| | |Menu główne

Autodesk Simulation CFD

Pakiet  CFD jest programem z rodziny narzędzi symulacyjnych firmy Autodesk umożliwiającym symulacje przepływowe oraz termiczne. Zaletą tego oprogramowania jest duża prostota w przygotowywaniu symulacji oraz fenomenalny moduł do generowania siatek, który pozwala uzyskać dokładne wyniki i nie wymaga dużych nakładów pracy w jej przygotowaniu. Program posiada zaimplementowane wiele modeli turbulencji, pozwalających na symulację różnorodnych zjawisk.  Dla wydajnej analizy rezultatów powstało narzędzie Design Center, w którym możliwa jest szybka analiza uzyskanych rezultatów.

Oprogramowanie składa się z dwóch części – preprocessora (CFD Design Study Environment) służącego do przygotowania symulacji oraz solvera z postprocessorem (CFD Advanced lub CFD Motion) odpowiadającego za rozwiązanie problemu oraz wyświetlenie wyników. Szczegółowe informacje nt. możliwości obliczeniowych poszczególnych wariantów solverów zostały przedstawione na osobnych kartach.

Zamknij