| | |Menu główne

Autodesk CFD Premium

W wersji Autodesk CFD Premium dostępne możliwa jest symulacja następujących zagadnień:

a) Przepływowych: 

 • Przepływ płynów w układzie 2D, 3D oraz osiowosymetrycznym 2D,
 • Przepływ laminarny oraz turbulentny – program posiada moduł, który automatycznie uruchamia analizę turbulentną w przypadku wystąpienia określonych warunków przepływu su_spacer]
 • Przepływ płynów newtonowskich oraz nienewtonowskich, su_spacer]
 • Przepływ płynów nieściśliwych, su_spacer]
 • Przepływ z prędkościami poddźwiękowymi 
 • Przepływ stacjonarny 
 • Możliwość śledzenia cząstek
 • Przepływ niestacjonarny (zmienny w czasie) su_spacer]
 • Mieszanie się dwóch cieczy
 • Przepływy dwufazowe
 • Nukleacja wrzenia
 • Analiza powierzchni swobodnej (objętości cieczy) oraz wysokości cieczy

b) Termicznych:

 • Transport ciepła poprzez promieniowanie
 • Promieniowanie przez materiały transparentne
 • Ekspozycja na oświetlenie słoneczne
 • Emisyjność zależna od temperatury
 • Grzanie oporowe Joyle’a (z uwzględnieniem zależnego od temperatury oporu)
Zamknij