| | |Menu główne

Autodesk Moldflow Adviser

Charakterystyka oprogramowania Moldflow Adviser

Oprogramowanie to jest dedykowane dla konstruktorów wyprasek z tworzyw sztucznych oraz form wtryskowych. Ostatnie zmiany w wariantach oprogramowania Moldflow Adviser spowodowały redukcję z trzech wersji do dwóch wraz ze znaczącą redukcją ceny pakietu Premium. Do pakietu Moldflow Adviser został dodany program Moldflow Design – fenomenalne narzędzie wspierające pracę konstruktora wypraski w czasie rzeczywistym. Aktualnie dostępne są dwa warianty oprogramowania Moldflow Adviser przedstawione poniżej – kompletny opis wszystkich wariantów oprogramowania Autodesk Moldflow oraz tabela funkcji jest do pobrania  >>Pobierz plik<< oraz  >>Pobierz plik<< 

Pakiet Moldflow Adviser Premium 2021 (dedykowany konstruktorom wyprasek) oferuje:

 • Opatentowaną siatkę do symulacji wyrobów cienkościennych Dual Domain® (przez cienkościenne rozumie się detale o dużym stosunku jednego wymiaru do dwóch pozostałych), dostępną tylko w oprogramowaniu Autodesk Moldflow, która bardzo dobrze radzi sobie detalami cienkościennymi przy zachowaniu krótkiego czasu obliczeń. 
 • Siatkę 3D do symulacji elementów grubościennych; 
 • Symulację procesu wypełniania gniazda – fazy wtrysku (Fill)
 • Narzędzie do optymalizacji geometrii detali (Design Adviser), które pokazuje możliwe pocienienia oraz podcięcia;
 • Narzędzie do optymalizacji kosztów produkcji (Cost Adviser); 
 • Narzędzie wspierające analizy wyników (Results Adviser)
 • Narzędzie do optymalizacji okna przetwórczego (Molding Window)
 • Możliwość optymalizacji rozlokowania punktów wtrysku położenia linii łączenia oraz balansowania wypełniania gniazda (Gate Location i Fill Preview)
 • Wbudowane narzędzie do modyfikacji geometrii (SimStudio Tools) >>Dowiedz się więcej …<<
 • Analiza i wizualizacja zapadnięć; 
 • Możliwość optymalizacji rozlokowania punktów wtrysku oraz położenia linii łączenia; 
 • Narzędzie do darmowej prezentacji danych w interaktywnej na komputerach pozbawionych licencji Moldflow Adviser – np. u współpracowników i klientów (Moldflow Communicator); 
 • Największą bazę danych tworzyw termoplastycznych; 

Film przedstawiający symulację procesu wtrysku:

Pakiet Moldflow Adviser Ultimate 2021 (dedykowany konstruktorom form wtryskowych) dodatkowo oferuje:

 • Pełną symulację procesu wypełniania gniazda oraz całej formy- fazy wtrysku (Fill) oraz docisku (Pack);
 • Symulacje chłodzenia zarówno gniazda jak i formy – program umożliwia symulację średniej temperatury w formie w trakcie cyklu (Cool);
 • Analiza odkształceń i wypaczeń (Warp) – wykorzystując odpowiedni profil docisku narzędzie pozwala na optymalizację lokalnych skurczy w celu ich ujednorodnienia i zmniejszenia wypaczeń;
 • Analiza orientacji włókien (Fiber Orientation);
 • Narzędzie do balansowania układów dolotowych (Runner Balance);
 • Możliwość symulacji form zimno- i gorąco kanałowych;
 • Bazy bogate danych chłodziw oraz materiałów na formy;
Zamknij