| | |Menu główne

Funkcje

Projektowanie infrastruktury

<strong>Modelowanie korytarzy drogowych</strong><br />Ulepszone narzędzia do modelowania dróg i ulic

Modelowanie korytarzy drogowych
Ulepszone narzędzia do modelowania dróg i ulic

<strong>Sieci ciśnieniowe</strong><br />Projektowanie sieci ciśnieniowych z aparaturą i złączkami

Sieci ciśnieniowe
Projektowanie sieci ciśnieniowych z aparaturą i złączkami

<strong>Sieci grawitacyjne (rozszerzone)</strong><br />Modele sieci kanalizacyjnych i burzowych

Sieci grawitacyjne (rozszerzone)
Modele sieci kanalizacyjnych i burzowych

<strong>Modelowanie skarp</strong><br />Kształtowanie terenu za pomocą narzędzi do skarp

Modelowanie skarp
Kształtowanie terenu za pomocą narzędzi do skarp

<strong>Zarządzanie działkami</strong><br />Automatyczne podziały i opisywanie działek

Zarządzanie działkami
Automatyczne podziały i opisywanie działek

<strong>Modelowanie mostów i wiaduktów</strong><br /> W Infrastructure Design Suite PREMIUM, ULTIMATE<br /> Moduł dostępny w ramach subskrypcji Maitenance lub Desktop (wideo 1:08 min)

Modelowanie mostów i wiaduktów
W Infrastructure Design Suite PREMIUM, ULTIMATE
Moduł dostępny w ramach subskrypcji Maitenance lub Desktop (wideo 1:08 min)

<strong>Moduł geotechniczny</strong><br /> Infrastructure Design Suite PREMIUM, ULTIMATE<br /> Dostępny w ramach subskrypcji Maitenance lub Desktop (wideo 1:00 min)

Moduł geotechniczny
Infrastructure Design Suite PREMIUM, ULTIMATE
Dostępny w ramach subskrypcji Maitenance lub Desktop (wideo 1:00 min)

<strong>Rozjazdy kolejowe</strong><br />Autocad Civil 3D, Pakiet PREMIUM, ULTIMATE– dostępny w ramach subskrypcji Maitenance lub Desktop

Rozjazdy kolejowe
Autocad Civil 3D, Pakiet PREMIUM, ULTIMATE– dostępny w ramach subskrypcji Maitenance lub Desktop

<strong>Koncepcje projektowe Autodesk Infraworks 360</strong><br />Wymiana i współdzielenie danych z modelem Infraworks

Koncepcje projektowe Autodesk Infraworks
Wymiana i współdzielenie danych z modelem Infraworks

Narzędzia kreślarskie i dokumentacja 2D

<strong>Standardy rysunkowe</strong><br />Wykorzystanie biblioteki symboli i etykiet

Standardy rysunkowe
Wykorzystanie biblioteki symboli i etykiet

<strong>Dokumentacja budowlana</strong><br />Tworzenie i etykietowanie dokumentacji z modelu 3D

Dokumentacja budowlana
Tworzenie i etykietowanie dokumentacji z modelu 3D

<strong>Przygotowanie planów</strong><br />Tworzenie map tematycznych z opisami i legendą

Przygotowanie planów
Tworzenie map tematycznych z opisami i legendą

<strong>Tabele i raporty</strong><br />Narzędzia do raportowania i obliczeń objętości

Tabele i raporty
Narzędzia do raportowania i obliczeń objętości

Pomiary GPS i zbieranie danych

<strong>Dostęp i wymiana danych</strong><br />Odczyt, zapis i konwersja danych w wielu różnych formatach

Dostęp i wymiana danych
Odczyt, zapis i konwersja danych w wielu różnych formatach

<strong>Modele terenu</strong><br />Narzędzia do tworzenia i analizowania powierzchni

Modele terenu
Narzędzia do tworzenia i analizowania powierzchni

<strong>Tworzenie map do projektowania</strong><br />Wsparcie importowania pomiarów terenowych do przygotowania mapy

Tworzenie map do projektowania
Wsparcie importowania pomiarów terenowych do przygotowania mapy

<strong>Skaning laserowy</strong><br />Użycie chmury punktów do inwentaryzacji w terenie

Skaning laserowy
Użycie chmury punktów do inwentaryzacji w terenie

Wizualizacja i analizy

<strong>Analizy przestrzenne</strong><br />Zaawansowane funkcje analiz i tworzenia map tematycznych

Analizy przestrzenne
Zaawansowane funkcje analiz i tworzenia map tematycznych

<strong>Obliczenia sieci burzowych i kanalizacyjnych</strong><br /> Zarządzanie modelem sieci i obliczenia (wideo 1:18 min)

Obliczenia sieci burzowych i kanalizacyjnych
Zarządzanie modelem sieci i obliczenia (wideo 1:18 min)

<strong>Analiza modelu</strong><br />Dynamiczne zestawienia materiałów i mas ziemnych

Analiza modelu
Dynamiczne zestawienia materiałów i mas ziemnych

<strong>Analiza widoczności</strong><br />Lepsze projekty dzięki wizualizacji i analizie 3D

Analiza widoczności
Lepsze projekty dzięki wizualizacji i analizie 3D

<strong>Obliczenia dla zlewisk i rzek</strong><br />Infrastructure Design Suite ULTIMATE - moduł dostępny w ramach subskrypcji Maitenance lub Desktop (wideo 1:00 min)

Obliczenia dla zlewisk i rzek
Infrastructure Design Suite ULTIMATE – moduł dostępny w ramach subskrypcji Maitenance lub Desktop (wideo 1:00 min)

<strong>AutoCAD Civil 3D i 3ds Max</strong><br />Wymiana danych i realistyczne wizualizacje (wideo 1:29 min.)

AutoCAD Civil 3D i 3ds Max
Wymiana danych i realistyczne wizualizacje (wideo 1:29 min.)

Współpraca i wymiana danych

<strong>AutoCAD Civil 3D i InfraWorks 360 - NOWOŚĆ!</strong><br />Przenoszenie projektu koncepcyjnego Infraworks do środowiska AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D i InfraWorks 360 – NOWOŚĆ!
Przenoszenie projektu koncepcyjnego Infraworks do środowiska AutoCAD Civil 3D

<strong>Eksport IFC - NOWOŚĆ!</strong><br />Nowa funkcja importu i eksportu plików Industry Foundation Class (IFC)

Eksport IFC – NOWOŚĆ!
Nowa funkcja importu i eksportu plików Industry Foundation Class (IFC)

<strong>Współpraca AutoCAD Civil 3D z Vault Professional</strong>Tworzenie, archiwizowanie, współdzielenie danych o modelu, projekcie i danych źródłowych (wideo 1:26 min.)

Współpraca AutoCAD Civil 3D z Vault ProfessionalTworzenie, archiwizowanie, współdzielenie danych o modelu, projekcie i danych źródłowych (wideo 1:26 min.)

 <strong>Współpraca AutoCAD Civil 3D z Navisworks</strong><br />Lepsza wymiana i koordynacja danych (wideo 1:22 min.)

Współpraca AutoCAD Civil 3D z Navisworks
Lepsza wymiana i koordynacja danych (wideo 1:22 min.)

<strong>Współpraca AutoCAD Civil 3D z Revit</strong><br />Wymiana danych projektów konstrukcyjnych i infrastrukturalnych (wideo 0:46 min.)

Współpraca AutoCAD Civil 3D z Revit
Wymiana danych projektów konstrukcyjnych i infrastrukturalnych (wideo 0:46 min.)

<strong>Wsparcie dla starszych wersji</strong><br />Bezstratna wymiana danych i zapis do starszych wersji AutoCAD Civil 3D

Wsparcie dla starszych wersji
Bezstratna wymiana danych i zapis do starszych wersji AutoCAD Civil 3D

<strong>Współpraca w chmurze A360</strong><br />Współdzielenie danych w chmurze A360 i AutoCAD 360

Współpraca w chmurze A360
Współdzielenie danych w chmurze A360 i AutoCAD 360

<strong>Skróty danych i odnośniki </strong><br />Współdzielenie danych projektowych za pomocą skrótów danych i odnośników XREF

Skróty danych i odnośniki
Współdzielenie danych projektowych za pomocą skrótów danych i odnośników XREF

Zamknij