| | |Menu główne

Autodesk Fusion 360

 

Fusion 360 jest chmurową aplikacją CAD/CAM dla branży mechanicznej, zawierającą szereg narzędzi do kompletnej pracy nad produktem w jednym środowisku. Na jego funkcjonalności składają się:

 • modelowanie bryłowe, powierzchniowe i swobodne – brył, komponentów i zespołów
 • tworzenie dokumentacji płaskiej części i zespołów
 • moduł CAM – toczenie, frezowanie do 5-osi, obsługa wypalarek, water- i laserjetów.
 • moduł nesting – układanie wzorów cięcia w celu zminimalizowania strat surowców
 • rozszerzenia CAM (Manufacturing Extension) – zwiększenie wydajności modułu CAM – wymagają posiadania punktów chmurowych
 • generowanie wariantów projektu przy użyciu technologii Generative Design – wymagane jest posiadanie punktów chmurowych
 • moduł symulacyjny : obliczanie częstotliwości drgań własnych, wyboczeń, symulacje termiczne i naprężeń termicznych, optymalizacja kształtu, analiza naprężeń dla liniowych i nieliniowych materiałów – część dostępnych symulacji wymaga posiadania punktów chmurowych
 • projektowanie obwodów drukowanych
 • wykorzystanie mocy obliczeniowej chmury do renderingów i symulacji
 • tworzenie fotorealistycznych renderingów oraz animacji zespołów
 • import wielu formatów plików, m.in. Inventor, CATIA, SolidWorks, Creo, SketchUp, NX, STEP, STL i inne
 • współdzielenie plików w grupie projektowej i automatyczne wersjonowanie
 • dostęp do plików projektu i przeglądanie modeli 3D, zarządzanie wersjami z poziomu przeglądarki internetowej

Fusion 360 – Manufacturing Extension*

Fusion 360 – Manufacturing Extension to specjalna wersja Fusion 360 Cloud z zaawansowanymi rozszerzeniami CAM takimi jak :

 • zaawansowana obsługa technologii przyrostowych
 • narzędzie do unikania kolizji przy obróbce 5-osiowej
 • rozpoznawanie otworów podczas operacji wiercenia
 • narzędzie do pomiarów przy użyciu sondy pomiarowej
 • dodatkowa strategia obrotowa dla frezowania 4-osiowego
 • dodatkowa strategia wykańczająca dla obszarów stromych i płytkich
 • przycinanie ścieżki narzędzia

*Rozszerzenia dostępne są także w podstawowej wersji Fusion 360. Jednak do użycia wymagane jest posiadanie punktów chmurowych.

Fusion 360 – Generative Design Extension*

Fusion 360 – Generative Design Extension jest rozszerzeniem możliwości Fusion 360 Cloud o narzędzie do generowania wariantów projektu przy użyciu technologii Generative Design.

*Technologia Generative Design dostępna jest także w podstawowej wersji Fusion 360. Jednak do użycia wymagane jest posiadanie punktów chmurowych

Fusion 360 Team – Participant

Fusion 360 Team – Participant to wersja Fusion 360 umożliwiająca współpracę zaspołom projektowym w czasie rzeczywistym. Udostępnia narzędzie do współdzielenia plików w grupie projektowej i automatyczne wersjonowanie.

Fusion 360 – with Cloud Credits

Fusion 360 – with Cloud Credits to wersja Fusion 360 zawierająca paczkę punktów chmurowych do wykorzystania dla Manufacturing Extensions, Generetive Design, Renderingu w chmurze oraz niektórych zaawansowanych zadań symulacyjnych.

Dostępne są dwa warianty :

Fusion 360 – z paczką 1500 punktów
Fusion 360 – 5-cio pack 7500 punktów

Cloud Credits packs

Pakiety punktów chmurowych do wykorzystania dla Manufacturing Extensions, Generetive Design, Renderingu w chmurze oraz niektórych zaawansowanych zadań symulacyjnych.

Cloud Credit pack 100
Cloud Credit pack 5,000
Cloud Credit pack 10,000
Cloud Credit pack 25,000
Cloud Credit pack 50,000

Co to jest Autodesk Fusion 360?

Przegląd możliwości Autodesk Fusion 360

Zamknij