| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

52 486

osób

Szkolenie / Kurs AutoCAD Map 3D – Stopień II

Cena netto: 1 300,00 zł
Cena (23% VAT): 1 599,00 zł
Cena dla studentów netto: 451,22 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 555,00 zł

Kurs AutoCAD Map 3D stopień II przeznaczony jest dla użytkowników posiadających podstawowe umiejętności z zakresu obsługi AutoCAD Map 3D, oraz zajmujących się problematyką Systemów Informacji Przestrzennej, geodezji i kartografii. Kurs rozszerza posiadane umiejętności z zakresu obsługi programu i przygotowuje do wszechstronnego zarządzania danymi przestrzennymi w środowisku Map 3D.
Warunkiem skorzystania z kursu jest posiadanie znajomości programu AutoCad na poziomie średniozaawansowanym (II stopień).

Czas trwania: 21 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Klasyfikacja obiektów:
– Konfigurowanie klasyfikacji obiektów
– Używanie klasyfikacji obiektów
– Znajdowanie obiektów według klasyfikacji
– Tworzenie map tematycznych z obiektów na podstawie klasyfikacji

Praca z menadżerem wyświetlania:
– Dodawanie danych
– Stylizowanie elementów
– Stylizowanie warstw rysunku
– Definiowanie progów skali
– Tworzenie tematów
– Kontrolowanie porządku wyświetlania
– Dodawanie lub edytowanie legendy
– Zapisywanie warstwy

Modyfikowanie tabeli danych geoprzestrzennych:
– Uzyskiwanie informacji na temat elementów
– Eksportowanie danych z tabeli danych
– Edycja danych elementu
– Łączenie tabel
– Zapytania

Modyfikowanie geometrii danych geoprzestrzennych:
– Wypisywanie elementów do edycji
– Wydzielanie geometrii z elementu
– Aktualizacja elementu

Konfiguracja FDO Provider-a:
– Omówienie zasad łączenia poprzez FDO
– Dodanie nowego FDO Provider

Praca z bazami danych:
– Konfigurowanie bazy danych ODBC
– Praca z punktowymi bazami danych
– Współpraca Map 3D z oracle

Metadane:
– Przegląd metadanych
– Tworzenie metadanych
– Wyświetlanie metadanych
– Współużytkowanie metadanych
– Ustawianie opcji metadanych

Topologia:
– Rodzaje topologii
– Tworzenie, edycja i zarządzanie topologiami
– Analizowanie topologii rysunków

Obrazy rastrowe:
– Uzyskiwanie dostępu do danych rastrowych
– Analizowanie powierzchni rastrowych
– Użycie innych formatów obrazów rastrowych
– Ustawianie opcji obrazu rastrowego

Mapguide:
– Publikowanie do programu MapGuide
– Eksportowanie danych DWG dla poprzednich wersji programu MapGuide (SDF wersja 2)
– Importowanie map z formatu SDF wersji 2

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik potrafi zarządzać cechami rysunku i obiektów oraz wydrukować rysunek. Czas trwania: 20 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do środowiska pracy: uruchamianie i zamykanie programu; interfejs i komunikacja użytkownika

więcej
Zamknij