| | |Menu główne

Co nowego w AutoCAD 2021?

Co roku firma Autodesk wypuszcza nową wersję oprogramowania udoskonaloną o nowe funkcjonalności względem starszej wersji, wszystko po to aby użytkownikom  pracowało się szybciej, wygodniej i przyjemniej. Pod koniec Marca dostępny do pobrania na stronach producenta ukazał się nowy AutoCAD 2021. Nowsza wersja niesie za sobą szereg udogodnień, najciekawsze z nich zostaną pokrótce omówione w tym artykule.

Utnij/wydłuż

Polecania w nowej wersji utnij oraz wydłuż zostały rozszerzone o nową funkcjonalność tak zwany „tryb szybki”.  Ta opcja pozwala na przycinanie czy też wydłużanie elementów bez konieczności zaznaczenie w pierwszej kolejności obwiedni. Po uruchomieniu tej funkcji należy jedynie wskazać linie które maja zostać przycięte czy też wydłużone. Powrót do poprzedniego trybu przycinania może zostać wywołany po przez komendę „TRIMEXTENDMODE”  i wpisanie 0:

Przerwij w punkcie

Nowe polecenie „przerwij w punkcie” pozawala na podział linii, łuku jak i również polilini na dwa obiekty w określonym punkcie.

Pierwszym kliknięciem definiujemy element który ma zostać podzielony, następnie kolejnym kliknięciem wybieramy gdzie ma się znajdować podział punktu.  Podzielić można też względem punktu znajdującym się w innym miejscu niż sam obiekt tak jak to zaprezentowano na ilustracji niżej:

Po wybraniu punktu program utworzy w tym przypadku 2 osobne linie z własnym początkiem oraz końcem. Polecenie te można powtórzyć naciskając klawisz „enter”.

Edycja chmury

Obecnie nowa wersja wprowadziła nowe właściwości edycji chmurki. Teraz po zaznaczeniu chmurki we właściwościach pojawia się „chmurka zmian”, a nie polilinia jak to miało miejsce w przeszłości. We właściwościach chmurki zmian jest możliwość zmiany długości łuku:

Warto również wspomnieć o nowych poleceniach takich jak „WLASNOSCICHMURKIWERSJI” które pozwala na zmienienie długości łuków bez konieczności wchodzenia do właściwości. Zmianie uległa funkcja tworzenia chmurki na „REVCLOUD”. Nowa zmienna systemowa zaś reguluje czy łuki chmurek wersji tworzone będą z różnymi długościami cięciw, czy z jednakowymi – „1”.

Zmierz

Opcja zmierz obejmuje również wyodrębnianie obszarów i obwodów znajdujących się w zamkniętych obszarach w rysunku. Kiedy kursor myszy po wywołaniu funkcji najedzie na zamknięty obszar wymiary liniowe i kątowe ukazują się, a po kliknięciu lewym przyciskiem myszy obszar zaznaczony zmienia barwę na zieloną pokazując pole powierzchni oraz obwód wieloboczny. Opcja znajduje się w Karta Narzędzia główne > panel Narzędzia > Pomiar/Szybki

Zapis danych – zarządzenie danymi

Jeżeli chodzi o zapisywanie plików rysunków na koncie usługi Box, Dropbox lub Microsoft one drive przy każdym zapisie tworzone są kopie i znajdują się w nowej palecie historii wersji. Zakładka ta  z powodzeniem umożliwia porównanie starszej wersji z bieżącą, oprócz tego pozwala sprawdzić kiedy i przez kogo została zapisana. Porównawcze wersie można segregować na podstawie (dostęp do funkcji w Karta Widok> panel Historia > Historia DWG):

  • daty utworzenia,
  • użytkownika przez którego została wykonana,
  • oraz minimalnego przedziału czasu pomiędzy wersjami.

Posiadacze konta Autodesk z dedykowaną pamięcią w chmurze (np.: Box, Dropbox, Microsoft One Drive) mogą uzyskać dostęp do ostatnio używanych bloków oraz bibliotek bloków na dowolnym urządzeniu na którym mają dostęp do programu AutoCAD lub aplikacja internetowa AutoCAD.

Urządzenia o panelu dotykowym

W przypadku używania urządzeń o panelu dotykowym funkcjonalność została wzbogacona o możliwość wykonywania gestów. Kiedy żadna funkcja nie jest aktywna użytkownik może przesuwać ekran za pomocą jednego palca lub dwoma palcami lecz jeżeli jakaś funkcja jest wywołana przesuwanie może się odbyć tylko za pośrednictwem dwóch palców. Jak to ma miejsce w przeszłości w różnych innych funkcjonalności na telefonach czy tabletach oddalenie ekranu następuje po przez „uszczypnięcie”, a przybliżenie po przez rozsunięcie dwóch palców. Naciśnięcie palcem na element powoduje jego wybranie, zaznaczenie kilku elementów zaś występuje na podobnych zasadach co przy zaznaczeniu myszka. Przeciągnięcie palcem od lewej do prawej strony wywołuje niebieskie okno zaznaczając elementy tylko te które się wewnątrz niego znajdują. Przeciągnięcie palcem od prawej do lewej strony wytwarza pole o barwie zielonej które wywołuje okno przecinające (czyli zaznacza każdy przecięty oknem jak i znajdującym się wewnątrz okna)

Podsumowanie

Tego roczna wersja AutoCAD’a pozwala użytkownikowi na bardziej intuicyjne rysowanie i edycję na komputerach jak i tych urządzeniach wyposażonych w panele dotykowe. Oprogramowanie ulepszone o nowe funkcje posiada, również usprawnienie w postaci zarządzaniem danych po przez zintegrowanie chmury z kontem Autodesk

Autor: Krystian Siwek |PROCAD

Zamknij