| | |Menu główne

BIM Modeler – Konstrukcje. Ekspercki kurs dla projektantów BIM

112 godzin zegarowych zaawansowanego szkolenia

5 trenerów z długoletnim doświadczeniem

Materiały szkoleniowe, filmy instruktażowe, procedury, metody i schematy

Konsultacje Online w trakcie trwania kursu

Zestaw dedykowanych narzędzi (szablony, wtyczki, skrypty)

Certyfikat BIM Certification Center

Harmonogram szkoleń:

7 dwudniowych zjazdów (14 dni). Termin pierwszego zjazdu: 20-21 stycznia 2023.

Poznaj szczegółowy program i harmonogram. Skontaktuj się z nami: bim@procad.pl lub wypełnij formularz, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

Miejsce kursów:

Zjazdy odbywają się:

 • online przy użyciu dedykowanego systemu do prowadzenia zdalnych szkoleń

Rejestracja [edycja 2023]:

Cena regularna: 6995zł netto

Cena Early Bird: 5945zł netto (do 31 grudnia 2022 lub wyczerpania miejsc)

Możliwa jest płatność w 3 ratach.

Cena obejmuje:

 • udział w całym kursie BIM Modeler – Konstrukcje,
 • certyfikat BIM Certification Center,
 • dostęp do platformy e-learningowej i cyfrowego podręcznika,
 • konsultacje techniczne online,
 • skoordynowany model BIM, szablony, schematy, skrypty.
Zarezerwuj miejsce na kursie Poproś o więcej informacji

Masz pytania? Skontaktuj się: bim@procad.pl / 603 180 842

Zaawansowany program szkoleniowy przygotowujący do pełnienia roli
głównego modelera BIM

Ścieżka edukacyjna BIM Modeler to zaawansowany kurs Revit, który rozwija kluczowe umiejętności potrzebne do efektywnego modelowania złożonych obiektów BIM. Podczas siedmiu 2-dniowych zjazdów uczestnik zdobywa praktyczną wiedzę oraz zestandaryzowane metody usprawniające codzienną pracę projektową i wymianę informacji. Poznaje narzędzia oraz reguły koordynacji projektów i współpracy międzybranżowej. Absolwent kursu przygotowany jest do pełnienia roli głównego modelera.

Program specjalizacji BIM Modeler – Konstrukcje przygotowany został przez naszych inżynierów w oparciu o kilkunastoletnie doświadczenie wyniesione z kilkuset wdrożeń i szkoleń w polskich oraz zagranicznych firmach projektowych. Opracowane przez nas metody są odpowiedzią na codzienne wyzwania stające przed projektantami i architektami. Uporządkowanie i standaryzacja informacji projektowych mają za zadanie znacząco zwiększyć wydajność projektową, ograniczyć liczbę błędów i pomyłek oraz umożliwić dotrzymanie terminów.

Specjalizacja BIM Modeler – Konstrukcje jest dla Ciebie, jeśli:

 • wykorzystujesz w pracy Autodesk Revit do modelowania parametrycznego i chcesz rozwinąć swoje umiejętności,
 • poszukujesz praktycznych sposobów przyspieszenia i automatyzacji codziennych czynności projektowych,
 • potrzebujesz usystematyzowanej metodyki pracy, współpracy, wymiany informacji oraz koordynacji treści projektowych,
 • potrzebujesz standaryzacji i spójności w procesach pracy, współpracy, wymiany informacji oraz koordynacji treści projektowych,
 • zmagasz się na co dzień z trudnymi zadaniami projektowymi,
 • stawiasz na rozwój kompetencyjny i osobisty
 • wyznaczasz sobie ambitne cele zawodowe

Spójny model BIM

Na potrzeby zajęć przygotowaliśmy specjalny model multi-branżowy. Będzie on wykorzystywany podczas ćwiczeń oraz może stanowić podstawę dla Twoich przyszłych projektów.

Model BIM zawiera:

 • architekturę, konstrukcję i instalacje,
 • szablony projektowe charakterystyczne dla każdej z branż,
 • uporządkowaną strukturę,
 • usystematyzowane nazewnictwo poszczególnych elementów,
 • prawidłowo przygotowane rodziny.
Po lewej uproszczony podgląd modelu, na którym będziesz pracować.

Program specjalizacji BIM Modeler – Konstrukcje:

Zjazd:

Tematyka modułu:

Oprogramowanie:

REVIT

Zasady modelowania konstrukcji żelbetowych, konfiguracja zbrojenia w projekcie.

 • Modelowanie geometrii elementów betonowych, elementy wylewane na miejscu budowy a elementy prefabrykowane – różnice
 • Wprowadzanie zbrojenia w modelu wraz z konfiguracją. Zbrojenie prętami, zbrojenie powierzchniowe, zbrojenie po ścieżce, zbrojenie siatkami – szkicowanie kształtów, ustawienia zależności.
REVIT

Dokumentacja – opisywanie zbrojenia na rysunkach.

 • Przygotowanie Arkusza wydruków, przygotowanie widoków, style obiektów, opisywanie prętów, modyfikacja i tworzenie rodzin opisowych
 • Numerowanie prętów i zestawienia
REVIT

Zaawansowane modelowanie i parametryzacja konstrukcji stalowych.

 • Biblioteki profili stalowych, modelowanie stalowej ramy przestrzennej, połączenia stalowe, generowanie połączeń automatycznych
 • Modelowanie połączeń stalowych bez użycia makr, połączenie z Autodesk Advance Steel – rysunki warsztatowe
REVIT

Kratownice, blachownice i akcesoria żelbetowe. Revit Content Library.

 • Kratownice- typy i kształty, budowa rodziny. Sposoby modyfikacji kształtu kratownic. Połączenia stalowe w kratownicach.
 • Blachownice – budowanie parametrycznych rodzin słupów i belek, połączenia stalowe w blachownicach.
 • Akcesoria żelbetowe – marki, podstawy słupów, listwy dyblowe.
 • Planowanie rodziny Revit, jednostki i język, nazewnictwo, kategorie i podkategorie, parametry i klasyfikacje, materiały
 • Typoszeregi i katalogi typów, widok podglądu rodziny, testowanie rodziny, modelowanie rodzin na podstawie plików zewnętrznych
REVIT

Model Analityczny w technologii BIM i jego połączenie z Autodesk Robot Structural Analysis. Etapy projektu i warianty projektu.

 • Wprowadzenie do progr
 • Ustawienia, korekcja, obciążenia w modelu analitycznym
 • Structural Analysis Toolkit  – extension for Revit/Robot, Eksport /Import modelu, Manager vs Explorer wyników
 • Wprowadzanie czasu do projektu na przykładzie przebudowy obiektu istniejącego
 • Warianty rozwiązań w projekcie konstrukcyjnym
WSPÓŁ
PRACA

Przeglądanie i analiza projektów. Wspólna platforma danych BIM 360

 • Wprowadzenie do Navisworks, sprawdzanie kolizji i tworzenie raportów, wykrywanie zmian w modelach
 • Wprowadzenie do BIM 360, Praca z plikami w BIM 360 Docs, tworzenie oznaczeń i punktów do przeglądu, porównywanie plików i modeli, przepływ i wymiana dokumentacji
WSPÓŁ
PRACA

Współpraca i zasady efektywnej wymiany informacji w ramach zespołu projektowego

 • Wprowadzenie do BIM 360 Design, model centralny w chmurze, modele niewspółdzielone w chmurze, śledzenie zmian
 • Wprowadzenie do BIM 360 Coordinate, przygotowanie modeli i publikacja, sprawdzanie kolizji, przydzielanie kolizji
 • Wprowadzenie do BIM 360 Build, RFI, schemat działania i omówienie ról, numeracja i przepływ informacji

Szczegółowy program specjalizacji

Harmonogram szkoleń:

7 dwudniowych zjazdów (14 dni). Termin pierwszego zjazdu: 20-21 stycznia 2023.

Poznaj szczegółowy program i harmonogram. Skontaktuj się z nami: bim@procad.pl lub wypełnij formularz, a nasi specjaliści skontaktują się z Tobą.

Miejsce kursów:

Zjazdy odbywają się:

 • online przy użyciu dedykowanego systemu do prowadzenia zdalnych szkoleń

Rejestracja [edycja 2023]:

Cena regularna: 6995zł netto

Cena Early Bird: 5945zł netto (do 31 grudnia 2022 lub wyczerpania miejsc)

Możliwa jest płatność w 3 ratach.

Cena obejmuje:

 • udział w całym kursie BIM Modeler – Konstrukcje,
 • certyfikat BIM Certification Center,
 • dostęp do platformy e-learningowej i cyfrowego podręcznika,
 • konsultacje techniczne online,
 • skoordynowany model BIM, szablony, schematy, skrypty.
Zarezerwuj miejsce na kursie Poproś o więcej informacji

Masz pytania? Skontaktuj się: bim@procad.pl / 603 180 842

Zamknij