| | |Menu główne

Funkcje

Metody analizy

<strong>Elastyczne opcje symulacji w chmurze</strong><br />Wykonaj symulacje zarówno lokalnie jak i w chmurze. (wideo: 2:20 min.)

Elastyczne opcje symulacji w chmurze
Wykonaj symulacje zarówno lokalnie jak i w chmurze. (wideo: 2:20 min.)

<strong>Bezpośrednia metoda analizy</strong><br />Użyj bezpośredniej metody analizy dla zoptymalizowania stabilności konstrukcji.

Bezpośrednia metoda analizy
Użyj bezpośredniej metody analizy dla zoptymalizowania stabilności konstrukcji.

<strong>Szeroki zakres możliwości analizy</strong><br />Testuj liniowe i nieliniowe zachowanie konstrukcji.

Szeroki zakres możliwości analizy
Testuj liniowe i nieliniowe zachowanie konstrukcji.

<strong>Dynamiczne rozwiązania analizy</strong><br />Szybkie, dynamiczne rozwiązania dla konstrukcji o dowolnej wielkości.

Dynamiczne rozwiązania analizy
Szybkie, dynamiczne rozwiązania dla konstrukcji o dowolnej wielkości.

Warunki brzegowe i siatkowanie

<strong>Symulacja obciążenia wiatrem</strong><br />Testuj obciążenie wiatrem przy projektowaniu konstrukcji. (wideo: 1:31 min.)

Symulacja obciążenia wiatrem
Testuj obciążenie wiatrem przy projektowaniu konstrukcji. (wideo: 1:31 min.)

<strong>Zaawansowane automatyczne siatkowanie i modelowanie konstrukcji</strong><br />Upraszczaj pracę ze złożonymi modelami.

Zaawansowane automatyczne siatkowanie i modelowanie konstrukcji
Upraszczaj pracę ze złożonymi modelami.

<strong>Wsparcie dla materiałów i norm projektowych</strong><br />Uzyskaj dostęp do globalnej bazy danych przekrojów, materiałów oraz norm. (wideo: 1:34 min.)

Wsparcie dla materiałów i norm projektowych
Uzyskaj dostęp do globalnej bazy danych przekrojów, materiałów oraz norm. (wideo: 1:34 min.)

<strong>Zintegrowane rozwiązania dla betonu i stali</strong><br />Rozwijaj betonowe i stalowe konstrukcje na podstawie globalnych kodów.

Zintegrowane rozwiązania dla betonu i stali
Rozwijaj betonowe i stalowe konstrukcje na podstawie globalnych kodów.

<strong>Strukturalne obciążenia i kombinacje obciążeń</strong><br />Stwórz definicje obciążeń różnego typu.

Strukturalne obciążenia i kombinacje obciążeń
Stwórz definicje obciążeń różnego typu.

Analiza i symulacja

<strong>Projektowanie belek kompozytowych - NOWOŚĆ!</strong> Zoptymalizuj swoje działania projektowania i analizy.

Projektowanie belek kompozytowych – NOWOŚĆ! Zoptymalizuj swoje działania projektowania i analizy.

Projektowanie i weryfikacja w oparciu o normy

<strong>Stal, beton i drewno</strong><br />Opracowuj projekty zgodnie z lokalnym prawem i przepisami.

Stal, beton i drewno
Opracowuj projekty zgodnie z lokalnym prawem i przepisami.

Współpraca i raportowanie

<strong>Przebieg procesu pracy zintegrowany z BIM</strong><br />Wymiana danych z programem Revit i innymi narzędziami projektowymi. (wideo: 4:44 min.)

Przebieg procesu pracy zintegrowany z BIM
Wymiana danych z programem Revit i innymi narzędziami projektowymi. (wideo: 4:44 min.)

<strong>Lokalizacja na rynkach światowych</strong><br />Globalne wsparcie zespołu projektowego w dziesięciu językach.

Lokalizacja na rynkach światowych
Globalne wsparcie zespołu projektowego w dziesięciu językach.

<strong>Otwarte i elastyczne API</strong><br />Zwiększ wydajność i tempo projektów.

Otwarte i elastyczne API
Zwiększ wydajność i tempo projektów.

<strong>Wsparcie raportowania wyników analiz</strong><br />Przedstaw wyniki analizy i raport dokumentacji na różne sposoby. (wideo: 4:25 min.)

Wsparcie raportowania wyników analiz
Przedstaw wyniki analizy i raport dokumentacji na różne sposoby. (wideo: 4:25 min.)

 

 

Zamknij