| | |Menu główne

Autodesk AutoCAD Plant 3D

Cechy programu

AutoCAD Plant 3D to aplikacja stworzona specjalnie dla projektantów instalacji przemysłowych. Program oparty jest na znanym doskonale środowisku AutoCAD, co znacznie ułatwia pracę i naukę programu. Rozszerzony interfejs pozwala na wprowadzanie do projektu specyficznych elementów takich jak rury według specyfikacji materiałowych , urządzenia, elementy podporowe itd.

Model 3D a schemat technologiczny

AutoCAD Plant 3D zawiera w sobie AutoCAD P&ID, co utrzymuje całkowitą spójność danych pomiędzy schematami technologicznymi, a modelem 3D powstającym w Plant 3D. Zarządzanie elementami odbywa się poprzez pliki bazodanowe, a nie tylko rysunki dwg.

Specyfikacje materiałowe i katalogi części

specifications-catalogs-large-1140x598

Praca w programie opiera się na przygotowanych i edytowalnych katalogach części, takich jak: rury, kształtki, zawory. Z poszczególnych katalogów budowane są specyfikacje materiałowe zestawiające wszystkie części które chcemy wykorzystać w projekcie

Modelowanie przebiegów rur, konstrukcji stalowych oraz urządzeń

AutoCAD Plant 3D umożliwia modelowanie instalacja w oparciu o ustawienia globalne projektu i odpowiednią konfigurację specyfikacji. Pozwala to na daleko idącą automatyzację procesu trasowania rurociągu: automatyczny dobór kształtek w zależności od średnicy, wstawianie elementów połączeniowych takich jak spoiny, kołnierze, uszczelki , śruby itp. Taki sposób pracy nie blokuje oczywiście koniecznych często , manualnych modyfikacji, lub stosowania rozwiązań nietypowych.  Integralna aplikacja Plant 3D Spec Editor umożliwia tworzenie nietypowych elementów instalacji, lub wręcz całych typoszeregów części (rur, kształtek, zaworów itp.)  Program posiada kreator urządzeń (pomp, zbiorników itp.) , dzięki czemu jest w stanie odwzorować typowe urządzenia spotykane w instalacjach przemysłowych wraz ze zdefiniowanymi cechami, zapewniającymi podłączenie do instalacji (średnice króćców, ich usytuowanie, geometrię, typ połączenia)

piping-equipment-structure-large-1138x584
Wbudowane makra analizują model wykrywając miejsca z niepoprawny połączeniem

Dzięki modułowi Structure program umożliwia zamodelowanie koncepcyjnej konstrukcji opartych na typowych profilach stalowych. Poprzez odpowiednie formaty wymiany danych, konstrukcja z Plant 3D może być eksportowana do programów Advance Steel lub Revit, w celu jej detalowania i optymalizacji.

Dokumentacja

Bezpośrednio z modelu 3D program generuje rzutnie z predefiniowanymi widokami Góra , dół , lewo prawo, oraz dowolnymi widokami izometrycznymi. Umożliwia to generowanie gotowych arkuszy będących nieustannie połączonych z modelem poprzez pliki bazodanowe. Zmiany w modelu można łatwo nanieść na gotowy arkusz (odświeżyć widok). Dodatkowym elementem , który pojawia się na dokumentacji to tabela z listą materiałów (Bill of Material)

Poszczególne numery tras rurowych program przedstawia też jako dokumentację izometryczną. Zawiera ona wszelkie niezbędne informacje do wykonania instalacji na miejscu przeznaczenia, bądź jako zespoły prefabrykowane. Dokumentacja ta posiada szczegółowe zestawienia materiałów (Bill of Materials) , zestawienia poszczególnych odcinków rur (Cut Piece List) , listę spoin (Weld list).
Dokumentacja warsztatowa może być eksportowana jako plik pcf

construction-documents-large-1149x672
Zamknij