| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

54 521

osób

Szkolenie / Kurs AutoCAD Map 3D – Stopień I

Cena netto: 1 200,00 zł
Cena (23% VAT): 1 476,00 zł
Cena dla studentów netto: 451,22 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 555,00 zł

Kurs AutoCAD Map 3D stopień I – pojęcia podstawowe AutoCAD Map 3D, tworzenie map, czyszczenie map, praca z wieloma rysunkami, tworzenie i wykonywanie zapytań, praca z danymi opisowymi, obrazy rastrowe, drukowanie map – atlas.

Czas trwania: 21 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Wprowadzenie do AutoCad Map 3D: przestrzenie robocze, elementy interfejsu użytkownika, menu paski narzędzi, okno zadań, tabela danych, pasek stanu, interfejs poleceń przy kursorze

Wprowadzanie geometrii przy użyciu narzędzi COGO: omówienie narzędzi do wprowadzania i zapytań COGO, tworzenie nowej działki przy pomocy narzędzi COGO

Importowanie danych pomiarowych: omówienie narzędzi do wprowadzania i edycji danych z instrumentów pomiarowych w formatach ASCII (txt) oraz LandXML.

Wprowadzenie do układów współrzędnych: przypisywanie układu współrzędnych do nowego rysunku, przypisywanie układu współrzędnych do istniejących rysunków, ćwiczenie: tworzenie nowego lokalnego układu współrzędnych (układ Gdańsk 70)

Praca z rysunkami dołączonymi: dołączanie rysunku do mapy, oglądanie rysunku w trybie szybkiego podglądu, ćwiczenie: dołączenie rysunków do aktualnego rysunku i wyświetlenie danych

Zapytania: omówienie rodzajów zapytań w Map 3D – zapytania do dołączonych rysunków i aktualnego rysunku, przywoływanie danych przy zastosowaniu zapytań, tryby zapytań: podgląd, rysuj, raport, tworzenie raportu z danych, edycja danych w rysunkach źródłowych, zmiana

Tworzenie bazy danych opisowych: tworzenie tabeli danych, dołączenie danych opisowych do obiektów, definiowanie szablonu opisu, wyświetlenie danych opisowych na mapie

Tworzenie rysunku mapy: dołączenie mapy rastrowej do rysunku, opracowanie tabeli danych, ustawienia digitalizacji, wprowadzanie danych poleceniem mapdigitize

Czyszczenie rysunku: omówienie metod czyszczenia rysunku, zastosowanie narzędzi czyszczenia rysunku do poprawy jakości map wektorowych

Import danych z innych systemów GIS: omówienie procedury importu plików wektorowych, przypisanie układu współrzędnych do aktualnego rysunku, ustawienie importowanej warstwy i warstwy w rysunku, na którą dokonany będzie import danych, przypisanie układu współrzędnych dla importowanych danych źródłowych, wybór danych opisowych do importu, zapisywanie i używanie profilu importu danych

Eksport danych do innych systemów GIS: omówienie procedury eksportu danych do systemów GIS i AutoCAD, przeprowadzenie eksportu do formatu SHP, transformacja układu współrzędnych eksportowanych danych

Wykonywanie transformacji układu współrzędnych map: stworzenie nowego rysunku i przypisanie mu układu współrzędnych, dołączenie rysunku źródłowego z przypisanym układem współrzędnych (sprawdzenie układu współrzędnych dołączanego rysunku), przywołanie danych przy pomocy zapytania (tryb rysuj), odłączenie rysunku mapy, zapis mapy w nowym układzie współrzędnych

Automatyczna zmiana właściwości obiektów: dołączenie rysunku, przywołanie danych przy pomocy zapytania (tryb rysuj), zmiana właściwości obiektów przywołanych (np. dopisanie wysokości do budynków, przypisanie wartości poziomic do poziomu poliginii)

Praca z zewnętrznymi bazami danych: omówienie procedur związanych z dołączaniem baz danych do rysunku, dołączenie bazy danych, tworzenie szablonu połączenia, połączenie obiektów rysunku z rekordami bazy danych, praca z dołączoną bazą danych- zarządzanie i edycja bazy, eksport obiektów z dołączoną bazą danych do innych systemów GIS

Praca z danymi geoprzestrzennymi: łączenie się z danymi przestrzennymi, ustawienia połączenia danych dla różnych providerów, dodanie danych geoprzestrzennych do mapy, przeglądanie geometrii i tabeli danych geoprzestrzennych

Analizy danych geoprzetrzennych: tworzenie map tematycznych – stylizowanie map, zapytania w danych geoprzestrzennych, tworzenie buforów, Ćwiczenie: wykonanie analizy GIS

Praca z danymi trójwymiarowymi: dołączenie DEM, opracowanie mapy hipsometrycznej, mapy spadków i ekspozycji, stworzenie warstwic na podstawie DEM, rozpinanie danych przestrzennych na powierzchni terenu

Publikowanie map: tworzenie atlasu, publikowanie do DWF

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Profesjonalne szkolenie AutoCAD to szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i opanowanie praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszego oprogramowania CAD. Kurs kończy się zdobyciem przez uczestnika międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik

więcej
Zamknij