| | |Menu główne

ProModel AutoCAD Edition

ProModel AutoCAD Edition – system wspomagający planowanie i symulację procesów produkcyjnych, zintegrowany z aplikacjami Autodesk.

ProModel jest zaawansowanym narzędziem do planowania, symulacji i analizy złożonych procesów produkcyjnych różnego typu. W programie ProModel, zintegrowanym z aplikacjami Autocad i Inventor, możliwe jest opisanie procesu produkcyjnego bezpośrednio na planach przestrzennych zakładu z wykorzystaniem komponentów wyposażenia fabryki, dostępnych w zasobach Autodesk Factory Design Utilities. Użytkowanie programu cechuje łatwość definiowania zdarzeń w różnych konfiguracjach.

Elastyczność systemu w zakresie użycia atrybutów, zmiennych i logiki sterowania parametrami, czyni ten system bardzo efektywnym i skalowalnym do procesów produkcyjnych o różnych strukturach. ProModel umożliwia inżynierom i menadżerom produkcji testowanie systemu, np. w zakresie wykorzystania zasobów, poziomu zapasów, wydajności i harmonogramu produkcji, przed uruchomieniem rzeczywistego procesu, co powoduje znaczące ograniczenie ryzyka planowanego przedsięwzięcia biznesowego.

Automatyczne sprawdzanie poprawności i identyfikowanie błędów badanego modelu, ułatwia prawidłowe określenie warunków kompletnej symulacji procesu, przeznaczonej do testowania. Podczas wykonywania obliczeń, możliwe jest obserwowanie mierzonych wielkości, które ostatecznie w różnej formie są prezentowane w raportach po zakończeniu symulacji. Zagregowane dane umożliwiają ocenę i wnioskowanie w zakresie poszczególnych operacji, celem poprawy efektywności całego procesu produkcyjnego.

Zamknij