| | |Menu główne

Zaawansowany kurs Autodesk Revit Content Library
Rodziny: tworzenie, modyfikacja, zarządzanie

3-dniowy praktyczny kurs, po którym usprawnisz zarządzanie bibliotekami Revit.

Rodziny Revitowe:

 • Jak wybrać te najlepsze?
 • Jak prawidłowo tworzyć własne, złożone?
 • A może wykorzystać Dynamo w środowisku edytora rodzin?

BIM Extensions – to zaawansowane kursy, które poruszają specjalistyczne zagadnienia uzupełniające Twoją wiedzę i umiejętności projektowania w Revit.

Program kursu:

Dzień kursu:

Tematyka:

Oprogramowanie:

Dzień 1

Biblioteki revitowe

 • Planowanie rodziny wczytywanej
 • Określanie szablonu rodziny
 • Określenie użycia rodziny / zachowanie w projekcie
 • Stopień szczegółowości
 • Widoczność elementów
 • Rodziny zagnieżdżone
 • Wielkość rodzin
 • Przestrzeń eksploatacyjna rodziny
 • Zarządzanie rodzinami w środowisku pracowni projektowej: informacje w rodzinach, optymalizacja rodzin, źródła, ocena przydatności

Dzień 2

Rodzina revitowa

 • Stworzenie złożonej rodziny
 • Wiązania i parametry rodzin
 • Geometria rodziny (skomplikowane formy modelowania)
 • Typy i typoszeregi
 • Geometria rodziny oparta na imporcie obiektów (CAD, Inventor, Sketchup, Formit)
 • Zagnieżdżanie rodzin
 • Katalogi typów
 • Weryfikacja rodzin istniejących / poprawność parametrów (parametry współdzielone, jednostki, język)
 • Modyfikacja rodzin istniejących

Dzień 3

Wykorzystanie Dynamo

 • Wprowadzenie do programowania wizualnego Dynamo w środowisku edytora rodzin Revit
 • Węzły dla rodzin revitowych
 • Praca na pliku rodziny RFA
 • Praca na rodzinach wczytanych do projektu
 • Dodawanie parametrów do rodzin w środowisku projektu i w środowisku rodziny
 • Zarządzanie rodzinami w projekcie (wczytywanie i aktualizacja)

Harmonogram szkoleń:

3-dniowy kurs . Termin kursu: 11, 12, 17 sierpnia 2021 r.

Miejsce kursu:

Zjazdy odbywają się:

 • online przy użyciu dedykowanego systemu do prowadzenia zdalnych szkoleń

Rejestracja:

Cena: 1600zł netto

Cena obejmuje:

 • udział w kursie,
 • certyfikat BIM Certification Center,
 • dostęp do platformy e-learningowej i cyfrowego podręcznika,
 • konsultacje techniczne online.
Zarezerwuj miejsce na kursie Poproś o więcej informacji

Masz pytania? Skontaktuj się: bim@procad.pl / 603 180 842

Zamknij