| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

52 486

osób

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Programowanie

Cena netto: 1 000,00 zł
Cena (23% VAT): 1 230,00 zł
Cena dla studentów netto: 451,22 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 555,00 zł
Kurs przeznaczony dla informatyków i administratorów systemów CAD, obejmujący konfigurację programu i procedury usprawniające pracę systemu, organizowanie i definiowanie menu ekranowego, definiowanie klawiszy urządzeń wskazujących, automatyzacja i grupowanie poleceń w makropoleceniach, rysunek prototypowy, AutoLISP, VISUAL LISP, VISUAL BASIC.

Czas trwania: 20 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Dołączanie programów: Rodzaje i typy plików programów: *.ARX, *.LSP, *.VLX i *.FAS; wczytywanie jednorazowe i wielokrotne programów pomocniczych; uruchamianie plików programów

Programowanie w AutoLISP i VisualLISP: wprowadzenie do języka AutoLISP i VisualLISP; tworzenie prostych wyrażeń; nadawanie wartości; formatowanie danych; zarządzanie zmiennymi systemowymi; praca z listami i łańcuchami; wyrażenia warunkowe i pętle

Programowanie DCL: tworzenie prostych okien dialogowych; zarządzanie oknami dialogowymi

Visual Basic for Applications: wprowadzenie do środowiska obiektowego; obiekty AutoCADa; metody i właściwości obiektów

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik potrafi zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek. Czas trwania: 20 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do środowiska pracy: uruchamianie i zamykanie programu; interfejs i komunikacja użytkownika

więcej
Zamknij