuch
@: artur.siluch@procad.pl

Chcesz być na bieżąco z tematami branży Media & Entertainment – odwiedź i polub nasz profil na facebooku

Zamknij