| | |Menu główne

Analizy termiczne

Oprogramowanie Autodesk Inventor Nastran pozwala na realizację symulacji termicznych:

  • Liniowych stacjonarnych (Linear Steady-State Heat Transfer) – wyznacza temperatury oraz strumienie ciepła w nieskończonym czasie. Obciążenia termiczne są stałe w funkcji czasu.
  • Nieliniowych stacjonarnych (Nonlinear Steady-State Heat Transfer) – wyznacza temperatury oraz strumienie ciepła w nieskończonym czasie. Obciążenia termiczne są stałe w funkcji czasu, aczkolwiek właściwości analizowanego układu są zależne od temperatury
  • Nieliniowych niestacjonarnych (Nonlinear Transient Heat Transfer) – wyznacza temperatury oraz strumienie ciepła w funkcji czasu. Obciążenia termiczne mogą być stałe lub zmieniać się w funkcji czasu, a właściwości układu mogą zależeć od temperatury
    Heat transfer
Zamknij