| | |Menu główne
zaslepka

Analizy nieliniowe

Analizy nieliniowe stanowią gamę analiz, w których może wystąpić zjawisko nieliniowości. Istnieje szereg sytuacji, kiedy mówimy o wystąpieniu tego typu zjawiska:

 • Obciążenie powoduje wystąpienie dużych ugięć (powyżej 5%) oraz obrotów
 • Występuje ruch bryły sztywnej lub/i jej obroty
 • Obciążenie zmienia swój kierunek pod wpływem odkształcenia
 • Materiały mają właściwości nieliniowe (zarówno elastyczne, jak i plastyczne)
 • Warunki brzegowe ulegają zmianie w funkcji czasu.

Oprogramowanie Autodesk Inventor Nastran posiada następujące narzędzia do analiz nieliniowych:

 • Analiza statyczna z materiałami nieliniowymi (Static Stress with Nonlinear Material Models) – pozwala na wyznaczenie przemieszczeń oraz naprężeń pod wpływem statycznych obciążeń. Obciążenia mogą być stałe, różnić się w poszczególnych krokach czasowych lub być zależne od uzyskanych rezultatów. Efekty bezwładnościowe są pomijane.
  Nonlinear static and transient response
 • Analiza modalna z nieliniowymi materiałami (Natural Frequency with Nonlinear Material Models) – pozwala na wyznaczenie częstości własnych oraz postaci drgań własnych z uwzględnieniem nieliniowych materiałów. Zmiana w częstości drgań własnych ze względu na przemieszczenia lub zmiany właściwości materiałów nie są uwzględniane. Obciążenia nie wpływają na częstości. Warunki brzegowe są ustalone.
  Automated drop test
 • Analiza zdarzeń z uwzględnieniem nieliniowych materiałów (Impact Analysis) – analiza pozwala na symulację zderzeń. Przykładem tego typu analizy jest symulacja upadku przedmiotu.
  Impact analysis
 • Wieloosiowa zmęczeniowa (Multi Axial Fatigue) – pozwala na określenie liczby cykli, które jest w stanie wytrzymać konstrukcja pod wpływem cyklicznych obciążeń. Analizę można przeprowadzić dla wyników liniowych i nieliniowych
 • Wibracyjna analiza zmęczeniowa (Vibration Fatigue)- pozwala na określenie liczby cykli, które jest w stanie wytrzymać konstrukcja pod wpływem drgań. Analizę można przeprowadzić dla wyników liniowych i nieliniowych
  Random vibration fatigue
Zamknij