| | |Menu główne

WAŻNE: 19 marca 2020r. Autodesk ogłosił, że ze względu na sytuację panującą na świecie związaną z epidemię COVID-19, do 30 czerwca wszyscy klienci mogą korzystać z aplikacji BIM 360 Docs i Design bezpłatnie. Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać wsparcie: tomasz.bialek@procad.pl / 603 180 842

ZAPRASZAMY NA WEBINARIUM

BIM 360 Design  – wykorzystaj rozszerzony dostęp, aby pracować zdalnie na modelu centralnym Revit

Gotowi rozpocząć współpracę w chmurze?

09.04.2020 r. o godz. 10:00 zapraszamy na spotkanie, które ułatwi Wam rozpoczęcie pracy z BIM 360 Design. Na webinarium zostaną zaprezentowane podstawowe funkcje modułu Design, aby każdy mógł szybciej i łatwiej współpracować zdalnie na modelu centralnym Revit. Omówimy podział na zespoły, pracę na modelach współdzielonych i niewspółdzielonych, podłączanie plików, a także jak radzić sobie z modelami przekazywanymi przez uczestników nie posiadających dostępu do platformy.

Agenda spotkania:

 • Zakładanie konta z rozszerzonym dostępem
 • Przydzielanie licencji
 • Tworzenie projektu i zespołów
 • Zakładanie modelu centralnego w chmurze
 • Linkowanie plików z chmury
 • Publikowanie i przekazywanie modeli

Weź udział w webinarium

Obejrzyj nagranie z poprzedniego webinarium – zapoznaj się platformą BIM 360 i modułem Docs

BIM 360 Docs – wykorzystaj platformę do zarządzania dokumentacją - zobacz

BIM 360 wspomaga komunikację projektową

Tradycyjne narzędzia do udostępniania danych (poczta elektroniczna, repozytoria, serwery) nie spełniają oczekiwań, jakie stawiają im pracownie projektowe. Powodem jest to, że nie zostały stworzone do gromadzenia i udostępniania danych projektowych, które powstają w oparciu o technologię BIM.

Z pomocą przychodzi platforma Autodesk BIM 360, która usprawnia procesy projektowe dając możliwość efektywnej komunikacji oraz rozwiązania wszystkich kwestii bez odchodzenia od swojego stanowiska projektowego.

Praca współdzielona dzięki BIM 360 Design

 • umożliwia pracę rozbudowanym wielobranżowym zespołom projektowym na jednym modelu centralnym umieszczonym w chmurze
 • projektanci mogą pracować z dowolnego miejsca – do połączenia z pozostałymi członkami zespołu projektowego wymagany jest jedynie dostęp do internetu
 • przyspiesza realizację projektów BIM poprzez ich jednoczesne współtworzenie w czasie rzeczywistym
 • usprawnia koordynację dzięki bieżącej kontroli zmian, zmniejsza ilość błędów, optymalizuje proces projektowy
 • daje możliwość śledzenia zaangażowania poszczególnych zespołów projektowych w pracę nad projektem

Zarządzanie dokumentacją i wymiana informacji dzięki BIM 360 Docs

Zdalna dyskusja projektowa, dzięki której efektywnie wymieniane są informacje pomiędzy zespołami projektowymi – eliminuje straty czasu wynikające z braku przepływu informacji

 • zarządzanie dokumentami projektowymi w chmurze – cały zespół projektowy korzysta z aktualnej wersji dokumentów z dowolnej lokalizacji
 • efektywna wymiana informacji pomiędzy zespołami projektowymi – eliminuje straty czasu wynikające z braku odpowiedniego przepływu informacji
 • eliminacja ryzyka utraty części danych przy ich przekazywaniu, efektywna i zautomatyzowana procedura zatwierdzania dokumentacji projektowej
 • wirtualna narada projektowa na każdym etapie realizacji inwestycji – dyskusja online nad modelem, dokumentacją, specyfikacją

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się jak efektywnie wykorzystać platformę BIM 360 w swojej firmie:

Zapytanie o BIM 360
Zamknij