| | |Menu główne

AutoCAD Plant 3D – nowości wersji 2021

Nowości wersji 2021

Izolacja na dokumentacji płaskiej

Zmodyfikowano sposób przedstawienia izolacji rur na dokumentacji. Do wyboru jest przedstawienie rur bez izolacji, niewidoczne linie rur pod izolacją oraz widoczność rur oraz izolacji

Pozostaje również możliwość oznaczenia izolacji symbolem

Izolacja w modelu 3D

Dodano możliwość wyświetlania izolacji w modelu 3d jako obiektów transparentnych, oraz możliwość jej eksportu do pliku AutoCAD

Pliki PCf na podstawie izometrii

Dodano możliwość generowania pliku pcf spójnego z plikiem dwg zawierającym izometrię.

Nowy sposób współpracy grup projektowych

W porównaniu z poprzednią wersją zmieniono moduł współpracy zespołu projektowego. Po wycofaniu BIM 360 Team ( wersja 2020 i wcześniejsze) do pełnej współpracy w środowisku Plant wymagany jest BIM 360 Design.

Umożliwia on współdzielenie całego projektu, w przestrzeni chmurowej Autodesk. Jest to alternatywa dla systemu Autodesk Vault, opierającego się na sieci LAN/WAN

Nowości wersji 2019

Dodanie podfolderu Project Recycle Bin. Umożliwia usunięcie pliku projektu poprzez okno Project Manager

Możliwość edycji parametrów operatora zaworu z poziomu palety właściwości 

Dodano możliwość opisywania na izometrii wszystkich rozmiarów dla trójników o 2 lub 3 różnych średnicach 

Dodano możliwość wyboru wielu numerów linii z użyciem klawisza shift podczas generowania izometrii lub plików pcf

Nowości wersji 2018

Współpraca chmurowa. Dodano możliwość współdzielenia projektu poprzez usługę chmurową BIM 360 TEAM.

Dodano specyfikację elementów pomiarowych – Instrumentation spec 

Łatwość tworzenia lokalnej kopii zapasowej całego projektu 

Wyszukiwarka plików należących do projektu bezpośrednio w Project Manager 

Opcja bezpośrednich połączeń referencyjnych wywoływanych bezpośrednio z Managera Projektu 

Nowości w wersji 2017

Lepsza koordynacja i wygląd dokumentacji izometrycznej
Wersja 2017 wprowadza kilka zmian mających na celu polepszenie czytelności dokumentacji izometrycznej.

iso 2014      iso2015

Użytkownik posiada większą kontrole nad podziałem dokumentacji na poszczególne arkusze.

isosheets1(2)   iso sheet2

Zestawienie materiałowe na dokumentacji ortogonalnej

W najnowszej wersji można dołączać tabelaryczne zestawienie materiałów już nie tylko na dokumentacji izometrycznej, lecz również na ortogonalnej.
Zestawienie tworzone jest w postaci tabeli , z której każda pozycję można wskazać na rysunku w postaci linii odniesienia.


ortho

orto2

Zarządzanie parametrem określającym ciężar
Użytkownik ma możliwość definiowania masy obiektów takich jak rury, wyposażenie , kształtki, zawory i elementy stalowe. Parametr masy jest przeliczany dla rur (masa jednostkowa mnożona przez długość rury) Ciężar elementów instalacji może być zestawiany w odpowiednich tabelach w dokumentacji

masa1    masa2 masa3(1)

Środek ciężkości
Dodano możliwość oznaczania środka ciężkości do wskazanych elementów.

cog1  cog2
cog3COG(1)

Trasowanie rurociągów z części o określonej długości
Najnowsza wersja AutoCAD Plant 3D pozwala na określenie w specyfikacji materiałowej maksymalnych długości odcinków rur. Podczas trasowania możemy łączyć poszczególne części za pomocą spoin lub innych łączników (kołnierze etc.)

fixed l
Zamknij