| | |Menu główne

Funkcje

<strong>Udoskonalona integracja między programami Revit i Structural Analysis - NOWOŚĆ!</strong><br />Przypisz parametry do ram konstrukcyjnych i rodzin słupów.

Udoskonalona integracja między programami Revit i Structural Analysis – NOWOŚĆ!
Przypisz parametry do ram konstrukcyjnych i rodzin słupów.

<strong>Siły elementów dla projektu połączeń - NOWOŚĆ!</strong><br />Przekazuj obciążenia projektowe.

Siły elementów dla projektu połączeń – NOWOŚĆ!
Przekazuj obciążenia projektowe.

<strong>Dwukierunkowe powiązania, wiele pakietów analizy</strong><br />Zastosowanie wyników powoduje automatyczną aktualizację modelu.

Dwukierunkowe powiązania, wiele pakietów analizy
Zastosowanie wyników powoduje automatyczną aktualizację modelu.

<strong>Modelowanie wielu materiałów</strong><br />Modeluj struktury przy użyciu różnorodnych materiałów.

Modelowanie wielu materiałów
Modeluj struktury przy użyciu różnorodnych materiałów.

<strong>Model analityczny konstrukcji</strong><br />Przeprowadź analizę strukturalną.

Model analityczny konstrukcji
Przeprowadź analizę strukturalną.

<strong>Structural Analysis for Revit</strong><br />OBEJMUJE SUBSKRYPCJĘ<br />Wykonuj analizę statyczną w chmurze.<br /> Usługi w chmurze

Structural Analysis for Revit
OBEJMUJE SUBSKRYPCJĘ
Wykonuj analizę statyczną w chmurze.
Usługi w chmurze

<strong>Ulepszenia szczegółów zbrojenia</strong><br />Modeluj betonowe zbrojenia 3D w narzędziu BIM.

Ulepszenia szczegółów zbrojenia
Modeluj betonowe zbrojenia 3D w narzędziu BIM.

<strong>Większa dokładność definiowania modelu założeń projektowych</strong>Połącz projekt i szczegóły.

Większa dokładność definiowania modelu założeń projektowychPołącz projekt i szczegóły.

<strong>Łączenie z oprogramowaniem do detalowania stali Steel Detailing</strong><br />Jednolity proces BIM obejmuje etapy od projektowania do produkcji stali.

Łączenie z oprogramowaniem do detalowania stali Steel Detailing
Jednolity proces BIM obejmuje etapy od projektowania do produkcji stali.

<strong>Narzędzia planowania terenu - NOWOŚĆ!</strong><br />OBEJMUJE SUBSKRYPCJĘ<br />Przedstaw koncepcje planowania terenu budowy.

Narzędzia planowania terenu – NOWOŚĆ!
OBEJMUJE SUBSKRYPCJĘ
Przedstaw koncepcje planowania terenu budowy.

<strong>Modelowanie konstrukcji</strong><br />Wyprowadzaj dane większych konstrukcji z modeli projektu.

Modelowanie konstrukcji
Wyprowadzaj dane większych konstrukcji z modeli projektu.

<strong>Przedmiar materiałów</strong><br />Oblicz/śledź szczegółowe ilości materiałów.

Przedmiar materiałów
Oblicz/śledź szczegółowe ilości materiałów.

<strong>Przesunięte widoki</strong><br />Utwórz rozbite widoki projektu budynku.

Przesunięte widoki
Utwórz rozbite widoki projektu budynku.

Zamknij