| | |Menu główne

Co nowego w AutoCAD Mechanical 2021

AutoCAD Mechanical 2021 zawiera wiele udoskonaleń wprowadzonych na podstawie opinii klientów, ankiet i danych analitycznych szeregujących nasze wysiłki pod względem ważności. Kilka elementów unowocześnia i usprawnia funkcje często używane przez klientów w wielu dziedzinach. Format rysunku w przypadku tego wydania został uaktualniony do wersji AutoCAD Mechanical 2021. W przypadku programistów jest to wersja przełomowa pod względem interfejsu API.

Aktualizacja wersji norm ISO i DIN w przypadku symboli spoin

Symbol spoiny został zaktualizowany w AutoCAD Mechanical 2021 w celu zapewnienia obsługi najnowszych wersji norm ISO i DIN (ISO 2553:2013 i DIN EN ISO 2553:2014). Zmiany obejmują rewizję symboli podstawowych i dodatkowych oraz nową notację spoiny (odległość między dwoma punktami). Do najnowszej wersji dodano także obsługę linii z wieloma odniesieniami.

Dzięki dodaniu obsługi nowych wersji norm ISO i DIN, można opisywać dokumenty utworzone w AutoCAD Mechanical, korzystając z najnowszych wersji norm z zakresu spawalnictwa. Chociaż w nowych dokumentach można używać najnowszych wersji, w AutoCAD Mechanical będą nadal obsługiwane starsze wersje, aby umożliwić otwieranie, edytowanie i zapisywanie dokumentów utworzonych w poprzednich wydaniach.

Uwaga: Zapisanie nowej wersji symboli spoin w starszym formacie pliku spowoduje przekształcenie symbolu spoiny w blok.

1. Okno dialogowe Opcje

W AutoCAD Mechanical nowe wersje norm ISO i DIN są domyślnymi normami dla nowego rysunku. Po otwarciu starszego rysunku norma domyślna zostanie zmieniona na starą wersję normy. Wersję normy można zmienić w oknie dialogowym Opcje.

2. Okno dialogowe ustawień symbolu spoiny

Obecnie można wyświetlić nową wersję w oknie dialogowym ustawień symbolu spoiny. Odpowiednie symbole spoin i podkładek spawalniczych są również dostępne w filtrze Symbol.

3. Okno dialogowe Symbol spoiny

W oknie dialogowym Symbol spoiny można zobaczyć następujące zmiany:

 • Nowe elementy sterujące do obsługi linii z wieloma odniesieniami
 • Opcje palety Odległość
  – Spoina nieciągła
  – Odległość między 2 punktami
 • Nowe symbole spoin i podkładek spawalniczych w palecie Symbol

4. Paleta Właściwości

Wszystkie właściwości symbolu spoiny są wyświetlane i można je zmienić w palecie Właściwości.

5. Odświeżenie ikon

Ikony w często używanych paletach i oknach dialogowych zostały odświeżone w celu obsługi rozdzielczości 4K i uzyskania optymalnego kontrastu.

Inne udoskonalenia

 1. Grupa warstw
  Grupy warstw można obecnie tworzyć z nazwami zawierającymi znaki specjalne, takie jak ()[]{}#$%&+@^.
 2. Wymiar
  Praca z wymiarowaniem automatycznym nie powoduje już wystąpienia bł
 3. Symbol spoiny
  – Symbol spoin z wieloma odgałęzieniami można obecnie tworzyć i edytować bez powodowania błędu.
  – Wszystkie właściwości symbolu spoiny można obecnie edytować za pomocą palety Właściwości.
  – Geometria symbolu spoiny nie ulega zmianie, jeśli operacja edycji zostanie anulowana.
 4. Spoina prosta
  Spoinę prostą można obecnie poprawnie edytować za pomocą polecenia AMPOWEREDIT.
 5. Element
  Element można obecnie edytować przy użyciu tabeli rodziny bez powodowania błędu.
 6. Zmienna systemowa
  Zmienna systemowa FIELDEVAL nie zmienia przypadkowo swojej wartości po operacji publikowania.
 7. Bloki dynamiczne
  Zmiany w blokach dynamicznych są natychmiast odzwierciedlane na rysunku.
 8. Opis linii odniesienia
  Wysokość tekstu opisu linii odniesienia przedstawia obecnie poprawną wartość, gdy skala ramki jest większa niż 1:10.
 9. Import PDF
  Podczas pracy z opcjami okna dialogowego Import PDF nie jest już wyświetlany błąd.
 10. Pasowanie lub tolerancja
  Granice i pasowania w przypadku tolerancji M3 przedstawiają obecnie poprawne wartości.
 11. Symbol chropowatości powierzchni
  Symbol chropowatości powierzchni pozostaje obecnie skojarzony, gdy rysunek zostanie ponownie otwarty po zapisaniu w starszym formacie pliku
Zamknij