| | |Menu główne

Funkcje

Oprogramowanie do projektowania elementów mechanicznych i symulacji

Obejrzyj filmy o programach Inventor® i Inventor® Professional do modelowania CAD 3D. Dowiedz się więcej na temat funkcji do zaawansowanego projektowania elementów inżynierii mechanicznej, analizy metodą elementów skończonych, symulacji ruchu, zarządzania danymi, obsługi systemów trasowanych i projektowania form, jak również na temat zaawansowanych rozwiązań CAD do współpracy.

Tworzenie projektów

Modelowanie parametryczne
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Inventor pozwala na tworzenie modelów w oparciu o zależności parametryczne powodując, że modyfikacja modelów jest bardzo prosta i intuicyjna. (film: 1:34 min)
Modelowanie zespołów
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Zespół w programie Inventor pozwala na tworzenie dużych projektów po przez wstawianie części, a następnie zależności pomiędzy nimi w postaci automatycznych połączeń oraz wiązań. Zobacz film i dowiedz się jak wygląda modelowanie złożeń. (film: 1:37 min)
Tworzenie rysunków
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Zamodelowane części lub zespoły w łatwy sposób można przenieść na płaszczyznę 2D i wykonać z nich pojedynczy rysunek bądź dużą dokumentację techniczną. (film 3:07)

Automatyzacja projektów

AnyCAD
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Inventor posiada wbudowany translator plików utworzonych w innym programie CAD pozwalając na odtworzenie geometrii w programie.(film: 1:55 min)
Projektowanie oparte na regułach
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Wprowadzenie różnych wariantów modelu za pomocą technologii iLogic (film: 2:01 min)
Konstrukcje blachowe
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Projektowanie skomplikowanych części z blachy. (film: 1:42 min)
Zautomatyzowane projektowanie ram
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Szybkie i intuicyjne projektowanie konstrukcji ramowych (film: 2:23)
Biblioteka Content Center
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Wbudowana biblioteka zawierające standardowe elementy pozwala na szybkie modelowanie projektów (film 2:15)
Generator kształtów
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Szybka modyfikacja modelu pozwalająca ocenić efektywne opcje projektowe (film: 2:17)

Wydajność projektów inżynieryjnych

Projektowanie części z tworzyw sztucznych
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Połącz programy Inventor i Alias, aby projektować części z tworzyw sztucznych. (film: 1:33 min)
Projektowanie narzędzi i form
INVENTOR PROFESSIONAL
Utwórz i weryfikuj kompletne projekty form. (film: 1:27 min)
Tworzenie dowolnych kształtów modelowania
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Połącz procesy robocze modelowania swobodnego i parametrycznego. (film: 2:01 min)
Projektowanie wiązek przewodów i kabli
INVENTOR PROFESSIONAL
Zachowaj spójny układ elektryczny w całym procesie projektowania kabla. (film: 1:45 min)
Projektowanie rurek i rur
INVENTOR PROFESSIONAL
Przyspiesz projektowanie rur, rurek i przewodów. (film: 1:19 min)
Aplikacje Inventor w portalu Autodesk Exchange
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Rozszerz możliwości projektowania. (film: 30 s)
Projektowanie dużych zespołów (rozszerzone)
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Przyspiesz działanie w trybie Express. (film: 1:20 min)
Kontrola wiązań szkicuPREMIUM, ULTIMATETryb wyłączania upraszcza pracę z wiązaniami.
Kontrola wiązań szkicu
PREMIUM, ULTIMATE
Tryb wyłączania upraszcza pracę z wiązaniami. (film: 1:30 min)
Dostosowywalna strona główna programu Inventor
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Łatwo wykonuj częste zadania. (film: 1:35 min)
Ćwiczenia szkoleniowe i wyszukiwanie
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Uzyskaj dostęp do ćwiczeń i wyszukiwania za pomocą jednego kliknięcia. (film: 1:39 min)

Konwersja i zgodność plików CAD

Zgodność operacyjna BIM
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Narzędzia usprawniają Łatwe konfigurowanie modelów CAD na obiekty 3D BIM (film: 1:38 min)
Konwersja plików CAD i wymiana danych
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Odczytuj i zapisuj pliki innych aplikacji CAD. (film: 1:40 min)
Większa wartość dzięki usłudze Maintenance Subscription
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL Z SUBSKRYPCJĄ
Zyskaj aktualizacje, elastyczność i pomoc techniczną.
Bezpośrednia edycja geometrii
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
W prosty sposób manipuluj rodzimą lub zaimportowaną geometrią. (film: 1:32 min)

Renderowanie CAD i dokumentacja projektów

Dokumentacja produkcji i projektów
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Generuj dokumentację na podstawie prototypów cyfrowych. (film: 1:39 min)
Zarządzanie danymi
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Użyj funkcji programu Vault do zarządzania danymi.
Narzędzia do wizualizacji i renderowania CAD
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Skuteczniej prezentuj projekty dzięki klarownym wizualizacjom. (film: 1:22 min)

Zintegrowana symulacja CAD

Zintegrowana symulacja ruchu
INVENTOR PROFESSIONAL
Symuluj projekty i podejmuj lepsze decyzje. (film: 1:28 min)[/caption]
Łatwe w obsłudze narzędzia do symulacji w programie Inventor
INVENTOR PROFESSIONAL
Optymalizuj i weryfikuj działanie produktu.
Zintegrowana analiza metodą elementów skończonych
INVENTOR PROFESSIONAL
Funkcje analizy umożliwiają przewidywanie naprężeń.
Projekt zrównoważony
INVENTOR, INVENTOR PROFESSIONAL
Użyj narzędzia Eco Materials Adviser, aby oszacować wydajność. (film: 1:06 min)
Zamknij