| | |Menu główne

Autodesk Material Exchange

Narziędzie pozwala na przeprowadzenie symulacji z uwzględnieniem właściwości po-wtryskowych, które można wyznaczyć za pomocą programu Autodesk Moldflow Insight. Oprogramowanie pozwala przekazać nieliniowe właściwości materiału do programów symulacyjnych ANSYS i ABAQUS wraz z naprężeniami wewnętrznymi występującymi w wyprasce. Program przekazuje również informację o orientacji włókien.

Dzięki Autodesk Material Exchange możliwe jest wykorzystanie powyższych danych materiałowych do analizy nieliniowej z uwzględnieniem odkształcenia plastycznego oraz pękania osnowy.

Oprogramowanie pozwala na pracę ze złożeniami, gdzie dla każdego elementu możliwe jest przeniesienie właściwości po-wtryskowych. Dodatkowo moduł mapujący pozwala przenieść informację całego elementu na jego wycinek – dzięki czemu możliwe jest przeprowadzenie symulacji np. dla płaskiego wycinka wypraski, gdzie taki sam wycinek będzie potem poddany badaniom wytrzymałościowym w celu walidacji wyników.

W najnowszej wersji oprogramowanie pozwala na wyznaczenie wytrzymałości linii łączenia wypraski, dając jednocześnie informacje o wielkości osłabienia wypraski pod wpływem łączenia się strug polimeru.

Oprogramowanie uwzględnia również różnice w zachowaniu materiału pod wpływem ściskania (w odniesieniu do rozciągania), co znacząco podnosi dokładność wyników symulacji

Zamknij