| | |Menu główne
autodesk-maya-1

Co nowego w wersji 2022

Maya-2022-Amaru-Zeas

Maya 2022 umożliwia artystom wydajniejszą i łatwiejszą współpracę niż kiedykolwiek wcześniej. Koniec z czekaniem na USD w Maya. Dzięki tej aktualizacji USD jest teraz płynnie zintegrowany, umożliwiając artystom błyskawiczne ładowanie i edytowanie dużych zestawów danych oraz pracę bezpośrednio z danymi przy użyciu domyślnych narzędzi. Również zestawy narzędzi do animacji, riggowania i modelowania Maya zostały znacznie ulepszone, aby artyści pracowali szybciej i bardziej precyzyjnie, a najnowsza wersja programu Arnold zapewnia jeszcze większą szybkość i elastyczność przepływu pracy podczas renderowania.

Maya 2022 – najlepsza wersja do tej pory

Wyzwania Maya 2022

Rosnące zapotrzebowanie odbiorców na treści o wyższej jakości wywiera ogromną presję na studia VFX i studia animacji, aby produkować treści szybciej i wydajniej. Studia nieustannie szukają sposobóww jaki mogą ulepszyć swoją pracę dzięki najnowszej, przełomowej technologii, aby radzić sobie z rosnącą złożonością i przekraczać swoje kreatywne granice.


Ogromne zbiory danych, które wymagają szybkiego ładowania, mogą stanowić wyzwanie dla studiów. Radzenie sobie z ogromnymi, złożonymi plikami i bibliotekami może spowolnić produktywność, powodując opóźnienia i przekroczenia terminów. Studia potrzebują sposobu na obsługę dużych zestawów danych bez powodowania opóźnień w produkcji.


Bezproblemowa współpraca zasobów między artystami, działami i studiami może być trudna. Artyści potrzebują narzędzia do nieniszczącej, wspólnej edycji, aby poradzić sobie ze złożonymi projektami.

Rozwiązania Maya 2022

USD, teraz płynnie zintegrowany

Universal Scene Description od firmy Pixar, znany również jako USD, to platforma wymiany danych 3D z naciskiem na współpracę, wydajność przepływów pracy i skalowanie. Dzięki Maya 2022 USD został bezproblemowo zintegrowany, umożliwiając artystom nie tylko błyskawiczne ładowanie i edytowanie ogromnych zestawów danych, ale także bezpośrednią pracę z danymi za pomocą domyślnych narzędzi Maya. Dodatkowe korzyści obejmują solidną funkcjonalność odwołań, nieniszczące przepływy pracy edycji danych i obsługę złożonych wariantów.

 • Błyskawicznie ładuj i edytuj ogromne zestawy danych

Jedną z wielu zalet USD w Maya jest prędkość, z jaką można wprowadzać ogromne zbiory danych. Artyści mogą teraz załadować do Maya wiele gigabajtów danych w ciągu kilku sekund.

 • Bezproblemowe importowanie i eksportowanie danych w USD

Nowy obieg pracy dotyczący importu i eksportu pozwala artystom pobierać dane USD i importować je jako natywne dane Maya lub pobierać natywne dane Maya i eksportować je jako dane USD. Pozwala to artystom polegać na USD jako prostym, szybkim formacie do przesyłania danych między scenami Maya lub innymi aplikacjami obsługującymi USD.

 • Podgląd struktury sceny USD

Nowe okno widoku hierarchii USD daje artystom lekki podgląd struktury sceny USD. Można to wykorzystać do obejrzenia zawartości pliku USD, a także do ustawienia stanu sceny, w tym wariantów, przed importem.

 • Obsługa etapów USD w pamięci

Etap USD jest kontenerem w pamięci skomponowanego scenariusza USD. Nowy węzeł mayaUsdProxyShape umożliwia natywne przepływy pracy Maya bezpośrednio na etapach USD. Oznacza to, że artyści mogą teraz bezpośrednio pracować z danymi USD w popularnych edytorach Maya, umożliwiając natywną obsługę Viewport, Outliner, Attribute Editor, Manipulators, Snapping i nie tylko.

 • Outliner dostosowane do USD

W Outliner jest kilka nowych funkcji, które mają uzupełniać przepływy pracy w USD. Dzięki tym ulepszeniom artyści mogą szybko i łatwo identyfikować i manipulować danymi USD w programie Outliner wraz ze standardowymi obiektami Maya.
• Kolory gałęzi danych pozwalają artystom na szybkie rozróżnieniew USD w programie Outliner między danymi Maya i obcymi.
• Unikalne ikony i odznaki USD ułatwiają rozpoznawanie typów danych Prim i łuków kompozycji.
• Menu kontekstowe dostępne po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zapewniają łatwy dostęp do typowych operacji opartych na programie Prim.

 • USD w oknie pracy
Maya-2022-Preview USD

Artyści mogą teraz wyświetlać natywnie USD razem z danymi Maya w oknie pracy. Nowe ustawienie Selection by Kind zapewnia użytkownikom szczegółową kontrolę nad wyborem hierarchii USD w oparciu o Viewport. Na przykład ustawienie wyboru na „Prim” pozwoli artyście wybrać kliknięty Prim, podczas gdy ustawienie wyboru na „Model” będzie przechodzić w górę hierarchii, aż zostanie znaleziony Prim of Kind Model.

 • Nowy edytor warstw USD

Nowy edytor warstw USD umożliwia artystom intuicyjne tworzenie, przeglądanie i zarządzanie złożonym LayerStack na scenie USD.

 • Open source i konfigurowalny

Oprócz działania z Maya po wyjęciu z pudełka, wtyczka Maya USD jest dostępna jako projekt open source dla studiów, które można dostosować w razie potrzeby.

Python 3

Maya-2022-Python 3

Python 3 jest dostępny i jest nowym domyślnym językiem dla Maya na wszystkich platformach (Windows, Linux i Mac OS). W systemach Windows i Linux program Maya nadal można uruchomić w trybie Python 2, ustawiając zmienną środowiskową lub używając wiersza poleceń.

Potężne narzędzia do animacji

Najnowsze aktualizacje zestawu narzędzi Maya do animacji pomagają artystom animować szybciej i przy mniejszej liczbie kliknięć. Koncentrując się na wydajności, nowy edytor Ghosting pozwala artystom szybko zobaczyć odstępy między animacjami w czasie, ułatwiając wskazanie, gdzie należy wprowadzić zmiany.
Szereg ulepszeń w Edytorze czasu, w tym obsługa odtwarzania w pamięci podręcznej i nowe filtry w Edytorze wykresów, upraszczają przepływy pracy z animacjami i oszczędzają czas artystów.

 • Nowy edytor Ghosting
Maya-2022-Ghosting Editor

Ghosting w Maya 2022 w pełni wykorzystuje teraz buforowane odtwarzanie, wyświetlając informacje już zapisane w pamięci podręcznej. Nowy edytor Ghosting pozwala artystom tworzyć obrazy, które odzwierciedlają ich animacje, dzięki czemu mogą wizualizować ruch i zarządzać tym, w jaki sposób i jakie części swoich postaci chcieliby zobaczyć w widoku.

 • Obsługa odtwarzania w pamięci podręcznej dla symulacji i dynamiki

Maya 2022 poprawia także szybkość i wydajność symulacji i buforowania dynamiki, umożliwiając artystom płynne działanie i powtarzanie swojej pracy w czasie rzeczywistym przy ostatecznej jakości klatek.

 • Obsługa odtwarzania w pamięci podręcznej w edytorze czasu
Maya-2022-Cached Playback

Edytor czasu w pełni obsługuje teraz buforowane odtwarzanie, umożliwiając animatorom pracę i zabawę bez konieczności odtwarzania. Podczas ładowania sceny z klipami edytora czasu buforowane odtwarzanie nie jest już automatycznie wyłączane.

 • Additive Animation Clips w edytorze czasu

Animatorzy mogą teraz ustawiać klipy tak, aby były addytywne, co pozwala im płynnie miksować dwa klipy razem. Na przykład klip przedstawiający machanie ręką można połączyć z klipem przedstawiającym idącą osobę, nawet gdy animacja przesuwa się do przodu w przestrzeni. Jeśli klip jest ustawiony jako „addytywny”, zostanie oceniony względem pierwszej klatki animacji i dodany na wierzchu podstawowej animacji klipu.

 • Ulepszenia Graph Editor
Maya-2022-Graph Editor Improvements

Maya 2022 dodaje również kilka ulepszeń do Graph Editor, zapewniając artystom płynniejsze animowanie.
Nowy filtr Peak Removal w menu Graph Editor Curves umożliwia artystom usuwanie niechcianych skoków i szczytów na krzywych animacji poprzez uśrednienie ich wartości na podstawie sąsiednich kluczowych klatek. Ulepszona alternatywa dla starszego filtra Resample, nowy filtr Smooth (Gaussian) daje animatorom większą kontrolę nad zakresem i szerokością efektów rozmycia. Opcja Preserve Tangent Type, wcześniej dostępna tylko dla narzędzia Insert Keys w Graph Editor, jest teraz dostępna również w narzędziu Add Keys, co pomaga skrócić czas potrzebny na tworzenie kształtów krzywych.

 • Nowe typy Auto Tangent

Nowe opcje Auto Tangent w Graph Editor oferują ulepszony algorytm, zapewniając animatorom lepszą kontrolę i bardziej przewidywalne wyniki.

Nowoczesne przepływy pracy riggowania

Maya 2022 wprowadza kilka proceduralnych, niezależnych od topologii przepływów pracy związanych z riggowaniem. Component Tags i Deformer Falloffs zapewniają artystom nowoczesne metody definiowania przynależności i wagi, a także bezproblemowe udostępnianie tych danych między geometrią a deformatorami. Opierając się na już obszernym zestawie narzędzi Maya do deformacji, wydanie dodaje także nowe, potężne narzędzia deformujące Solidify i Morph.

 • Component Tags

Component Tags umożliwiają geometrii przechowywanie nazwanych zestawów komponentów bezpośrednio w węźle kształtu. Te zestawy mogą być następnie przekazywane i używane przez inne węzły.

Component Tags przynoszą szereg korzyści riggerom na kilka sposobów:

• Niezależność od topologii: Deformatorzy mogą używać znaczników komponentów wzdłuż wyrażeń, aby zdefiniować przynależność do deformacji w sposób topologicznie niezależny.
• Czystsze, bardziej wydajne wykresy deformatora: Znaczniki komponentów mogą uprościć wykres deformatora, znacznie zmniejszając liczbę węzłów i połączeń wymaganych do odkształcenia.

 • Deformer Falloffs

Deformer Falloffs zapewnia nową metodę definiowania wagi deformacji. W przeciwieństwie do tradycyjnego ważenia deformatora, raz zdefiniowane spadki mogą być współużytkowane i ponownie wykorzystywane w topologicznie niezależny sposób. Podczas riggowania można korzystać z zaników deformacji z wieloma najczęściej używanymi deformatorami, w tym Skin Cluster, Cluster, BlendShape, Proximity Wrap, Tension, Lattice, Wire, Delta Mush i wszystkimi nieliniowymi deformatorami.

 • EvalFalloff Node

Nowy węzeł evalFalloff może zostać użyty do rozszerzenia systemu falloff w celu obsługi starszych deformatorów. Podczas riggowania mogą używać tego węzła do oceny spadku geometrii, aby sterować tradycyjnym obciążeniem elementów deformujących, takich jak obiekty BlendShape.

 • Solidify Deformer

W połączeniu ze znacznikami komponentów, nowy Solidify Deformer umożliwia artystom tworzenie obszarów geometrii, które po odkształceniu wyglądają bardziej solidnie. Na przykład ta nowa technika może być używana przez riggerów do definiowania sztywnych części postaci (takich jak kolce lub pazury), które powinny zostać zachowane, gdy postać jest zdeformowana przez szkielet.

 • Morph Deformer

Dzięki nowemu Morph Deformer riggerzy mogą płynnie łączyć się z jednego kształtu w drugi. Korzystając z funkcji wyszukiwania komponentów, można teraz przekształcić kształt przy użyciu tylko podzbioru jego komponentów. Stanowi to nowoczesną alternatywę dla BlendShape Deformer z korzyściami, takimi jak przyspieszenie GPU i niezależnością od topologii.

 • Atrybut Always Draw on Top

Gdy w węźle kształtu krzywej jest włączony nowy atrybut Always Draw on Top, krzywa będzie widoczna w rzutni, nawet jeśli zostanie przesłonięta przez inne obiekty w scenie. Jest to szczególnie przydatne w przypadku control rigs. Krzywe używane jako ocontrol rigs można teraz wyświetlać w rzutni na innych obiektach, poprawiając ich widoczność.

 • Skin Binding za pomocą Proximity Wrap

Artyści mogą teraz używać Proximity Wrap deformer zamiast klasycznego węzła Skin Cluster podczas wiązania siatki ze szkieletem. W przeciwieństwie do starszego węzła Skin Cluster, Proximity Wrap pozwala artystom sterować geometrią za pomocą połączeń w topologicznie niezależny sposób.

Aktualizacje modelowania inspirowane przez społeczność

Szereg dodatków do zestawu narzędzi do modelowania Maya umożliwia artystom większą kontrolę nad swoimi modelami. Narzędzie Sweep Mesh umożliwia artystom proceduralne generowanie geometrii i dostosowywanie atrybutów, takich jak kształt i rozmiar profilu, za pomocą jednego kliknięcia. We współpracy ze społecznością Maya wprowadzono również kilka aktualizacji, o które prosili użytkownicy, aby poprawić ogólne wrażenia z modelowania.

 • Sweep Mesh

Sweep Mesh to nowe narzędzie proceduralne, uruchamiane jednym kliknięciem, służące do generowania geometrii z krzywych NURBS i Beziera.
Korzystając z Sweep Mesh, artyści mogą proceduralnie kontrolować kształt profilu, rozmiar, zwężanie, skręcanie, wyrównanie, podziały i tworzenie UV. Ta funkcja jest przydatna do tworzenia szerokiej gamy zarówno organicznych, jak i twardych form powierzchni, takich jak rury, wstążki, kable, liny, drogi, rogi i włosy, a także złożonych detali architektonicznych.

 • Wtyczka Game Vertex Count

Nowa wtyczka Game Vertex Count tworzy alternatywę dla standardowego wyświetlacza Maya Poly Count Heads Up Display (HUD). Liczba wierzchołków w grze często różni się od standardowych obliczeń wierzchołków w programie Maya. Te różnice mogą utrudniać twórcom gier planowanie i realizację ustalonych ilości polygonów. Korzystając z tej nowej wtyczki, twórcy gier są w stanie dokładniej oszacować wpływ zasobów Maya na zliczania wierzchołków w grze przed wyeksportowaniem ich do silników gier. Ta funkcja obejmuje również ukierunkowane ustawienia dla Unity i Unreal.

 • Utwórz VR dla Maya

Create VR to wciągające narzędzie do projektowania koncepcyjnego, które umożliwia artystom rozpoczęcie procesu twórczego bezpośrednio w 3D. Korzystając z prostych narzędzi do krzywych i powierzchni, artyści mogą odkrywać formę i kształt, będąc w pełni zanurzonym w wirtualnej rzeczywistości wraz ze swoją pracą. Szkice i modele można następnie łatwo wyeksportować do Maya w celu ostatecznej realizacji.
Uwaga: funkcja Create VR nie jest rozwiązaniem bezpośrednio dostępnym w Maya. Aby uzyskać dostęp do funkcji Create VR, artyści Maya muszą pobrać ją z App Store i zainstalować osobno. Po zainstalowaniu narzędzie Create VR można załadować za pośrednictwem Menedżera wtyczek Maya i uruchomić w interfejsie Maya.

 • Aktualizacje żądane przez użytkowników

Maya 2022 wprowadza mnóstwo ulepszeń przepływu pracy modelowania bezpośrednio w oparciu o opinie użytkowników, w tym ulepszenia obrotu, lepszą grubość wyciągania i ulepszenia wydajności.

Kontakt handlowy:
Artur Siłuch
mobile: 606 432 656
@: artur.siluch@procad.pl

Chcesz być na bieżąco z tematami branży Media & Entertainment – odwiedź i polub nasz profil na facebooku

Zamknij