| | |Menu główne

Autodesk BIM Collaborate

Koordynuj modele oraz pracę zespołów z jednego miejsca

Autodesk BIM Collaborate rozszerza funkcjonalność Docs dając dostęp do modułów Design Collaboration oraz Model Coordination funkcjonujących w obu chmurach – BIM 360 oraz Autodesk Construction Cloud. Jest rozwiązaniem dedykowanym dla osób, które potrzebują wglądu w postępy prac zespołów projektowych, a także koordynacji międzybranżowej, ale nie pracują bezpośrednio przy współdzielonych modelach chmurowych w programach Revit, Civil 3D lub Plant 3D – dla tej funkcjonalności przewidziany jest Autodesk BIM Collaborate Pro.

Śledzenie postępów prac projektowych

Zespoły tworzą pakiety danych i dzielą się nimi z innymi, przekazując w ten sposób modele, rysunki oraz dokumentację, których zawartość można oglądać bezpośrednio w przeglądarce. Wszystkie pakiety widoczne są na osi czasu, co pozwala łatwo sprawdzić kiedy odbywała się wymiana.

Automatyczne sprawdzanie kolizji

Modele, a konkretniej widoki 3D tych modeli, znajdujące się w wybranych przez administratora folderach są ze sobą automatycznie zderzane w chmurze w celu sprawdzenia twardych kolizji.

Zarządzanie rozwiązywaniem kolizji

Z odnalezionych kolizji w łatwy sposób można założyć tzw. Issue, które przypisywane jest do osób, zespołów lub całych firm, upraszczając koordynację poprzez skupienie całej komunikacji odnośnie danej kolizji w jednym miejscu na platformie.

Przeglądanie skoordynowanych modeli

Użytkownicy mogą wyświetlać wiele modeli lub ich widoków jednocześnie, co pozwala sprawdzić ich wzajemną poprawność.

Oficjalna strona produktu:

https://construction.autodesk.com/products/autodesk-bim-collaborate/

Zamknij