| | |Menu główne

Autodesk Fusion 360

 

Uwaga!! Dostępna jest polska wersja językowa Fusion 360!

Dowiedz się więcej

Autodesk Fusion 360 jest chmurową aplikacją CAD/CAM/CAE dla branży MFG, zawierającą szereg narzędzi do kompletnej pracy nad produktem w jednym środowisku. Na jej funkcjonalność składają się :

 • modelowanie bryłowe, powierzchniowe i swobodne brył, komponentów i zespołów
 • tworzenie elementów z blachy
 • generowanie dokumentacji płaskiej części i zespołów
 • moduł CAM – toczenie, frezowanie 3-osiowe, obróbka 4 i 5 oś indeksowana, obsługa wypalarek, water i laserjetów. Symulacja kinematyki maszyny. (**)
 • moduł Nesting – układanie wzorów cięcia w celu zminimalizowania strat materiałów (**)
 • moduł symulacyjny – obliczanie częstotliwości drgań własnych, wyboczeń, symulacje i naprężenia termiczne, optymalizacja kształtu, analiza naprężeń dla liniowych i nieliniowych materiałów. Część dostępnych symulacji wymaga posiadania tokenów flex (*) (**).
 • moduł PCB – projektowanie obwodów drukowanych
 • wykorzystanie mocy obliczeniowej chmury do renderingów i symulacji
 • tworzenie fotorealistycznych renderingów oraz animacji wyrobów
 • import wielu formatów plików, m.in. Inventor, CATIA, SolidWorks, Creo, SketchUp, NX, STEP, STL i inne
 • współdzielenie plików w grupie projektowej i automatyczne wersjonowanie
 • dostęp do plików projektu i przeglądanie modeli 3D, zarządzanie wersjami z poziomu przeglądarki internetowej

(**) Więcej informacji w dołączonych ulotkach.

Dodatkowe zaawansowane rozszerzenia:

Rozszerzenia wymagają jako bazę podstawowej wersji Fusion 360 Cloud.

Fusion 360 – Machining Extension. Zaawansowane rozszerzenia CAM:

 • narzędzie do unikania kolizji przy obróbce 5-osiowej
 • rozpoznawanie otworów podczas operacji wiercenia
 • narzędzie do pomiarów przy użyciu sondy pomiarowej
 • dodatkowa strategia obrotowa dla frezowania 4-osiowego
 • dodatkowa strategia wykańczająca dla obszarów stromych i płytkich
 • interaktywna kontrola orientacji narzędzia dla obróbki 3+2
 • przycinanie ścieżki narzędzia
 • obróbka symultaniczna 4-osie
 • obróbka symultaniczna 5-osi
 • wyrównanie części
 • symulacja maszyny

Fusion 360 – Simulation Extension. Rozszerza funkcjonalność Fusion 360 o możliwość nieograniczonych obliczeń symulacyjnych – lokalnych i chmurowych – wszystkich dostępnych typów analiz (z wyłączeniem Generative Design)

Typy analiz dostępne w wersji podstawowej (symulacje lokalne bez ograniczeń. Chmura wg cennika) i w rozszerzeniu (bez ograniczeń):

 • Naprężenie statyczne
 • Analiza Modalna
 • Stan ustalony termiczny
 • Naprężenia cieplne
 • Optymalizacja Kształtu (*)
 • Naprężenia nieliniowe Statyczne (*)
 • Symulacja zdarzeń (*)
 • Wyboczenie (*)
 • Analiza Wtrysku Tworzywa Sztucznego (*)

 (*) Tylko przez tokeny w chmurze. Cennik wysyłki zadań dla wersji podstawowej Fusion:

Analizy Podstawowe

Tokeny

Analizy Zaawansowane

Tokeny

Analiza Modalna

3

Naprężenia nieliniowe Statyczne

6

Analiza Termiczna

3

Analiza zdarzeń

6

Naprężenie Cieplne

3

Analiza wtrysku

6

Optymalizacja Kształtu

3

Wyboczenie

6

Fusion 360 – Generative Design Extension. Umożliwia szybkie analizowanie wariantów projektów poprzez redukcję wagi, zwiększanie wydajności wydajność produktu czy łączenie części.

Fusion 360 – Nesting and Fabrication Extension. Rozszerzenie zwiększające możliwości modułu nesting m.in. o optymalizację i automatyzację procesu rozkładu elementów oraz generowanie ścieżki narzędzia, a także wykorzystanie materiałów niemetalowych.

Fusion 360 – Product Design Extension. Rozszerzenie zapewnia dostęp do zaawansowanych narzędzi do projektowania i modelowania 3D, które upraszczają proces rozwoju produktu i pozwalają na zautomatyzowane sposoby tworzenia złożonych projektów.

Fusion 360 – Manage Extension. Dostarcza narzędzia do zarządzania danymi i cyklem życia produktu. Dostępne funkcjonalności: m.in. automatyczne numerowanie części, przepływ pracy, zarządzenie procesem wydawania, zarządzanie zmianami (pełna historia zmian).

Fusion 360 – Additive Build Extension. Wspomaga przy drukowaniu wysokiej jakości elementów metalowych. Automatycznie orientuje części, tworzy wysokiej jakości operacje wykończeniowe i generuje w pełni asocjacyjne struktury wsparcia.

Fusion 360 – Team Participant. Umożliwia współpracę zespołom projektowym w czasie rzeczywistym. Udostępnia narzędzie do współdzielenia plików w grupie projektowej i automatyczne wersjonowanie.

Specjalistyczne pakiety rozszerzeń:

Autodesk wprowadził dwa pakiety łączące bazowy Fusion 360 z odpowiednimi rozszerzeniami, tworząc kompletny zestaw narzędzi dla osób zajmujących się projektowaniem produktów i produkcji.

Pakiet Autodesk Fusion 360 for Product Design to rozwiązanie nie tylko dla projektantów i inżynierów, ale dla każdego, kto projektujących produkty.

Pakiet ten zawiera Fusion 360 wraz z :

 • Rozszerzenie Fusion 360 Product Design
 • Rozszerzenie Fusion 360 Simulation
 • Rozszerzenie Fusion 360 Manage

Pakiet Autodesk Fusion 360 for Manufacturing to rozwiązanie, które każdy może wykorzystać do zaprojektowania i wytworzenia dowolnego produktu.

Pakiet ten zawiera Fusion 360 wraz z:

 • Rozszerzenie Fusion 360 Product Design
 • Rozszerzenie Fusion 360 Machining
 • Rozszerzenie Fusion 360 Nesting & Fabrication
 • Rozszerzenie Fusion 360 Additive Build
 • Rozszerzenie Fusion 360 Manage

Autodesk Fusion 360. Jeden produkt. Nieograniczone możliwości.

Zamknij