| | |Menu główne

Funkcje

Projektowanie architektoniczne w 3D

Projektowanie

<strong>Renowacja architektoniczna</strong><br />Przyspiesz projektowanie i tworzenie renowacji.

Renowacja architektoniczna
Przyspiesz projektowanie i tworzenie renowacji.

<strong>Podgląd stylów architektonicznych obiektów</strong><br />Potwierdź styl ściany, drzwi i okna przed dodaniem.

Podgląd stylów architektonicznych obiektów
Potwierdź styl ściany, drzwi i okna przed dodaniem.

<strong>Ściany, drzwi i okna</strong><br />Naśladuj rzeczywiste zachowanie i budowę.

Ściany, drzwi i okna
Naśladuj rzeczywiste zachowanie i budowę.

<strong>Zintegrowany rendering</strong><br />Twórz pełnokolorowe renderingi 3D.

Zintegrowany rendering
Twórz pełnokolorowe renderingi 3D.

<strong>Zmiany w czasie rzeczywistym</strong><br />Polecenie Podgląd pokazuje zmiany, jakich dokonasz.

Zmiany w czasie rzeczywistym zaokrąglij/fazuj
Podgląd pokazuje zmiany jakie spowoduje użycie polecenia.

Współpraca

<strong>Technologia TrustedDWG ™</strong><br />Podziel się i zapisuj dane projektowe w programie AutoCAD Architecture.

Technologia TrustedDWG ™
Podziel się i zapisuj dane projektowe w programie AutoCAD Architecture.

<strong>Nawigator projektu CheckOut</strong><br />Wprowadzaj zmiany do projektu bez kolizji dla współpracowników.

Nawigator projektu CheckOut
Wprowadzaj zmiany do projektu bez kolizji dla współpracowników.

<strong>Projekt Navigator CheckIn</strong><br />Automatycznie powiadamianie zespołu o nowej wersji projektu.

Projekt Navigator CheckIn
Automatycznie powiadamianie zespołu o nowej wersji projektu.

<strong>Wsparcie Industry Foundation Class (IFC)</strong><br />Obsługa certyfikacji buildingSMART.

Wsparcie Industry Foundation Class (IFC)
Obsługa certyfikacji buildingSMART.

<strong>Wsparcie PDF</strong><br /> Podziel się i ponownie łatwo wykorzystaj projekty.

Wsparcie PDF
Podziel się i ponownie łatwo wykorzystaj projekty.

 

Dokumentacja

<strong>Przekroje i elewacje</strong><br /> Generuj bezpośrednio z rzutu kondygnacji.

Przekroje i elewacje
Generuj bezpośrednio z rzutu kondygnacji.

<strong>Zróżnicowanie kolorystyczne wersji</strong><br />Wizualne porównanie pokazuje różnice pomiędzy wersjami.

Zróżnicowanie kolorystyczne wersji
Wizualne porównanie pokazuje różnice pomiędzy wersjami.

<strong>Zautomatyzowane definicje zestawu właściwości</strong><br />Zdefiniuj zestawy właściwości dla elementów rysowanych wielokrotnie.

Zautomatyzowane definicje zestawu właściwości
Zdefiniuj zestawy właściwości dla elementów rysowanych wielokrotnie.

<strong>Wymiarowanie ścian</strong><br />Dopasowanie wymiarów do własnych standardów.

Wymiarowanie ścian
Dopasowanie wymiarów do własnych standardów.

<strong>Tagowanie przestrzeni w dokumentacji</strong><br />Możliwość tagowania dowolnego pokóju w projekcie

Tagowanie przestrzeni w dokumentacji
Możliwość tagowania dowolnego pokóju w projekcie

<strong>Dokumentacja i opisywanie przestrzeni</strong><br />Oznacz każde pomieszczenie w rysunku architektonicznym.

Dokumentacja i opisywanie przestrzeni
Oznacz każde pomieszczenie w rysunku architektonicznym.

<strong>Wymiarowanie ściany</strong><br />Wymiaruj według własnych standardów.

Wymiarowanie ściany
Wymiaruj według własnych standardów.

<strong>Tworzenie rysunku architektonicznego i adnotacji</strong><br /> Szybsze opisywanie rysunków.

Tworzenie rysunku architektonicznego i adnotacji
Szybsze opisywanie rysunków.

Dostosowanie

<strong>Łatwiejszy dostęp do styli - NOWOŚĆ !</strong><br />Przeglądanie bibliotek stylów obiektów.

Łatwiejszy dostęp do styli – NOWOŚĆ !
Przeglądanie bibliotek stylów obiektów.

<strong>Usprawniony interfejs użytkownika</strong><br />Łatwiejszy dostęp do narzędzi i poleceń.

Usprawniony interfejs użytkownika
Łatwiejszy dostęp do narzędzi i poleceń.

<strong>Dostosowane zestawienia</strong><br />Dostosuj styl zestawień do swoich standardów.

Dostosowane zestawienia
Dostosuj styl zestawień do swoich standardów.

<strong>Proste zmiany do wystąpień bloku</strong><br />Łatwo zmieniaj wystąpienia bloku.

Proste zmiany do wystąpień bloku
Łatwo zmieniaj wystąpienia bloku.

<strong>Wyświetl porządek warstw</strong><br /> Porządkowanie warstw i obiektów oraz podgląd zmian.

Wyświetl porządek warstw
Porządkowanie warstw i obiektów oraz podgląd zmian.

Zamknij