| | |Menu główne

Autodesk Build

Połącz zespoły i dane zarządzając projektem oraz placem budowy w jednym miejscu

Autodesk Build rozszerza funkcjonalność Docs dając dostęp do modułów do zarządzania projektem i budową dla obu chmur – BIM 360 oraz Autodesk Construction Cloud.

Aktualna dokumentacja na placu budowy

Dzięki aplikacji mobilnej PlanGrid Build dla chmury Autodesk Construction Cloud oraz BIM 360 dla chmury BIM 360 na placu budowy zawsze jest dostęp do aktualnej dokumentacji. Użytkownicy mogą ją przeglądać bezpośrednio na telefonach lub tabletach, a także nanosić, oznaczać i dzielić się notatkami graficznymi.

Zgłaszanie problemów

Zidentyfikowane na placu budowy problemy można szybko oznaczyć i przekazać taką informację do biura poprzez narzędzie Issues, które skupia w sobie komunikację na dany temat i poprzez statusy daje kontrolę nad ich rozwiązywaniem.

Zapytania o Informacje (RFI)

Autodesk Build posiada dedykowane narzędzie do procesu zgłaszania Zapytań o Informacje. Pozwala zebrać wszystkie zapytania z budowy w jednym miejscu i zdecydować, co rzeczywiście zostanie zgłoszone do biura projektowego. Daje również wgląd w postępy w udzielaniu na nie odpowiedzi.

Dziennik spotkań

Autodesk Build umożliwia planowanie spotkań, gdzie zapraszani są uczestnicy projektu, udostępniany jest link do platformy komunikacyjnej, a także ustalana jest agenda wraz z załączeniem odpowiednich dokumentów. Po jego przeprowadzeniu można je podsumować, również z możliwością załączenia dokumentów i wraz z innymi spotkaniami stanowią one historię, która zbierana jest w jednym miejscu umożliwiając szybki powrót informacji.

Listy kontrolne

Narzędzie pozwalające przeprowadzać mobilne inspekcje, których zapis razem z załączonymi dokumentami, również foto-wideo, znajduje się w jednym miejscu – na platformie. Szablony list kontrolnych są w pełni konfigurowalne, co pozwala łatwo dopasować je do potrzeb.

Kontrola uruchamiania i przekazywania aktywów i zasobów

Szybki dostęp do danych na temat aktywów i zasobów oraz statusów ich zamówienia, instalacji i uruchomienia. Śledzenie cyklu ich życia od zaprojektowania do przekazania do użytkowania.

Kontrola budżetu

Możliwość wprowadzenia budżetu do platformy oraz nanoszenia korekt w trakcie budowy związanych ze zmianą zamówień lub kosztów, co zapewnia dostęp dla uczestników do zawsze aktualnych danych.

Oficjalna strona produktu:

https://construction.autodesk.com/products/autodesk-build

Zamknij