| | |Menu główne

Typy licencji

SketchUp – Licencje dla pojedynczych użytkowników

Licencje przypisane do jednej osoby, które mogą być wykorzystywane wyłącznie przez zarejestrowanego użytkownika i nie mogą być współdzielone z innymi. Licencja może być aktywowana na dwóch komputerach (np. laptopie i komputerze stacjonarnym), jednak w tym samym momencie może być wykorzystywana tylko jedna instalacja.

SketchUp Pro Subskrypcja

Roczna subskrypcja komercyjnej licencji programu SketchUp Pro. W cenie zawarty jest Support & Maintenance – dostęp do aktualnych wersji programu SketchUp Pro oraz mailowe wsparcie techniczne. Zawiera: AR/VR Mobile Viewer, SketchUp Web, nieograniczone przechowywanie w chmurze Trimble Connect, wsparcie dla zestawów XR (Vive, Oculus, Microsoft Hololens).

SketchUp Studio

Roczna subskrypcja komercyjnej licencji programu SketchUp Pro rozszerzona o oprogramowanie do analizy energetycznej projektu – Sefaira. W cenie zawarty jest Support & Maintenance – dostęp do aktualnych wersji programu SketchUp Pro oraz mailowe wsparcie techniczne. Zawiera: Sefaira, AR/VR Mobile Viewer, SketchUp Web, nieograniczone przechowywanie w chmurze Trimble Connect, wsparcie dla zestawów XR (Vive, Oculus, Microsoft Hololens).

SketchUp Free

Jest jedyną darmową wersją SketchUp dostępną z poziomu przeglądarki internetowej. Program posiada ograniczoną funkcjonalność (np. nie można instalować wtyczek). Zastąpił SketchUp Make, który przestał być rozwijany przez producenta w 2017 roku. Program przeznaczony jest wyłącznie do pracy niekomercyjnej.

SketchUp – Licencje edukacyjne

Dostępne dla uczniów, studentów oraz akredytowanych instytucji szkoleniowych, do użytku w ramach kształcenia. Nie mogą być stosowane do pracy komercyjnej (dla zysku) żadnego rodzaju.

SketchUp Pro 2019 PL EDU

Licencja przeznaczona dla uczniów lub studentów, którzy mogą wykorzystywać ją do projektów szkolnych, nauki itp. Podczas zakupu uczeń lub student musi przesłać skan/zdjęcie aktualnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub innego zaświadczenia potwierdzającego, że nadal się uczy na ades: edu@progrupa.com . Ważność licencji: 1 rok.

SketchUp Studio dla studentów

Licencja przeznaczona dla uczniów lub studentów, którzy mogą wykorzystywać ją do projektów szkolnych, nauki itp. Zawiera: Sefaira, AR/VR Mobile Viewer, SketchUp Web, nieograniczone przechowywanie w chmurze Trimble Connect, wsparcie dla zestawów XR (Vive, Oculus, Microsoft Hololens). Podczas zakupu uczeń lub student musi przesłać skan/zdjęcie aktualnej legitymacji uczniowskiej/studenckiej lub innego zaświadczenia potwierdzającego, że nadal się uczy na adres: edu@progrupa.com . Ważność licencji: 1 rok.

Sieciowe licencje laboratoryjne

Przeznaczone dla pracowni szkolnych. Licencje sieciowe do zainstalowania na komputerach stacjonarnych w laboratoriach komputerowych. Licencja jest zarządzana za pośrednictwem chmury. Laboratoria muszą posiadać aktywne połączenie z internetem w celu autoryzacji i używania programu SketchUp. Minimalna liczba licencji: 10 stanowisk. Ważność licencji: 1 rok.

Instytucjonalne Licencje sprzętowe

Licencje sprzętowe do zainstalowania na pojedynczym komputerze studenckim lub nauczycielskim, do użytkowania w, oraz poza siecią szkolną. Szkoła musi zakupić ilość licencji równą ilości użytkowników. Pojedyncza licencja to pojedynczy kod licencyjny. Za każdym razem gdy na jakimś laptopie dodawana jest licencja, zostaje ona przypisana do konkretnego sprzętu i jest odejmowana od ogólnego zbioru licencji. Laptopy muszą posiadać połączenie z internetem podczas autoryzacji i instalacji SketchUp. Podczas dalszego używania programu, połączenie z internetem nie jest wymagane. Minimalna liczba licencji: 10 stanowisk. Ważność licencji: 1 rok.

Licencje dla nauczyciela

Darmowa licencja dla nauczycieli. Aby ją otrzymać zainteresowana osoba musi przesłać skan dokumentu potwierdzający status nauczyciela. Zawiera: Sefaira, AR/VR Mobile Viewer, SketchUp Web, nieograniczone przechowywanie w chmurze Trimble Connect, wsparcie dla zestawów XR (Vive, Oculus, Microsoft Hololens). Ważność licencji: 1 rok.

Kup SketchUp

Kontakt handlowy:
Artur Siłuch
t: 22 37 97 458
mobile: 606 432 656
@: artur.siluch@procad.pl

Zamknij