| | |Menu główne

Autodesk InfraWorks

Dzięki Autodesk InfraWorks inżynierowie mogą przygotować wstępne projekty na dużą skalę i współpracować z wieloma zainteresowanymi stronami praktycznie zawsze i wszędzie. Rozszerz swoje możliwości i skorzystaj z możliwości szkicowania i modelowania z InfraWorks™ oraz tworzenia modeli 3D i generowanie koncepcji projektowych. Bogate możliwości wizualizacji projektu oraz tworzenie zaawansowanych animacji są uzupełnieniem dużych możliwości tego oprogramowania.

Aplikacja pozwala na zbudowanie wirtualnego modelu 3D miasta, dzielnicy, otaczającej infrastruktury. Łatwe w użyciu narzędzia pozwalają na importowanie danych z różnych źródeł m.in. pliki dwg, shp, modele 3D Revit, Max, SketchUP, pliki z chmurami punktów oraz pliki rastrowe. Korzystając z poleceń Infraworks można stworzyć nowy przebieg dróg i ulic, skrzyżowania, nową zabudowę, linie kolejowe oraz inną otaczającą infrastrukturę.

Dzięki fukcjonalności Model Builder można zbudować przestrzenny model terenu, ulic i zabudowy praktycznie bez posiadania danych CAD lub GIS. Model jest budowany na podstawie danych Open Street Maps.

Spore możliwości dają narzędzia do analiz np. nasłonecznienia, wysokości terenu, przeznaczenia obszarów, itp. Dzięki nim w szybki sposób można przygotować trójwymiarową mapę tematyczną.

Autodesk InfraWorks dostępny jest w dwóch wariantach:

  • Infraworks jako samodzielna aplikacja
  • Infraworks jako część Kolekcji AEC z zaawansowanymi narzędziami. 
Zamknij