| | |Menu główne
3ds-max-2021.1

Aktualizacja 3ds Max 2021.1

Aktualizacja 3ds Max 2021.1

Aktualizacja programu Autodesk 3ds Max 2021.1 koncentruje się na ulepszeniach i wydajności. Autodesk kontynuuje ewolucję Texture Baking, stworzył szybszą i uproszczoną instalację oraz dodał więcej możliwości dla przepływów pracy PBR w rzutni i renderowaniu. W 3ds Max znajdziesz także nowe i ulepszone ustawienia i jakość rzutni, dodatkowe ulepszenia narzędzi do modelowania oraz różne ulepszenia płynów.

Co nowego w Aktualizacji 3ds Max 2021.1

Modernizacje 3ds Max 2021.1

Bake to Texture
Kontynuacja ewolucji narzędzia Bake to Texture.

 • Obsługa wielu wypalanych płytek UV, w tym przesyłanie do wspólnych wzorów plików lub bezpośrednio z powrotem do materiału za pomocą multi-tile map.
 • Obsługa animacji (pojedyncza klatka, aktywny segment czasu, określony zakres czasu). Dane wyjściowe mogą być plikami lub przesyłane z powrotem do materiału za pośrednictwem animowanego węzła bitmapowego.
 • Najczęściej głosowane ulepszenia użyteczności i wydajności, w tym:
  – Wyświetlanie aktywnego renderera w narzędziu Bake to Texture
  – Multi-edycja kolumny wyjściowej
  – Lepsze wyświetlanie wypalanej mapy w Frame buffer, poprawa wydajności.

Instalator
Szybsza, uproszczona instalacja.

 • 3ds Max 2021.1 można zainstalować niezależnie, nie wymagając istniejącej instalacji 3ds Max 2021.
 • Aktualizacja wersji 3ds Max 2021 do 2021.1 jest szybsza w porównaniu do poprzednich wydań.

Arnold jako domyślny renderer
Nowoczesne i wysokiej jakości renderowanie od razu po instalacji.

 • MAXtoA 4.0.4 obejmuje:
  – System tokenów AOV do organizowania wyników
  – Wsparcie animacji dla Alembic
  – Większa dokładność w kontrolkach interfejsu użytkownika
  – Obsługa przepływów pracy Bake to Texture (projekcje od wysokiej do niskiej rozdzielczości, normalne spacje i MikkT)
  – Scenę można teraz wyeksportować do pliku USD z zakładki Archiwum opcji renderowania.
  – Szybsze zamykanie po renderowaniu złożonych instancji.

Shared Views
Nowoczesne i wysokiej jakości renderowanie od razu po instalacji.

 • Shared Views obsługują teraz Physical Material w przeglądarce internetowej, zapewniając lepszą jakość wizualną i dokładność.

Domyślne ustawienia zdefiniowane przez użytkownika

 • Korzystając z Maxscript, użytkownicy mogą teraz ustawić własne wartości domyślne, które będą się utrzymywać podczas sesji 3ds Max, umożliwiając im dalszą konfigurację środowiska pracy, aby działała tak, jak powinna.

Wydajność 3ds Max 2021.1

Physically Based Rendering (PBR)
Nowa funkcja przepływu pracy PBR w rzutni podczas renderowania i pracy z silnikami czasu rzeczywistego.

 • Materiały PBR obsługują teraz Displacement maps.

Ulepszona jakość i ustawienia rzutni
Prostsze przepływy pracy w konfiguracji rzutni umożliwiają tworzenie rzutni o wysokiej jakości i najlepszym odwzorowaniu.

 • Głębia ostrości w rzutni może teraz wpływać na background/environment map.
 • Skala winietowania w rzutni jest teraz taka sama, jak wartość zdefiniowana w ustawieniach kamery.
 • Ustawienia ekspozycji i balansu bieli dla poszczególnych kamer/rzutni.
 • Matte/Shadow Materials są teraz obsługiwane w rzutni.
 • Rzutnia może teraz wyświetlać do 128 tekstur UDIM bezpośrednio z mapy OSL BitmapLookup.

Modelowanie
Nowe wyciąganie dla Editable Poly i modyfikatora Edit Poly oraz ulepszenia modyfikatora Weighted Normals.

 • Skrót Shift + Ciągnij w Editable Poly lub modyfikatorze Edit Poly – umożliwia szybsze wyciąganie poligonów (niż za pomocą narzędzia Przesuń) i insertowanie (niż za pomocą narzędzia Skaluj).
 • Wprowadzono różne ulepszenia modyfikatora Weighed Normals, w tym lepszą stabilność i obsługę wielowątkowości (co zapewnia 7-krotny wzrost prędkości i wydajności tego modyfikatora).
 • Wskazane normalne są teraz zachowywane podczas stosowania i używania różnych poleceń z modyfikatorem Edit/Editable Mesh.

Edytor materiałów
Poprawiona wydajność i funkcjonalność slate material editor.

 • Interfejs slate material editor jest płynniejszy i szybszy podczas nawigacji, z zauważalną poprawą wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości.
 • Slate material editor ma teraz globalne wyszukiwanie materiałów i map

Wykończenie i dopasowanie 3ds Max 2021.1

Importowanie SketchUp
Ulepszone środowisko importera SketchUp.

 • Lepsza obsługa ustawień widoczności krawędzi wewnętrznych, z zachowaniem ustawień z danych źródłowych SketchUp.

Ustawienia renderowania
Nowoczesne aktualizacje domyślne obejmują:

 • Aktualizacja domyślnego rozmiaru wyjściowego zadanego do HDTV, 720p
 • Ustawienia wstępne HDTV to teraz: 720p, 1080p, 1440p i 2160p

Płyny
Wprowadzono różne udoskonalenia w płynach.

 • Poprawki do kanału prędkości
 • Obsługa podpisanego i niepodpisanego eksportu PRT
 • Wyciągnięcie fluid loader, aby dane mogły być ładowane i wchodzić w interakcje z innymi systemami i obiektami działającymi w programie 3ds Max.

Więcej informacji o usprawnieniach i poprawkach można znaleźć na stronie 3ds Max 2021.1 Uwagi do wydania.

Kontakt handlowy:
Artur Siłuch
t: 22 37 97 458
mobile: 606 432 656
@: artur.siluch@procad.pl

Chcesz być na bieżąco z tematami branży Media & Entertainment – odwiedź i polub nasz profil na facebooku

Zamknij