| | |Menu główne

Autodesk Helius PFA

Oprogramowanie Autodesk Helius PFA (Progressive Failure Analysis – ang. analiza progresywnego zniszczenia) pozwala na przeprowadzenie symulacji dla wielu różnego rodzaju materiałów napełnianych włóknami: tkaninami, włóknem ciętym, włóknem zorientowanym jednoosiowo itd.

Program zawiera bazę materiałową różnych laminatów, gdzie wszystkie dane materiałowe są potwierdzone przez opublikowane badania naukowe. Oprócz tego możliwe jest samodzielne wprowadzenie danych uzyskiwanych z testów wytrzymałościowych w celu wyznaczenia parametrów materiałowych.

Program pozwala przewidzieć nie tylko uszkodzenie włókna i osnowy, ale także wystąpienie zjawiska delaminacji, czyli oderwania włókna od osnowy.

W celu wyznaczenia zniszczenia oprogramowanie posługuje się uznanymi modelami zniszczenia laminatów, takimi jak modele: Hashina, Pucka, Christensena, LaRC02, teorii multikontinuum (Multicontinuum Theory – MCT).

Zastosowany algorytm obliczeń stosuje podejście energetyczne do procesu ewolucji zniszczenia, dzięki czemu cechuje się obniżoną wrażliwością na jakość siatki. Oprócz tego oprogramowanie posiada specjalny algorytm poprawiający zbieżność przy analizach kompozytów

Oprogramowanie pozwala na realizację następujących typów analiz:

  • Analiza statyczna (we współpracy z Autodesk Nastran, ANSYS, ABAQUS) – poprzez przyłożenie statycznego obciążenia do badanego elementu możliwe jest określenie, w którym miejscu dochodzi do inicjacji zniszczenia materiału i w jaki sposób zniszczenie postępuje.
  • Analiza dynamiczna typu Explicit (we współpracy z ABAQUS) – oprogramowanie umożliwia również dynamiczną analizę progresywnego zniszczenia materiału np. pod wpływem uderzenia. W trakcie symulacji oprogramowanie umożliwia usuwanie elementów nie przenoszących obciążeń w celu poprawy szybkości obliczeń oraz zbieżności
  • Analiza zmęczeniowa (we współpracy z Autodesk Nastran, ANSYS, ABAQUS) – możliwe jest określenie długości życia elementu wykonanego z kompozytu pod wpływem cyklicznie zmiennego obciążenia powodującego zmęczenie materiału.
  •  Uwzględnienie wpływu temperatury na właściwości mechaniczne – wprowadzono możliwość interpolacji wpływu temperatury na zachowanie elementu pod obciążeniem
  • Wyznaczanie wytrzymałości linii łączenia – istnieje możliwość uwzględnienia wytrzymałości linii łączenia w analizie wytrzymałościowej. Mając odpowiednie dane materiałowe jest możliwe określenie rzeczywistej wartości lokalnego osłabienia w zależności od warunków procesu.
Zamknij