| | |Menu główne

Autodesk Vault

Zachowaj kontrolę

Oprogramowanie Autodesk Vault pozwala wyszukiwać dane projektowe w kilka sekund, umożliwia bezpieczne dzieleniesię informacjami na temat cyfrowych prototypów z członkami zespołu na całym świecie oraz dostarcza informacji kto i kiedy dokonał zmian w projekcie.

Produkty Autodesk Vault pomagają grupom projektantów i inżynierów zarządzać danymi cyfrowych prototypów, dzięki czemu mogą sprawniej realizować projekty i wprowadzać w nich zmiany. 

Autodesk Vault Basic
Vault Basic bezpiecznie przechowuje i zarządza danymi w centralnej lokalizacji, pomaga w szybkim tworzeniu, udostępnianiu i ponownym użyciu informacji niezbędnych dla cyfrowego prototypowania w środowisku pracy współbieżnej. Użytkownicy mają podstawową kontrolę nad składowanymi wersjami plików z możliwością szybkiego ich spakowania dla potrzeb udostępnienia.

Autodesk Vault Workgroup

Oprogramowanie Autodesk Vault Workgroup przeznaczone do zarządzania danymi może pomóc zwiększyć produktywność i przyspieszyć cykle projektowe, ułatwiając tworzenie i udostępnianie informacji na temat cyfrowych prototypów grupom roboczym. Obejmuje to również funkcję zarządzania i ponownego wykorzystywania danych, kontroli nad zmianami w projektach oraz administrowania i konfiguracji.

Autodesk Vault Professional

Program Autodesk Vault Professional to najbardziej wszechstronny produkt do zarządzania danymi oferowany przez firmę Autodesk. Posiada on wszystkie funkcje oprogramowania Vault Workgroup oraz dodatkowo funkcję monitorowania zleceń zmian inżynieryjnych, zarządzania zestawieniami materiałów oraz wymianę danych z innymi systemami biznesowymi. 

Autodesk Vault Office

Autodesk Vault Office ułatwia dostęp do programów Vault Workgroup lub Vault Professional użytkownikom nie korzystającym z AutoCAD, którzy muszą kontrolować swoje dokumenty związane z projektem. Członkowie zespołu mogą uczestniczyć w procesach rewizji, wypisywania i zleceń zmian korzystając z dostępu poprzez internet lub aplikację pulpitową.

Cyfrowe prototypowanie Autodesk to innowacyjny sposób na badanie projektów przed wprowadzeniem ich w życie. To możliwość
interdyscyplinarnego działania całego zespołu w ramach jednego projektu. Dzięki temu zarówno małe jak i duże firmy mogą wprowadzić produkty na rynek dużo wcześniej. Cyfrowe prototypowanie Autodesk usprawnia proces rozwoju produktu na wszystkich etapach – począwszy od koncepcji, poprzez projektowanie, produkcję, aż po marketing.

Porównanie funkcjonalności:
Vault Basic (Server)
and Vault Basic (Client)

Vault Workgroup

Vault Professional
  Idealny dla: Manufacturing,
AEC
Manufacturing,
AEC
 Manufacturing,
AEC
PODSTAWOWE ZARZĄDZANIE DANYMI:
Bezproblemowa integracja CAD  ✓  ✓  ✓
Szybkie wyszukiwanie danych   ✓   ✓  ✓
Centralna lokalizacja dla danych projektów
Ponowne wykorzystanie danych
Projektowanie współbieżne
Zautomatyzowana organizacja danych
Łatwe zarządzanie i konfiguracja
Szybkie i elastyczne wdrażanie
Integracja pakietu Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
ZAAWANSOWANE ZARZĄDZANIE DANYMI:
Wizualne zarządzanie danymi  Inventor
Zautomatyzowane zadania i tworzenie
Projekty i sprawozdawczość
Kontrola wersji
Elastyczne bezpieczeństwo danych
Zarządzanie komunikacją programu Outlook
Dostęp Vault dla nie-projektantów
Dostosowalność
Cykl życia projektu
Vault Office*
Połączenie z chmurą Autodesk PLM 360 **
Integracja z Revit
Połączenie z chmurą Buzzsaw
Integracja z Microsoft SharePoint
Zarządzanie BOM
Zautomatyzowane zmiany inżynierskie
Custom objects
Skalowalność wielostanowiskowa
Uwierzytelnianie usługi Active Directory
Wsparcie integracje oprogramowania CAD firm zewn.
Integracji systemów biznesowych
Dostęp przez internet

* Vault Office jest dostępne przy zakupie łącznie z Vault Workgroup lub Vault Professional.

** Wymaga dodatkowego elementu rozwiązania.

Zamknij