| | |Menu główne

Autodesk Fusion 360

 

Autodesk Fusion 360 jest chmurową aplikacją CAD/CAM/CAE dla branży MFG, zawierającą szereg narzędzi do kompletnej pracy nad produktem w jednym środowisku. Na jej funkcjonalność składają się:

 • modelowanie bryłowe, powierzchniowe i swobodne brył, komponentów i zespołów
 • tworzenie elementów z blachy
 • generowanie dokumentacji płaskiej części i zespołów
 • moduł CAM – toczenie, frezowanie do 5-osi, obsługa wypalarek, water i laserjetów.
 • moduł Nesting – układanie wzorów cięcia w celu zminimalizowania strat materiałów
 • moduł Symulacyjny : obliczanie częstotliwości drgań własnych, wyboczeń, symulacje i naprężenia termiczne, optymalizacja kształtu, analiza naprężeń dla liniowych i nieliniowych materiałów. Część dostępnych symulacji wymaga posiadania punktów chmurowych
 • moduł PCB – projektowanie obwodów drukowanych
 • wykorzystanie mocy obliczeniowej chmury do renderingów i symulacji
 • tworzenie fotorealistycznych renderingów oraz animacji wyrobów
 • import wielu formatów plików, m.in. Inventor, CATIA, SolidWorks, Creo, SketchUp, NX, STEP, STL i inne
 • współdzielenie plików w grupie projektowej i automatyczne wersjonowanie
 • dostęp do plików projektu i przeglądanie modeli 3D, zarządzanie wersjami z poziomu przeglądarki internetowej

Dodatkowe zaawansowane moduły:

Fusion 360 – Machining Extension. Zaawansowane rozszerzenia CAM:

 • narzędzie do unikania kolizji przy obróbce 5-osiowej
 • rozpoznawanie otworów podczas operacji wiercenia
 • narzędzie do pomiarów przy użyciu sondy pomiarowej
 • dodatkowa strategia obrotowa dla frezowania 4-osiowego
 • dodatkowa strategia wykańczająca dla obszarów stromych i płytkich
 • interaktywna kontrola orientacji narzędzia dla obróbki 3+2
 • przycinanie ścieżki narzędzia
 • obróbka symulatniczna 4-osie
 • obróbka symulatniczna 5-osi
 • wyrównanie części
 • symulacja maszyny

Fusion 360 – Generative Design Extension. Rozszerza możliwości Fusion 360 Cloud w zakresie generowania wariantów projektu przy użyciu technologii Generative Design.

Fusion 360 – Additive Build Extension. Wspomaga przy drukowaniu wysokiej jakości elementów metalowych. Automatycznie orientuje części, tworzy wysokiej jakości operacje wykończeniowe i generuje w pełni asocjacyjne struktury wsparcia. 

Fusion 360 – Manage Extension. Dostarcza narzędzia do zarządzania danymi i cyklem życia produktu. Dostępne funkcjonalności: m.in. automatyczne numerowanie części, przepływ pracy, zarządzenie procesem wydawania, zarządzanie zmianami (pełna historia zmian).

Fusion 360 – Team Participant. Umożliwia współpracę zespołom projektowym w czasie rzeczywistym. Udostępnia narzędzie do współdzielenia plików w grupie projektowej i automatyczne wersjonowanie.

Fusion 360 – Nesting and Fabrication Extension. Rozszerzenie zwiększające możliwości modułu nesting m.in. o optymalizację i automatyzację procesu rozkładu elementów oraz generowanie ścieżki narzędzia, a także wykorzystanie materiałów nie metalowych.

Pakiety punktów chmurowych do wykorzystania dla Machining Extensions, Generative Design, renderingu w chmurze oraz niektórych zaawansowanych zadań symulacyjnych.

Cloud Credit pack 100 / 5,000 / 10,000 / 25,000 / 50,000

Autodesk Fusion 360. Jeden produkt. Nieograniczone możliwości.

 

Zamknij