| | |Menu główne

Narzędzia specjalne

We wszystkich wariantach programu Autodesk CFD dostępny jest szereg narzędzi: 

 • Design Center – moduł do szybkiej analizy rezultatów symulacji
  Design Center – moduł do szybkiej analizy rezultatów symulacji

  Design Center – moduł do szybkiej analizy rezultatów symulacji

 • Program posiada API dedykowane dla pre- i postprocesora
 • Narzędzie do generowania zindywidualizowanych raportów
 • Narzędzie do przechowywania danych w chmurze, udostępniania oraz przeglądania
 • Możliwość sprzężenia analiz z Autodesk Simulation Mechanical (Fluid-Structure Interaction – interakcja struktura ciecz)
 • Możliwość eksportu wyników do Autodesk Showcase, 3DS max, VRED, Maya
  Możliwość eksportu wyników do Autodesk Showcase, 3DS max, VRED, Maya

  Możliwość eksportu wyników do Autodesk Showcase, 3DS max, VRED, Maya

 • Oprogramowanie posiada możliwość korzystania z wysokowydajnych klastrów obliczeniowych, gdzie istnieje liniowa zależność między mocą obliczeniową a wydajnością obliczeniową
 • Narzędzie do analizy komfortu termicznego
  Analiza komfortu termicznego
Zamknij