| | |Menu główne

BIM Modeler – Instalacje Sanitarne. Ekspercki kurs dla projektantów BIM

112 godzin zegarowych zaawansowanego szkolenia

5 trenerów z długoletnim doświadczeniem

Materiały szkoleniowe, filmy instruktażowe, procedury, metody i schematy

Konsultacje Online w trakcie trwania kursu

Zestaw dedykowanych narzędzi (szablony, wtyczki, skrypty)

Certyfikat BIM Certification Center

Zaawansowany program szkoleniowy przygotowujący do pełnienia roli
głównego modelera BIM

Harmonogram szkoleń:

7 dwudniowych zjazdów (14 dni). Termin pierwszego zjazdu: 3-4 lutego 2023.

Poznaj szczegółowy program i harmonogram. Skontaktuj się z nami: bim@procad.pl lub wypełnij formularz, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

Miejsce kursów:

Zjazdy odbywają się:

 • stacjonarnie w siedzibie naszego centrum w Warszawie przy ul. Ciołka 10
 • online przy użyciu dedykowanego systemu do prowadzenia zdalnych szkoleń

Rejestracja [edycja 2023]:

Cena regularna: 6995zł netto

Cena Early Bird: 5945zł netto (do 31 grudnia 2022 lub wyczerpania miejsc)

Możliwa płatność w 3 ratach.

Cena obejmuje:

 • udział w całym kursie BIM Modeler – Instalacje Sanitarne,
 • certyfikat BIM Certification Center,
 • dostęp do platformy e-learningowej i cyfrowego podręcznika,
 • konsultacje techniczne online,
 • skoordynowany model BIM, szablony, schematy.
Zarezerwuj miejsce na kursie Poproś o więcej informacji

Masz pytania? Skontaktuj się: bim@procad.pl / 603 180 842

Ścieżka edukacyjna BIM Modeler to zaawansowany kurs Revit, który rozwija kluczowe umiejętności potrzebne do efektywnego modelowania złożonych obiektów BIM. Podczas siedmiu 2-dniowych zjazdów uczestnik zdobywa praktyczną wiedzę oraz zestandaryzowane metody usprawniające codzienną pracę projektową i wymianę informacji. Poznaje narzędzia oraz reguły koordynacji projektów i współpracy międzybranżowej. Absolwent kursu przygotowany jest do pełnienia roli głównego modelera.

Program specjalizacji BIM Modeler: Instalacje Sanitarne przygotowany został przez naszych inżynierów w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie wyniesione z kilkuset wdrożeń i szkoleń w polskich oraz zagranicznych firmach projektowych. Opracowane przez nas metody są odpowiedzią na codzienne wyzwania stające przed projektantami i architektami. Uporządkowanie i standaryzacja informacji projektowych mają za zadanie znacząco zwiększyć wydajność projektową, ograniczyć liczbę błędów i pomyłek oraz umożliwić dotrzymanie terminów.

Specjalizacja BIM Modeler – Instalacje jest dla Ciebie, jeśli:

 • wykorzystujesz w pracy Autodesk Revit do modelowania parametrycznego i chcesz rozwinąć swoje umiejętności,
 • poszukujesz praktycznych sposobów przyspieszenia i automatyzacji codziennych czynności projektowych,
 • potrzebujesz usystematyzowanej metodyki pracy, współpracy, wymiany informacji oraz koordynacji treści projektowych,
 • potrzebujesz standaryzacji i spójności w procesach pracy, współpracy, wymiany informacji oraz koordynacji treści projektowych,
 • zmagasz się na co dzień z trudnymi zadaniami projektowymi,
 • stawiasz na rozwój kompetencyjny i osobisty
 • wyznaczasz sobie ambitne cele zawodowe

Spójny model BIM

Na potrzeby zajęć przygotowaliśmy specjalny model multi-branżowy. Będzie on wykorzystywany podczas ćwiczeń oraz może stanowić podstawę dla Twoich przyszłych projektów.

Model BIM zawiera:

 • architekturę, konstrukcję i instalacje,
 • szablony projektowe charakterystyczne dla każdej z branż,
 • uporządkowaną strukturę,
 • usystematyzowane nazewnictwo poszczególnych elementów,
 • prawidłowo przygotowane rodziny.
Po lewej uproszczony podgląd modelu, na którym będziesz pracować.

Program specjalizacji BIM Modeler – Instalacje Sanitarne:

Zjazd:

Tematyka modułu:

Oprogramowanie:

REVIT

Informacje dotyczące BIM w Revicie, organizacja środowiska pracy, wstęp do modelowania rodzin.

 • Omówienie zagadnień BIM dotyczących pracy w Revicie.
 • Przygotowanie podkładu z modelu architektonicznego, import danych z modelu podłączonego.
 • Organizacja środowiska pracy, konfiguracja ustawień MEP programu.
 • Tworzenie, zarządzanie i modyfikacja systemów instalacyjnych.
 • Wstęp do modelowania rodzin, zastosowanie parametrów w rodzinach, szablony rodzin. Konfiguracja i tworzenie rodzin opisowych.
REVIT

Działanie, konfiguracja i tworzenie rodzin. Omówienie parametrów.

 • Budowa i prawidłowa konfiguracja urządzeń instalacyjnych do zastosowania w modelu.
 • Sposoby działania, ustawienia i tworzenie instalacyjnych rodzin modelowych.
 • Modelowanie rodzin na podstawie plików zewnętrznych.
 • Parametry w Autodesk Revit, ich rodzaje, preferencje oraz zastosowanie.
REVIT

Modelowanie instalacji wentylacyjnych i rurowych.

 • Sprawdzenie sposobu funkcjonowania wcześniej wykonanych rodzin w instalacji.
 • Omówienie obsługi urządzeń i elementów instalacji sanitarnych w modelu.
 • Tworzenie, zarządzanie i modyfikacja systemów instalacyjnych.
 • Modelowanie instalacji wentylacyjnych oraz hydraulicznych, dobór odpowiednich elementów składowych instalacji.
REVIT

Instalacje rurowe, model kotłowni. Instalacje zewnętrzne. Współpraca na modelu centralnym, etapy.

 • Modelowanie kotłowni, konfiguracja elementów składowych i systemów.
 • Zagadnienia związane z modelowaniem instalacji zewnętrznych.
 • Współpraca na modelu centralnym i jej konfiguracja.
 • Etapy projektowe – działanie elementów składowych instalacji w kolejnych fazach.
REVIT

Zestawienia i przygotowanie dokumentacji. Zasady planowania, konstrukcja i elementy składowe rodzin.

 • Wprowadzenie do progr
 • Zestawienia, tworzenie i projektowanie.
 • Definiowanie filtrów oraz szablonów widoku, sposoby zarządzania nimi.
 • Arkusze wydruku, budowa konfiguracja i rewizje.
 • Planowanie rodzin Revit, jednostki i język, kategorie i podkategorie, parametry i klasyfikacje.
 • Typoszeregi i katalogi typów w rodzinie, widoki podglądu, testowanie rodzin.
WSPÓŁPRACA

Przeglądanie i analiza projektów. Wspólna platforma danych BIM 360

 • Wprowadzenie do Navisworks, sprawdzanie kolizji i tworzenie raportów, wykrywanie zmian w modelach
 • Wprowadzenie do BIM 360, Praca z plikami w BIM 360 Docs, tworzenie oznaczeń i punktów do przeglądu, porównywanie plików i modeli, przepływ i wymiana dokumentacji
WSPÓŁPRACA

Współpraca i zasady efektywnej wymiany informacji w ramach zespołu projektowego

 • Wprowadzenie do BIM 360 Design, model centralny w chmurze, modele niewspółdzielone w chmurze, śledzenie zmian
 • Wprowadzenie do BIM 360 Coordinate, przygotowanie modeli i publikacja, sprawdzanie kolizji, przydzielanie kolizji
 • Wprowadzenie do BIM 360 Build, RFI, schemat działania i omówienie ról, numeracja i przepływ informacji

Szczegółowy program specjalizacji

Harmonogram szkoleń:

7 dwudniowych zjazdów (14 dni). Termin pierwszego zjazdu: 14-15 stycznia 2022.

Poznaj szczegółowy program i harmonogram. Skontaktuj się z nami: bim@procad.pl lub wypełnij formularz, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

Miejsce kursów:

Zjazdy odbywają się:

 • online przy użyciu dedykowanego systemu do prowadzenia zdalnych szkoleń

Rejestracja [edycja 2022]:

Cena regularna: 6995zł netto

Cena Early Bird: 5945zł netto (do 23 grudnia 2021 lub wyczerpania miejsc)

Możliwa płatność w 3 ratach.

Cena obejmuje:

 • udział w całym kursie BIM Modeler – Instalacje Sanitarne,
 • certyfikat BIM Certification Center,
 • dostęp do platformy e-learningowej i cyfrowego podręcznika,
 • konsultacje techniczne online,
 • skoordynowany model BIM, szablony, schematy, skrypty.
Zarezerwuj miejsce na kursie Poproś o więcej informacji

Masz pytania? Skontaktuj się: bim@procad.pl / 603 180 842

Zamknij