| | |Menu główne

Autodesk Moldflow

Czym jest Autodesk Moldflow?

Autodesk Moldflow jest zaawansowanym produktem klasy CAE (Computer Aided Engineering), wspomagającym pracę projektantów części z tworzyw sztucznych, jak również konstruktorów narzędzi do ich produkcji (głównie form wtryskowych), oraz technologów procesu przetwórstwa. Stanowi nieodzowne ogniwo łańcucha prototypowania cyfrowego, umożliwiającego wdrożenie nowo zaprojektowanego wyrobu do produkcji jak najszybciej i najtaniej, z uniknięciem żmudnego procesu prób i błędów.

System Moldflow jest najdłużej istniejącym i najbardziej rozwiniętym spośród tego typu programów CAE na świecie. Jego początki sięgają wczesnych lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia; przez prawie 50 lat nieprzerwanego rozwoju systemu, jego nazwa stała się synonimem tego typu aplikacji – innymi słowy: dla większości inżynierów z sektora tworzyw sztucznych, wyrażenie „analiza Moldflow” czy „optymalizacja Moldflow” oznaczają odpowiednio analizę lub optymalizację komputerową typu CAE, jakiej poddać można model wypraski, formy czy procesu przetwórstwa.

Pamiętającym początki rynku CAD zapewne kojarzy się to ze sposobem, w jaki wtedy utożsamiano nazwę programu AutoCAD z projektowaniem komputerowym w ogóle…

Dzisiejsza oferta Autodesk w zakresie systemu Moldflow, która wyróżnia go na tle konkurencji, to przede wszystkim:

 • największa baza danych materiałowych, ustawicznie wzbogacana o tworzywa wprowadzane na rynek przez ich czołowych producentów, którzy po prostu nie mogą sobie pozwolić na nieobecność w Moldflow Material Database
 • wsparcie dla wszystkich, stosowanych w przemyśle, technologii przetwórstwa (choć oczywiście nadal podstawową technologią jest wtrysk tworzyw termoplastycznych)
 • współpraca praktycznie ze wszystkimi CADowskimi formatami wymiany danych (pełna lista tutaj) 
 • najdokładniejsze solwery (algorytmy obliczeniowe), dające wyniki analiz wiernie odzwierciedlające rzeczywiste zjawiska – jedyne uznane przez branżę Automotive
 • szeroka oferta pakietów oprogramowania, zróżnicowana pod kątem rodzaju użytkownika, zakresu możliwości analitycznych i ceny 
 • wsparcie użytkownika (przed- i posprzedażowe; szkolenia, pomoc w rozwiązywaniu problemów, itd.) – na najwyższym, charakterystycznym dla firmy Autodesk, poziomie.

Zastosowania oprogramowania Autodesk Moldflow

System Autodesk Moldflow może być stosowany do rozwiązania najróżniejszych problemów  (pełna lista jest dostępna tutaj) , z czego najpopularniejszymi są:

 • dobór punktu wtrysku
 • analiza deformacju
 • analiza chłodzenia formy 
 • dobór układu wlewowego 
 • optymalizacja geometrii wypraski 
 • analiza orientacji włókna w wyprasce 
 • analiza jakości powierzchni wypraski 
 • optymalizacja cyklu wtrysku 
 • analiza wytrzymałościowa wypraski (z uwzględnieniem własności poprzetwórczych) 
 • analiza technologii specjalnych (obtrysk, wtrysk dwukomponentowy, wtrysk z gazem itp.) 
Zamknij