| | |Menu główne
vadim-sadovski-3ds-Max-1188-te

Aktualizacja 3ds Max 2023.2

3ds Max 2023.2 – Realizuj swoje twórcze ambicje z 3ds Max

3ds Max oferuje nowoczesne rozwiązania, dzięki którym możesz zrealizować swoje twórcze ambicje.
Nowy modyfikator Array umożliwia łatwe dostosowywanie zasobów, a aktualizacje retriangulacji w Editable Poly zapewniają lepsze wyniki topologii.
3ds Max nadal rozwija swoje możliwości animacji, dzięki czemu możesz szybciej działać.

Co nowego w aktualizacji 3ds Max 2023.2?

 • 3ds Max 2023.2 – nowy modyfikator Array

Duplikuj i rozstawiaj obiekty proceduralnie za pomocą nowego modyfikatora Array opartego na obiektach. Twórz solidne i łatwe do kontrolowania treści sterując dystrybucją i randomizacją przekształceń, randomizacją identyfikatorów materiałów, offsetem UV i nie tylko.

3ds-Max-new_array_modifier_(spline_distribution)

Wykorzystując modyfikator Array mamy dostępne następujące typy dystrybucji:

 • Siatka: Dystrybucja obiektów mesh w szyku jako jednolity wzór siatki na podstawie liczby powtórzeń X, Y i Z lub poprzez wykorzystanie rozmiaru do powielenia.
 • Biegunowy: Rozmieść obiekty mesh w szyku wzdłuż łuku z kontrolą liczby powtórzeń, długości promienia, kąta początkowego i końcowego, liczby rzędów i pierścieni.
 • Splajn: Dystrybucja obiektów mesh w szyku wzdłuż splajnu z opcjami liczenia rozkładu od początku do końca; odstępów względnego odsunięcia, które rozkładają się od pierwszego do ostatniego węzła splajnu; dystrybucja wypełnienia; oraz we wszystkich lub określonych węzłach splajnu lub środkach segmentów.
 • Powierzchnia: Dystrybucja obiektów mesh przy użyciu rozkładu powierzchni w pozycji wszystkich lub określonych wierzchołków, środków krawędzi lub środków powierzchni docelowej siatki.
3ds-Max-Grid-Distribution
 • 3ds Max 2023.2 – Ulepszona retriangulacja Editable Poly

Udoskonalenia algorytmu retriangulacji obiektów Editable Poly umożliwiają generowanie lepszych wyników topologicznych podczas tworzenia nowych powierzchni, przesuwania wierzchołków lub korzystania z funkcji retriangulacji.

3ds-Max-Editable-Poly-Retriangulation
 • 3ds Max 2023.2 – Poprawiona wydajność modyfikatora MeshSmooth

Zwiększona wydajność podczas ładowania lub stosowania modyfikatorów MeshSmooth, Edit and Editable Mesh oraz modyfikatorów Edit i Editable.

 • 3ds Max 2023.2 – Aktualizacja limitów Chamfer

Podczas wykonywania operacji fazowania z modyfikatorem Chamfer lub na Editable Poly, efekt końcowy Chamfer Limit zapobiega samoprzecinaniu się fazowanych powierzchni, jednocześnie unikając nadmiernego ograniczania. Modyfikator Chamfer będzie również generować ulepszone normalne powierzchni podczas pracy z nieokreślonymi normalnymi.

3ds-Max-chamfer_limits_update
 • 3ds Max 2023.2 – Aktualizacje Trackview

W oparciu o opinie użytkowników wprowadzono różne ulepszenia Trackview, aby zapewnić większą niezawodność i łatwiejszy dostęp do danych animacji, dzięki czemu można szybciej i łatwiej iterować i udoskonalać animacje.

3ds-Max-Trackview Updates
 • 3ds Max 2023.2 – Obliczanie Delta Mush

Operator Delta Mush znajdujący się w modyfikatorze Data Channel został zaktualizowany, aby zapewnić lepsze symetryczne wyniki w całej siatce, aby uzupełnić deformację modyfikatora Skin.

 • 3ds Max 2023.2 – PFlow

Ustawienia obiektów PFlow zostały zaktualizowane, aby były bardziej spójne między viewportem a jakością renderowania i próbkowaniem. Ponadto różne ustawienia wstępne PFlow zostały zaktualizowane o nowe ustawienia jakości vieportów i kroków integracji.

 • 3ds Max 2023.2 – Aktualizacje gLTF

Możesz teraz użyć konwertera scen z nowym ustawieniem glTF, aby przekonwertować materiały fizyczne na materiały glTF. Dodatkowo, eksporter glTF może teraz eksportować wszystkie kanały map do danych siatki, zamiast ograniczać się tylko do kanału Map 1.

 • 3ds Max 2023.2 – Aktualizacja MAXtoA

Ta aktualizacja zawiera MAXtoA 5.4.0.37, który zawiera ulepszenia konwertera scen V-Ray, volume shading oraz dodatkową obsługę przypiętych krzywych i zagnieżdżonych instancji.

Kontakt handlowy:
Artur Siłuch
mobile: 606 432 656
@: artur.siluch@procad.pl

Zamknij