| | |Menu główne

Fusion 360 CLOUD

Fusion 360 jest chmurową aplikacją CAD/CAM dla branży mechanicznej, zawierającą szereg narzędzi do kompletnej pracy nad produktem w jednym środowisku Na jego funkcjonalności składają się:

  • modelowanie bryłowe, powierzchniowe i swobodne – brył, komponentów i zespołów
  • tworzenie dokumentacji płaskiej części i zespołów
  • wykorzystanie mocy obliczeniowej chmury do renderingów i symulacji
  • obliczanie częstotliwości drgań własnych, wyboczeń, symulacje termiczne i naprężeń termicznych, optymalizacja kształtu, analiza naprężeń dla liniowych i nieliniowych materiałów
  • tworzenie fotorealistycznych renderingów oraz animacji zespołów
  • moduł CAM – przygotowanie ścieżek narzędzi i eksport G-CODE
  • współdzielenie plików w grupie projektowej i automatyczne wersjonowanie
  • import wielu formatów plików, m.in. CATIA, SolidWorks, Creo, SketchUp, NX, STEP, STL i inne
  • dostęp do plików projektu i przeglądanie modeli 3D, zarządzanie wersjami z poziomu przeglądarki internetowej

Co to jest Autodesk Fusion 360?

Przegląd możliwości Autodesk Fusion 360

Zamknij