| | |Menu główne

Co nowego

Nowości w Moldflow Insight 2017.3

Nowe narzędzia:

 • Możliwość symulacji wtrysku proszków (tworzyw wysokonapełnionych, zazwyczaj proszkami metalicznymi). Na ten moment dostępna jest analiza wypełniania oraz docisku. Symulacja pokazuje rozkład stężenia cząstek w wyprasce i jest w stanie przewidzieć powstawanie smug. Analiza nie uwzględnia wpływu lokalnej zmiany stężenia cząstek na lepkość.
 • Rozbudowane narzędzie ułatwiające duplikowanie studiów
 • Rozbudowane narzędzi do sterowania przewężkami gorącokanałowymi

Solver:

 • Model trójwymiarowych naprężeń wewnętrznych ustalony jako model podstawowy przy analizach wypaczeniowych – model wprowadzony w wersji 2017 R2 został ustalony podstawowym modelem wypaczeniowym, który daje dokładniejsze wyniki skurczów, wypaczeń oraz naprężeń wewnętrznych
 • Możliwość włączenia agregacji siatki dla modelu trójwymiarowych naprężeń wewnętrznych.
 • Możliwość zastosowania modelu trójwymiarowych naprężeń wewnętrznych do analizy tworzyw termoutwardzalnych

Siatka

 • Wprowadzono narzędzie automatycznie dobierające długość krawędzi elementów oraz kątów przy generowaniu siatki. Zwiększa dokładność generowania siatki dla wąskich elementów oraz pozwala uniknąć nadmiernego zagęszczania siatki na zaokrągleniach.
 • Wprowadzono możliwość generowania siatki Dual Domain oraz 3D na Linux
 • Wprowadzono możliwość eksportu wypaczonej bryły w formacie STEP (do tej pory był dostępny *.SAT, *.SMT, oraz *.STL)
 • Wprowadzono możliwość usuwania elementów składowych zaimportowanego złożenia
 • Wprowadzono możliwość kopiowania wybranych elementów złożenia
 • Wprowadzono narzędzie do generowania bloku formy w oparciu o istniejące gniazda, kanały dolotowe oraz kanały chłodzące

 


W październiku 2016 roku zaprezentowano aktualizację oprogramowania Moldflow do wersji 2017 R2. Poszczególne zmiany wraz ze szczegółowym omówieniem zostały zaprezentowane na poniższym filmie:

W przypadku wersji Moldflow Adviser przyniosła zmiany w zestawach narzędzi, które pociągnęły za sobą usunięcie wersji Standard oraz dodanie do narzędzia Moldflow Design do wariantu Adviser. Zmiany zostały już uwzględnione w opisie znajdującym się tutaj

W przypadku Moldflow Insight wystąpiły znaczące zmiany w oprogramowaniu:

 • Aktualizacja do wersji Moldflow Insight Standard 2017 R2 wprowadziła szereg poprawek i przydatnych narzędzi:
  – Podniesienie dokładności analiz wypaczeniowych dla wyprasek grubościennych;
  – Podniesienie dokładności analizy rozłożenia orientacji włókna w formie;
  – Możliwość analizy poślizgu na ściankach – szczególnie przydatne dla wyprasek grubościennych
  – Kontrolowanie procesu chłodzenia za pomocą termopary – łatwiejsze odwzorowanie sytuacji panującej w rzeczywistym procesie;
  – Możliwość modyfikacji geometrii wypraski bezpośrednio w oprogramowaniu – można w prosty sposób zmodyfikować położenie oraz wymiary wybranych elementów wypraski (np. otworów, żeber).
 • Aktualizacja do wersji Moldflow Insight Premium 2017 R2 wprowadziła dodatkowo jedno bardzo istotne narzędzie, a mianowicie możliwość użycia wprowadzonych zmian w geometrii w programie i wykorzystanie w analizie parametrycznej (Parametric Study). Dzięki temu możliwe jest automatyczna weryfikacja wpływu zmiany danej geometrii (np. przesunięcie żebra, zmiana jego wysokości/grubości) np. na powstałe wypaczenia wypraski.

 

Zamknij