| | |Menu główne

BIM Modeler – Architektura. Ekspercki kurs dla projektantów BIM

112 godzin zegarowych zaawansowanego szkolenia

Trenerzy z długoletnim doświadczeniem

Materiały szkoleniowe, filmy instruktażowe, procedury, metody i schematy

Konsultacje Online w trakcie trwania kursu

Zestaw dedykowanych narzędzi (szablony, wtyczki, skrypty)

Certyfikat BIM Certification Center

Zaawansowany program szkoleniowy przygotowujący do pełnienia roli
głównego modelera BIM

Harmonogram szkoleń:

7 dwudniowych zjazdów (14 dni). Termin pierwszego zjazdu: 3-4 lutego 2023.

Poznaj szczegółowy program i harmonogram. Skontaktuj się z nami: bim@procad.pl lub wypełnij formularz, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

Miejsce kursów:

Zjazdy odbywają się:

 • online przy użyciu dedykowanego systemu do prowadzenia zdalnych szkoleń

Rejestracja [edycja 2023]:

Cena regularna: 6995zł netto

Cena Early Bird: 5945zł netto (do 31 grudnia 2022 lub wyczerpania miejsc)

Możliwa jest płatność w 3 ratach.

Cena obejmuje:

 • udział w całym kursie BIM Modeler – Architektura (7 dwudniowych zjazdów),
 • certyfikat BIM Certification Center,
 • dostęp do platformy e-learningowej i cyfrowego podręcznika,
 • konsultacje techniczne online,
 • modele szkoleniowe, szablony, schematy.
Zarezerwuj miejsce na kursie Poproś o więcej informacji

Masz pytania? Skontaktuj się: bim@procad.pl / 603 180 842

Ścieżka edukacyjna BIM Modeler to zaawansowany kurs Revit, który rozwija kluczowe umiejętności potrzebne do efektywnego modelowania złożonych obiektów BIM. Podczas siedmiu 2-dniowych zjazdów uczestnik zdobywa praktyczną wiedzę oraz zestandaryzowane metody usprawniające codzienną pracę projektową i wymianę informacji. Poznaje narzędzia oraz reguły koordynacji projektów i współpracy międzybranżowej. Absolwent kursu przygotowany jest do pełnienia roli głównego modelera.

Program specjalizacji BIM Modeler – Architektura przygotowany został przez naszych inżynierów w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie wyniesione z kilkuset wdrożeń i szkoleń w polskich oraz zagranicznych firmach projektowych. Opracowane przez nas metody są odpowiedzią na codzienne wyzwania stające przed projektantami i architektami. Uporządkowanie i standaryzacja informacji projektowych mają za zadanie znacząco zwiększyć wydajność projektową, ograniczyć liczbę błędów i pomyłek oraz umożliwić dotrzymanie terminów.

Specjalizacja BIM Modeler – Architektura jest dla Ciebie, jeśli:

 • wykorzystujesz w pracy Autodesk Revit do modelowania parametrycznego i chcesz rozwinąć swoje umiejętności,
 • poszukujesz praktycznych sposobów przyspieszenia i automatyzacji codziennych czynności projektowych,
 • potrzebujesz usystematyzowanej metodyki pracy, współpracy, wymiany informacji oraz koordynacji treści projektowych,
 • potrzebujesz standaryzacji i spójności w procesach pracy, współpracy, wymiany informacji oraz koordynacji treści projektowych,
 • zmagasz się na co dzień z trudnymi zadaniami projektowymi,
 • stawiasz na rozwój kompetencyjny i osobisty
 • wyznaczasz sobie ambitne cele zawodowe

Spójny model BIM

Na potrzeby zajęć przygotowaliśmy specjalny model multi-branżowy. Będzie on wykorzystywany podczas ćwiczeń oraz może stanowić podstawę dla Twoich przyszłych projektów.

Model BIM zawiera:

 • architekturę, konstrukcję i instalacje,
 • szablony projektowe charakterystyczne dla każdej z branż,
 • uporządkowaną strukturę,
 • usystematyzowane nazewnictwo poszczególnych elementów,
 • prawidłowo przygotowane rodziny.
Po lewej uproszczony podgląd modelu, na którym będziesz pracować.

Program specjalizacji BIM Modeler – Architektura:

Zjazd:

Tematyka modułu:

Oprogramowanie:

REVIT

Praca na modelu współdzielonym i zarządzanie modelami. Zagospodarowanie terenu oraz modelowanie bryłowe.

 • Zasady pracy na jednym pliku, zakładanie plików centralnych i lokalnych, zadania (worksets), audytowanie i kompaktowanie plików, zarządzanie modelami
 • Wykorzystanie podkładu mapy (dwg), modelowanie terenu, analiza bryły koncepcyjnej budynku, projekt zagospodarowania terenu, bilans terenu dla działki budowlanej
REVIT

Kontynuacja pracy z bryłą koncepcyjną. Parametry i tworzenie rodzin.

 • Linkowanie plików rvt, współrzędne współdzielone, tworzenie przegród budowlanych według powierzchni
 • Rodzaje parametrów w rodzinach i środowisku projektu,  zasady ich działania i wykorzystania
 • Rodzaje rodzin, podział i zawartość szablonów rodzin, stopnie szczegółowości, zagnieżdżenia rodzin, tabele przeglądowe
 • Budowanie rodzin modelowych i opisowych
REVIT

Rodziny adaptacyjne. Zaawansowane modelowanie: schody i balustrady.

 • Tworzenie rodziny adaptacyjnej i jej zastosowanie w projekcie
 • Rodzina systemowa schodów i jej elementy składowe, zasady budowy oraz modyfikacji schodów, budowa różnych wariantów schodów w projekcie
 • Rodzina systemowa balustrady i jej elementy składowe, zasady budowy oraz modyfikacji balustrad, budowa różnych wariantów poręczy w projekcie
REVIT

Zaawansowane modelowanie: ściany, grupy, etapy i opcje projektowe.

 • Rodzina systemowa ściany –  zasady działania i wykorzystanie jej trzech typów, podstawowe i zaawansowane systemy osłonowe, tworzenie różnych rodzajów ścian
 • Grupy – rodzaje, zasady działania, tworzenie i modyfikacja, zapisywanie i wczytywanie grup
 • Praca z etapami, filtry etapów, praca z pomieszczeniami w etapach, zestawienia i przedmiary z etapu
 • Opcje projektowe i warianty projektu – zasady pracy, wykorzystanie, widoki dedykowane dla dostępnych opcji, warianty podstawowe i drugorzędne
REVIT

Widoki dokumentacyjne: odwołania, legendy, widoki kreślarskie i zestawienia. Revit Content Libraries.

 • Tworzenie, zasady działania i wykorzystanie wybranych rodzajów widoków: odwołania, legendy, widoki kreślarskie i zestawienia
 • Planowanie rodziny Revit, jednostki i język, nazewnictwo, kategorie i podkategorie, parametry i klasyfikacje, materiały
 • Typoszeregi i katalogi typów, widok podglądu rodziny, testowanie rodziny, modelowanie rodzin na podstawie plików zewnętrznych
WSPÓŁPRACA

Przeglądanie i analiza projektów. Wspólna platforma danych BIM 360

 • Wprowadzenie do Navisworks, sprawdzanie kolizji i tworzenie raportów, wykrywanie zmian w modelach
 • Wprowadzenie do BIM 360, Praca z plikami w BIM 360 Docs, tworzenie oznaczeń i punktów do przeglądu, porównywanie plików i modeli, przepływ i wymiana dokumentacji
WSPÓŁPRACA

Współpraca i zasady efektywnej wymiany informacji w ramach zespołu projektowego

 • Wprowadzenie do BIM 360 Design, model centralny w chmurze, modele niewspółdzielone w chmurze, śledzenie zmian
 • Wprowadzenie do BIM 360 Coordinate, przygotowanie modeli i publikacja, sprawdzanie kolizji, przydzielanie kolizji
 • Wprowadzenie do BIM 360 Build, RFI, schemat działania i omówienie ról, numeracja i przepływ informacji

Szczegółowy program specjalizacji

Zamknij