| | |Menu główne

Autodesk Docs

Przenieś dokumenty i ich zarządzanie w jedno miejsce

Autodesk Docs występuje jako element kolekcji AEC lub innych produktów chmurowych. Daje dostęp do modułu Docs, będącego podstawą chmury Autodesk Construction Cloud oraz Document Management, będącego podstawą chmury BIM 360.

Rozwiązanie Common Data Environment (CDE) od Autodesk.

Platforma chmurowa do zarządzania dokumentacją, która umożliwia:

  • Dostęp z dowolnego miejsca do aktualnych dokumentów i danych projektu
  • Dzielenie się, oglądanie i wprowadzanie oznaczeń w plikach – modelach, rysunkach, dokumentach
  • Wydajniejszą współpracę i wymianę informacji pomiędzy uczestnikami projektu

Repozytorium plików

Platforma przechowuje pliki w chmurze zapewniając uczestnikom dostęp do zawsze aktualnych wersji.

Wbudowana przeglądarka

Użytkownicy mogą oglądać rysunki i modele bezpośrednio w platformie, bez potrzeby instalacji dedykowanego oprogramowania.

Struktura dostępu

Użytkownicy mają określony przez administratora dostęp do zawartości.

Kontrola wersji dokumentów

Platforma automatycznie kontroluje wersje plików podczas ich aktualizacji, przechowując każdą z nich i umożliwiając przeglądanie historii i powrót do jednej z poprzednich wersji w dowolnym momencie. Łatwo można także porównać zmiany, jakie zaszły pomiędzy wersjami.

Oznaczenia i komunikacja

Użytkownicy mogą wprowadzać notatki graficzne, a także tworzyć tzw. Issues skupiające komunikację na dany temat w jednym miejscu, co znacząco ułatwia wymianę informacji.

Standaryzacja zatwierdzania dokumentacji

Dedykowane narzędzia do przeprowadzania procesu zatwierdzania dokumentów (nadawania statusów) oraz ich dystrybucji pomiędzy uczestnikami, posiadające duże możliwości konfiguracji.

Zamknij