| | |Menu główne

Co nowego

Co nowego w Autodesk Moldflow 2021?

W najnowszej wersji oprogramowania Moldflow wprowadzono nowe ulepszenia rozszerzające możliwości symulacyjne, poprawiające dokładność wyników oraz skracające czas potrzebny do uzyskania wyników.

Nowe możliwości symulacyjne

 • Spienianie tworzyw termoutwardzalnych (Reactive Microcellular Injection Molding)
  Wprowadzono możliwość symulacji spieniania fizycznego tworzyw termoutwardzalnych, które polega na wtryskiwaniu jednofazowego roztworu polimeru i cieczy nadkrytycznej, z której formują się bąbelki kiedy zostanie usunięte ciśnienie. Proces jest bardzo podobny do istniejącej już funkcji spieniania tworzyw termoplastycznych – zmienił się jedynie rodzaj tworzyw. Analiza jest dostępna dla siatki 3D.
 • Spienianie chemiczne polimerów (Chemical Foam Molding)
  Wprowadzono możliwość symulacji spieniania chemicznego – procesu, w którym w wyniku reakcji wydziela się gaz formujący bąbelki w środku materiału. Najczęstszym przykładem jest spienianie poliuretanów. Analiza jest dostępna dla siatki 3D.
 • Analiza z uwzględnieniem chowanych rdzeni (Retractable Core Constraints)
  W przypadku analizy przesunięcia rdzenia (Core-Shift) została dodana możliwość wprowadzenia utwierdzenia, które będzie symulowało rdzenie, które się chowają w trakcie wtrysku.

Ulepszenia jądra obliczeniowego (solvera)

 • Dekompozycja osnowy tworzywa (Decompostion of Polymer Matrix Properties)
  Od teraz solvery przepływu siatek Midplane oraz Dual Domain będą liczyć właściwości osnowy tak samo jak w przypadku solvera 3, co będzie miało wpływ na właściwości mechaniczne osnowy. Wyniki mają nieistotny wpływ na wyniki deformacji
 • Obliczenia właściwości kompozytu (Calculation of Composite Properties)
  Dokładność modeli mikromechanicznych, które są używane do obliczania właściwości kompozytu została zwiększona. Wprowadzona zmiana ma pewien wpływ na właściwości mechaniczne kompozytu oraz przewidywania deformacji dla materiałów napełnianych włóknami oraz cząstkami w kształcie dysków (płytek).
 • Ulepszone wyniki symulacji dla materiałów częściowo krystalicznych przy siatce 3D. (Improved Handling of Semi-Crystalline Materials in 3D)
  Dokładność wyników deformacji dla siatki 3D została zwiększona poprzez ulepszenie algorytmu odpowiadającego za ocenę wpływu krystalizacji na zestalanie materiału. To ulepszenie nie wymaga dodatkowych danych materiałowych i ma zastosowanie dla wszystkich tworzyw częściowo krystalicznych. Efekt ten zwiększy wartość skurczu objętościowego oraz deformacji dla siatki 3D. Wpłynie również na zanik ciśnienia w gnieździe. Te same efekty krystalizacji są od lat uwzględniane w siatkach typu Midplane oraz Dual Domain. Ulepszenie zmniejszy różnicę w wynikach między różnymi typami siatek.
 • Ulepszenie przewidywania zapadów dla siatki 3D. (Sink-Marks Prediction Improvement for 3D Mesh)
  Przewidywanie zapadnięć dla siatki 3D jest lepiej pokazywane niż w poprzednich wersjach. Teraz możliwe jest przewidzenie zapadnięć w geometrii 3D, która nie ma tradycyjnej użebrowanej struktury.
 • Dodatkowa opcja automatyzacji profilu docisku. (Addition of Automatic Option for Pack/Holding Control)
  Opcja „Automatic” została dodana do sterowania profilem docisku. Kiedy opcja zostanie wybrana, solver automatycznie określi wielkość oraz czas trwania docisku, gdzie głównym celem będzie uzyskanie minimalnego skurczu przy uwzględnieniu możliwości maszyny. Moduł zakłada stałe ciśnienie w trakcie fazy docisku i jest dedykowane sytuacji, w której aktualne parametry procesu nie zostały dobrane. Moduł został wprowadzony do analiz dla tworzyw termoplastycznych dla siatek Midplane, Dual Domain oraz 3D.
 • Podniesiona dokładność wyników dla siatek Midplane i Dual Domain (Enhancements to Barrel Effect Calculation
  Obliczenia barrel effect dla siatki Midplane i Dual Domain zostały ulepszone, żeby uzyskać wypełnienie objętości podobne jak dla siatki 3D.
 • Wewnętrzna precyzja modułu chłodzenia formy wtryskowej Mold Cooling Solver Internal Precision
  Dla analizy chłodzenia typu Cool (BEM) jądro obliczeniowe zostało ulepszone. Poprawiono zbieżność numeryczną wyników temperatury formy w miejscach gdzie kanały są położone blisko powierzchni wypraski lub formy wtryskowej. Może to skutkować koniecznością przeprowadzenia większej liczby iteracji i tym samy dłuższym czasem analizy.
 • Przewidywanie powierzchni łączenia 3D 3D Weld Surface Prediction
  Symulacje przy wykorzystaniu siatki 3D umożliwiają teraz przewidzeniebardziej kompletnej oraz ciągłej powierzchni łączenia w przypadku zastosowania siatki o dobrej jakości. Nie ma konieczności ekstremalnego zagęszczania siatki lub stosowania małych kroków czasowych dla przewidzenia ciągłych linii łączenia, lecz może to pomóc przy eliminacji błędnych przewidywań w niektórych przypadkach. Jeżeli zostanie zaznaczona opcja obliczenia wytrzymałości powierzchni łączenia „Weld surface strength analysis” – czas analizy i wykorzystanie pamięci podczas analizy wypełniania oraz wielkość pliku wymiany (.ws3) dla analizy wytrzymałościowej może znacząco wzrosnąć.
 • Nowe możliwości API jądra obliczeniowego New Solver API Capabilities
  dodano możliwość pobierania przez API numeru ID materiału oraz nazwy materiału dla analiz płynięcia deformacji (3D)
  dodano możliwość pobierania opcji API użytkownika, które zostały ustawione dla analiz płynięcia deformacji (3D)
  wynik koncentracji (stężenia) objętościowej napełniacza jest dostępny poprzez słowo-klucz FillerConcentration poprzez funkcje SolverUtilityHb3dGetNodeScalarResult() oraz SolverUtilityHb3dGetNodeFieldResults()
  unkcje API solvera oraz funkcje użytkownika umożliwiły użytkownikowi dostęp do zmiennych polowych w węzłach dla równań adwekcji w jądrze przepływowym dla siatki 3D
  funkcje API solver mogą być użyte do ustawiania tensora orientacji włókien w każdym węźle w analizie przepływu dla siatki 3D
  funkcje API solvera oraz funkcje użytkownika zostały uwzględnione w kontroli procesu wtrysku oraz kroków czasowych w analizie przepływu dla siatki 3D
 • Ulepszenia modułu do wyznaczania koncentracji (stężęnia) proszku oraz włókna Enhancements to Powder/Fiber Concentration Solver
  Ulepszono dokładność jądra obliczeniowego odpowiadającego za migrację proszku oraz napełniacza. Dodatkowe ostrzeżenie zostało dodane w przypadku kiedy nastąpi dywergencja wyników dla danego kroku czasowego. W takim momencie aktualizacja wyniku dot. stężenia zostaje zablokowana i zostaje użyty poprzedni wynik. Jeżeli dywergencja występuje często, wartość rozkładu koncentracji może być obarczona dużym wynikiem.
 • Pozycja ślimaka w Logu Add Ram Position to Screen Log
  To ulepszenie ma zastosowanie do analizy wypełniania ze sterowaniem profilem absolutnej prędkości ślimaka „Absolute ram speed profile” i zawiera 2 aspekty:
  dla analizy przepływu 3D dodano położenie ślimaka do Loga dla fazy wtrysku oraz docisku
  dla analizy przepływu Midplane oraz Dual Domain jądro wyznacza i podaje położenie ślimaka w fazie docisku (położenie ślimaka w fazie wypełniania było obecne w poprzednich wersjach programu)
  Kolejną korzyścią z tego ulepszenia jest to, że sterowanie przewężką zaworową w oparciu o położenie ślimaka może być rozciągnięte na fazę docisku
 • Wykres profilowany jako domyślny (Profiled Result Output is On By Default)
  Dla analiz przepływu z wykorzystaniem siatki Midplane oraz Dual Domain, wyniki profilowane zostały ustalone jako domyślne, wraz z domyślną liczbą wyników profilowanych „Number of profiled results” na 20. Ta zmiana pozwoli użytkownikom porównywanie wyników takich jak temperatura między analizą wykonaną przy siatce 2.5D oraz 3D.
  Agregacja siatki 3D dla analizy wyboczenia (The mesh aggregation option for 3D buckling)
  Agregacja siatki 3D dla analizy deformacji, która przetwarza oryginalną siatkę na bardziej zgrubną jest również wspierana dla analiz wyboczenia. Czas obliczenia dla analizy wyboczenia został w ten sposób znacząco ograniczony.
  Uwaga: wyniki naprężeń są dostępne tylko gdy nie została zastosowana agregacja siatki.
  Ograniczenia: agregacja siatki jest dobra dla wyprasek cienkościennych i nie jest polecana dla wyprasek grubościennych („chunky”).

Ulepszenia siatki

 • Siatkowanie powierzchniowe zakrzywionych powiezrchni (Surface meshing of curved surfaces)
  Wprowadzono ulepszenia modułu generującego siatkę, dzięki czemu ograniczono liczbę elementów o dużej wartości „aspekt ratio”. Może to poprawić wyniki dla analiz Dual Domain oraz 3D
 • Modelowanie przegród przy użyciu pojedynczych linii chłodzenia (Single leg model of baffle or bubbler cooling lines)
  Przygotowanie linii chłodzenia przegród (baffle, bubbler) przy użyciu pojedynczej krzywej teraz tworzyw zestaw dwóch identycznych elementów belkowych. To ulepszenie eliminuje ostrzeżenie nt. brakujących krzywych podczas przygotowywania siatki formy wtryskowej dla analizy chłodzenia Cool (FEM).

Nowe wyniki

 • Rozkład prążków interferencyjnyh dla analizy dwójłomności (Fringe Pattern Result for Birefringence Analysis)
  Analiza dwójłomności (tylko dla siatki 3D) daje wyniki prążków interferencyjnych, który jest widoczny patrząc na światło spolaryzowane przez wypraski transparentne. Każdy prążek reprezentuje opóźnienie światła o jedną długość fali. Duża liczba pasków interferencyjnych blisko siebie wskazuje na dużą wartość naprężeń resztkowych.


  Uwaga: wyniki prążków interferencyjnych zakładają światło przechodzące z kierunku +Z do –Z. Możliwe jest inne zdefiniowanie kierunków poprzez Custom Result (Result tab > Plots panel > New Plot > Custom).

Baza tworzyw

 • W wersji 2021 liczba tworzyw w bazie przekroczyła 11500 sztuk.

Nowy system zarządzania analizami

 • Od wersji 2021 zaimplementowano nowy moduł zarządzania analiz o nazwie Simulation Compute Manager (SCM).

Nowości w Moldflow Insight 2017.3

Nowe narzędzia:

 • Możliwość symulacji wtrysku proszków (tworzyw wysokonapełnionych, zazwyczaj proszkami metalicznymi). Na ten moment dostępna jest analiza wypełniania oraz docisku. Symulacja pokazuje rozkład stężenia cząstek w wyprasce i jest w stanie przewidzieć powstawanie smug. Analiza nie uwzględnia wpływu lokalnej zmiany stężenia cząstek na lepkość.
 • Rozbudowane narzędzie ułatwiające duplikowanie studiów
 • Rozbudowane narzędzi do sterowania przewężkami gorącokanałowymi

Solver:

 • Model trójwymiarowych naprężeń wewnętrznych ustalony jako model podstawowy przy analizach wypaczeniowych – model wprowadzony w wersji 2017 R2 został ustalony podstawowym modelem wypaczeniowym, który daje dokładniejsze wyniki skurczów, wypaczeń oraz naprężeń wewnętrznych
 • Możliwość włączenia agregacji siatki dla modelu trójwymiarowych naprężeń wewnętrznych.
 • Możliwość zastosowania modelu trójwymiarowych naprężeń wewnętrznych do analizy tworzyw termoutwardzalnych

Siatka

 • Wprowadzono narzędzie automatycznie dobierające długość krawędzi elementów oraz kątów przy generowaniu siatki. Zwiększa dokładność generowania siatki dla wąskich elementów oraz pozwala uniknąć nadmiernego zagęszczania siatki na zaokrągleniach.
 • Wprowadzono możliwość generowania siatki Dual Domain oraz 3D na Linux
 • Wprowadzono możliwość eksportu wypaczonej bryły w formacie STEP (do tej pory był dostępny *.SAT, *.SMT, oraz *.STL)
 • Wprowadzono możliwość usuwania elementów składowych zaimportowanego złożenia
 • Wprowadzono możliwość kopiowania wybranych elementów złożenia
 • Wprowadzono narzędzie do generowania bloku formy w oparciu o istniejące gniazda, kanały dolotowe oraz kanały chłodzące

W październiku 2016 roku zaprezentowano aktualizację oprogramowania Moldflow do wersji 2017 R2. Poszczególne zmiany wraz ze szczegółowym omówieniem zostały zaprezentowane na poniższym filmie:

W przypadku wersji Moldflow Adviser przyniosła zmiany w zestawach narzędzi, które pociągnęły za sobą usunięcie wersji Standard oraz dodanie do narzędzia Moldflow Design do wariantu Adviser. Zmiany zostały już uwzględnione w opisie znajdującym się tutaj

W przypadku Moldflow Insight wystąpiły znaczące zmiany w oprogramowaniu:

 • Aktualizacja do wersji Moldflow Insight Standard 2017 R2 wprowadziła szereg poprawek i przydatnych narzędzi:
  – Podniesienie dokładności analiz wypaczeniowych dla wyprasek grubościennych;
  – Podniesienie dokładności analizy rozłożenia orientacji włókna w formie;
  – Możliwość analizy poślizgu na ściankach – szczególnie przydatne dla wyprasek grubościennych
  – Kontrolowanie procesu chłodzenia za pomocą termopary – łatwiejsze odwzorowanie sytuacji panującej w rzeczywistym procesie;
  – Możliwość modyfikacji geometrii wypraski bezpośrednio w oprogramowaniu – można w prosty sposób zmodyfikować położenie oraz wymiary wybranych elementów wypraski (np. otworów, żeber).
 • Aktualizacja do wersji Moldflow Insight Premium 2017 R2 wprowadziła dodatkowo jedno bardzo istotne narzędzie, a mianowicie możliwość użycia wprowadzonych zmian w geometrii w programie i wykorzystanie w analizie parametrycznej (Parametric Study). Dzięki temu możliwe jest automatyczna weryfikacja wpływu zmiany danej geometrii (np. przesunięcie żebra, zmiana jego wysokości/grubości) np. na powstałe wypaczenia wypraski.
Zamknij