| | |Menu główne

BIM Modeler – Architektura. Ekspercki kurs dla projektantów BIM

112 godzin zegarowych zaawansowanego szkolenia

Trenerzy z długoletnim doświadczeniem

Materiały szkoleniowe, filmy instruktażowe, procedury, metody i schematy

Konsultacje Online w trakcie trwania kursu

Zestaw dedykowanych narzędzi (szablony, wtyczki, skrypty)

Certyfikat BIM Certification Center

Zaawansowany program szkoleniowy przygotowujący do pełnienia roli
głównego modelera BIM

Ścieżka edukacyjna BIM Modeler to zaawansowany kurs Revit, który rozwija kluczowe umiejętności potrzebne do efektywnego modelowania złożonych obiektów BIM. Podczas siedmiu 2-dniowych zjazdów uczestnik zdobywa praktyczną wiedzę oraz zestandaryzowane metody usprawniające codzienną pracę projektową i wymianę informacji. Poznaje narzędzia oraz reguły koordynacji projektów i współpracy międzybranżowej. Absolwent kursu przygotowany jest do pełnienia roli głównego modelera.

Program specjalizacji BIM Modeler – Architektura przygotowany został przez naszych inżynierów w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie wyniesione z kilkuset wdrożeń i szkoleń w polskich oraz zagranicznych firmach projektowych. Opracowane przez nas metody są odpowiedzią na codzienne wyzwania stające przed projektantami i architektami. Uporządkowanie i standaryzacja informacji projektowych mają za zadanie znacząco zwiększyć wydajność projektową, ograniczyć liczbę błędów i pomyłek oraz umożliwić dotrzymanie terminów.

Specjalizacja BIM Modeler – Architektura jest dla Ciebie, jeśli:

 • wykorzystujesz w pracy Autodesk Revit do modelowania parametrycznego i chcesz rozwinąć swoje umiejętności,
 • poszukujesz praktycznych sposobów przyspieszenia i automatyzacji codziennych czynności projektowych,
 • potrzebujesz usystematyzowanej metodyki pracy, współpracy, wymiany informacji oraz koordynacji treści projektowych,
 • potrzebujesz standaryzacji i spójności w procesach pracy, współpracy, wymiany informacji oraz koordynacji treści projektowych,
 • zmagasz się na co dzień z trudnymi zadaniami projektowymi,
 • stawiasz na rozwój kompetencyjny i osobisty
 • wyznaczasz sobie ambitne cele zawodowe

Spójny model BIM

Na potrzeby zajęć przygotowaliśmy specjalny model multi-branżowy. Będzie on wykorzystywany podczas ćwiczeń oraz może stanowić podstawę dla Twoich przyszłych projektów.

Model BIM zawiera:

 • architekturę, konstrukcję i instalacje,
 • szablony projektowe charakterystyczne dla każdej z branż,
 • uporządkowaną strukturę,
 • usystematyzowane nazewnictwo poszczególnych elementów,
 • prawidłowo przygotowane rodziny.
Po lewej uproszczony podgląd modelu, na którym będziesz pracować.

Program specjalizacji BIM Modeler – Architektura:

Zjazd:

Tematyka modułu:

Oprogramowanie:

REVIT

Praca na modelu współdzielonym i zarządzanie modelami. Zagospodarowanie terenu oraz modelowanie bryłowe.

 • Zasady pracy na jednym pliku, zakładanie plików centralnych i lokalnych, zadania (worksets), audytowanie i kompaktowanie plików, zarządzanie modelami
 • Wykorzystanie podkładu mapy (dwg), modelowanie terenu, analiza bryły koncepcyjnej budynku, projekt zagospodarowania terenu, bilans terenu dla działki budowlanej
REVIT

Kontynuacja pracy z bryłą koncepcyjną. Parametry i tworzenie rodzin.

 • Linkowanie plików rvt, współrzędne współdzielone, tworzenie przegród budowlanych według powierzchni
 • Rodzaje parametrów w rodzinach i środowisku projektu,  zasady ich działania i wykorzystania
 • Rodzaje rodzin, podział i zawartość szablonów rodzin, stopnie szczegółowości, zagnieżdżenia rodzin, tabele przeglądowe
 • Budowanie rodzin modelowych i opisowych
REVIT

Rodziny adaptacyjne. Zaawansowane modelowanie: schody i balustrady.

 • Tworzenie rodziny adaptacyjnej i jej zastosowanie w projekcie
 • Rodzina systemowa schodów i jej elementy składowe, zasady budowy oraz modyfikacji schodów, budowa różnych wariantów schodów w projekcie
 • Rodzina systemowa balustrady i jej elementy składowe, zasady budowy oraz modyfikacji balustrad, budowa różnych wariantów poręczy w projekcie
REVIT

Zaawansowane modelowanie: ściany, grupy, etapy i opcje projektowe.

 • Rodzina systemowa ściany –  zasady działania i wykorzystanie jej trzech typów, podstawowe i zaawansowane systemy osłonowe, tworzenie różnych rodzajów ścian
 • Grupy – rodzaje, zasady działania, tworzenie i modyfikacja, zapisywanie i wczytywanie grup
 • Praca z etapami, filtry etapów, praca z pomieszczeniami w etapach, zestawienia i przedmiary z etapu
 • Opcje projektowe i warianty projektu – zasady pracy, wykorzystanie, widoki dedykowane dla dostępnych opcji, warianty podstawowe i drugorzędne
REVIT

Widoki dokumentacyjne: odwołania, legendy, widoki kreślarskie i zestawienia. Revit Content Libraries.

 • Tworzenie, zasady działania i wykorzystanie wybranych rodzajów widoków: odwołania, legendy, widoki kreślarskie i zestawienia
 • Planowanie rodziny Revit, jednostki i język, nazewnictwo, kategorie i podkategorie, parametry i klasyfikacje, materiały
 • Typoszeregi i katalogi typów, widok podglądu rodziny, testowanie rodziny, modelowanie rodzin na podstawie plików zewnętrznych
WSPÓŁPRACA

Przeglądanie i analiza projektów. Wspólna platforma danych BIM 360

 • Wprowadzenie do Navisworks, sprawdzanie kolizji i tworzenie raportów, wykrywanie zmian w modelach
 • Wprowadzenie do BIM 360, Praca z plikami w BIM 360 Docs, tworzenie oznaczeń i punktów do przeglądu, porównywanie plików i modeli, przepływ i wymiana dokumentacji
WSPÓŁPRACA

Współpraca i zasady efektywnej wymiany informacji w ramach zespołu projektowego

 • Wprowadzenie do BIM 360 Design, model centralny w chmurze, modele niewspółdzielone w chmurze, śledzenie zmian
 • Wprowadzenie do BIM 360 Coordinate, przygotowanie modeli i publikacja, sprawdzanie kolizji, przydzielanie kolizji
 • Wprowadzenie do BIM 360 Build, RFI, schemat działania i omówienie ról, numeracja i przepływ informacji

Szczegółowy program specjalizacji

Harmonogram szkoleń:

7 dwudniowych zjazdów (14 dni). Termin pierwszego zjazdu: 2-3 września 2022.

Poznaj szczegółowy program i harmonogram. Skontaktuj się z nami: bim@procad.pl lub wypełnij formularz, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

Miejsce kursów:

Zjazdy odbywają się:

 • online przy użyciu dedykowanego systemu do prowadzenia zdalnych szkoleń

Rejestracja [edycja 2022]:

Cena regularna: 6995zł netto

Cena Early Bird: 5945zł netto (do 24 czerwca 2022 lub wyczerpania miejsc)

Możliwa jest płatność w 3 ratach.

Cena obejmuje:

 • udział w całym kursie BIM Modeler – Architektura (7 dwudniowych zjazdów),
 • certyfikat BIM Certification Center,
 • dostęp do platformy e-learningowej i cyfrowego podręcznika,
 • konsultacje techniczne online,
 • modele szkoleniowe, szablony, schematy, skrypty Dynamo.
Zarezerwuj miejsce na kursie Poproś o więcej informacji

Masz pytania? Skontaktuj się: bim@procad.pl / 603 180 842

COVID-19

Dokładamy wszelkich starań w trosce o zdrowie naszych uczestników i wykładowców.

Zjazdy stacjonarne będą dostosowane do istniejących zaleceń związanych z zagrożeniem epidemicznym, tj.:

– szkolenia będą odbywały się w małych grupach,
– zapewnione będą warunki zachowania bezpiecznego dystansu między uczestnikami,
– uczestnikom zapewniamy środki dezynfekcyjne.

W przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej i niemożliwości przeprowadzenia zjazdu w formie stacjonarnej, zjazd odbywać się będzie w formie online’owej.

Zamknij