| | |Menu główne

Nowość! BIM – nowoczesne zarządzanie w budownictwie

Technologia BIM zrewolucjonizowała branżę budowlaną w obszarze projektowania, realizacji inwestycji oraz zarządzania gotowym obiektem. Zastosowanie BIM w przemyślany i strategiczny sposób pozwala osiągnąć wymierne korzyści na każdym z tych etapów.

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości BIM: poznanie terminologii, procedur i zasad metodyki BIM w kontekście całego procesu inwestycyjnego. Zdobyte informacje pomogą określić cele oraz zaplanować działania związane z implementacją BIM w konkretnych warunkach.

 

Szczegółowy program szkolenia (15 godzin):

 1. Podstawy BIM
 • Wprowadzenie do BIM
 • Historia i obecny stan
 • Po co komu BIM? Gdzie BIM się zaczyna a gdzie kończy?
 • BIM – od wymagań do celu
   
 1. Standaryzacja i procesy BIM
 • Źródła informacji o BIM
 • Poziomy dojrzałości BIM
 • Definicje BIM
 • BIM jako zarządzany proces biznesowy
   
 1. Organizacja pracy w BIM
 • BIM na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanej – od koncepcji do zarzadzania zrealizowanymi obiektami
 • Nowoczesne metody zarządzania projektami (Lean Management, Agile)
 • Ludzie BIM – role i odpowiedzialności
 • Praca zespołowa w BIM
 • Organizacja procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem BIM
 • Dokumenty BIM
   
 1. Cyfrowe budownictwo
 • Ekosystem oprogramowania BIM: modelowanie, wizualizacja, harmonogramowanie, kosztorysowanie
 • Modelowanie informacji
 • Wymiarowość modeli BIM. Modele parametryczne. Wykorzystanie modeli
 • Współpraca w BIM, przepływ informacji
 • Weryfikowanie informacji BIM
 • Kierunki rozwoju cyfrowego budownictwa
   
 1. Organizacja i zarządzanie pracą zespołu projektowego BIM
 • Biblioteki i parametryzacja
 • Konfiguracja środowiska BIM
 • Wymiana informacji projektowej
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Środowisko CDE
   
 1. Społeczne aspekty pracy w BIM
 • Czy BIM się opłaca?
 • Jak przekonać inwestora, szefa, współpracowników do BIM?
   
 1. Wdrożenie BIM
 • Analiza bazowa. Plan wdrożenia BIM
 • Budowa zespołu BIM
 • Wybór narzędzi
 • Szkolenia BIM
 • Optymalizacja procesów BIM
 • Mierzenie rezultatów BIM

 

 

 

 

 

Zamknij