| | |Menu główne

Asysta Projektowa / Konsultacje Techniczne

Skorzystaj z wiedzy i doświadczenia specjalistów PROCAD

Od 25 lat nasi specjaliści wdrażają oprogramowanie Autodesk w polskich firmach projektowych: dobierają optymalne oprogramowania, układają procesy w zespołach projektowych oraz optymalizują pracę firm projektowych, budowlanych i produkcyjnych. Na swoim koncie mają już ponad 37 000 osób przeszkolonych  w ramach Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego. Asysta Projektowa / Konsultacje techniczne dają możliwość wykorzystania wiedzy specjalistów PROCAD w codziennej pracy projektowej. Poziom wsparcia wykracza poza standardową wiedzę dostępną na szkoleniach i dopasowany jest ściśle do potrzeb i problemów klienta.

Zakres obowiązków Konsultanta:

  • pomoc doraźna w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą programu
  • rozpoznawanie i sygnalizowanie ewentualnych problemów dotyczących działania oprogramowania
  • wskazywanie optymalnej drogi do wykonania konkretnego zagadnienia projektowego
  • doradztwo merytoryczne w zakresie zadania projektowego
  • przypominanie, wyjaśnianie lub uszczegóławianie informacji pozyskanych przez Użytkowników na szkoleniach
  • poszukiwanie możliwości optymalizacji ścieżki projektowej na podstawie informacji pozyskanych od Użytkowników
  • zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej rodzaju i treści zadań projektowych Działu Projektowego Zamawiającego.

Dostępne formy świadczenia Asysty/Konsultacji:

  • pomoc online
  • pomoc w siedzibie firmy
  • pomoc w jednym z oddziałów PROCAD (Gdańsk, Warszawa, Katowice, Poznań, Wrocław)

Kluczowe oprogramowanie Autodesk,do którego oferujemy Asystę/Konsultację:

Animacja i Wizualizacja:

W celu zachowania maksymalnie wysokiego poziomu świadczonej usługi Asysty Projektowej oraz wykorzystania czasu jej trwania, wskazane jest, aby Asystent odpowiednio wcześniej otrzymał zakres zagadnień, które mogą być poruszane w trakcie wykonywania Asysty, o ile będzie możliwe określenie tego zakresu. W szczególnych przypadkach może to oznaczać konieczność udostępnienia Asystentowi wybranych fragmentów dokumentacji.

Wypełnij formularz zgłoszenia:

Jestem zainteresowany asystą projektową / konsultacjami technicznymi z zakresu oprogramowania:

Informacje o Tobie

Imię*
Nazwisko*
Email*
Stanowisko*
Nazwa firmy*
Telefon*
w.
Zamknij