| | |Menu główne

Co nowego w wersji 2019

SYMULACJA I ANALIZY

W przypadku analizy harmonicznej z tłumieniem niezerowym jest dostępny pełny zestaw wyników. Przesunięcia fazowe w czasie reakcji są teraz brane pod uwagę przy obliczaniu tych wyników dla różnych składowych wyniku. Wyniki są teraz przechowywane w złożonym przypadku obciążenia z 360 składowymi, z których każdy odpowiada 1 stopniowi kąta fazowego.

ZGODNOŚĆ Z SYSTEMEM WINDOWS 10

Ta wersja programu Robot jest oficjalnie zgodna ze wszystkimi 64-bitowymi wersjami systemu Microsoft® Windows® 10.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konkretnych zasobów, zobacz temat Wymagania systemowe.

POMOC W TRYBIE OFFLINE

Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie dotyczące konkretnych przeglądarek:

  • W przypadku napotkania problemu z uruchomieniem pomocy w trybie offline w programie Microsoft® Edge uruchom ją w przeglądarce Chrome.
  • Podczas używania przeglądarki Chrome upewnij się, że wszystkie karty są zamknięte przed uruchomieniem pomocy w trybie offline.
Zamknij