| | |Menu główne

Analizy liniowe

Analizy liniowe są podstawowym typem analiz wytrzymałościowych. Zakładają one liniową zależność między naprężeniem i odkształceniem, małe wartości odkształceń, a także brak zmiany kierunku obciążenia w trakcie obciążania oraz niezmienność warunków brzegowych. W obrębie tych założeń dostępne są następujące analizy:

 • Analiza naprężeniowa z liniowymi materiałami (Linear Static i Prestress Static) – wyznacza ona przemieszczenia i naprężenia pod wpływem statycznych obciążeń. W jej ramach możliwe jest uwzględnienie kontaktów między elementami (co stanowi element nieliniowy), przez co analiza staje się iteracyjna.
  Prestress normal modes
 • Analiza modalna (Natural Modes) – pozwala na wyznaczenie wartości własnych oraz postaci drgań własnych konstrukcji stricte w oparciu o geometrię oraz właściwości materiału
  Normal modes
 • Analiza modalna z uwzględnieniem obciążeń (Prestress Normal Modes) – pozwala na zbadanie wartości własnych przy uwzględnieniu osiowych sił ściskających i rozciągających
 • Analiza wyboczeniowa (Linear Buckling) – pozwala na określenie momentu wyboczenia na skutek niestabilności geometrycznej. Analiza nie uwzględnia efektów bezwładnościowych.
 • Analiza naprężeń termicznych – istnieje możliwość wprowadzenia obciążeń termicznych do analizowanych konstrukcji.
 • Losowa wibracja (Random Response) – wyznacza statystyczną odpowiedź układu na losowe drgania układu.
  Random response
 • Odpowiedź częstotliwościowa (Frequency Response) – analiza określa stacjonarną odpowiedź układu na zadaną harmoniczną albo sinusoidalną siłę albo przyspieszenie
  Frequency response
 • Analiza naprężeniowa niestacjonarna (metody Direct Frequency Responce oraz Modal Frequency Response) – narzędzie pozwala na wyznaczenie przemieszczeń oraz naprężeń w funkcji czasu w oparciu o znane obciążenia. Analiza uwzględnia bezwładność elementu.
 • Wieloosiowa zmęczeniowa (Multi Axial Fatigue) – pozwala na określenie liczby cykli, które jest w stanie wytrzymać konstrukcja pod wpływem cyklicznych obciążeń. Analizę można przeprowadzić dla wyników liniowych i nieliniowych
 • Wibracyjna analiza zmęczeniowa (Vibration Fatigue)- pozwala na określenie liczby cykli, które jest w stanie wytrzymać konstrukcja pod wpływem drgań. Analizę można przeprowadzić dla wyników liniowych i nieliniowych
  Random vibration fatigue
Zamknij