| | |Menu główne

przeszkoliliśmy już

54 521

osób

Szkolenie / Kurs Autodesk Alias Design

Cena netto: 1 500,00 zł
Cena (23% VAT): 1 845,00 zł
Cena dla studentów netto: 475,61 zł
Cena dla studentów (23% VAT): 585,00 zł
Czas trwania: 21 godzin

Szczegółowy program szkolenia

Wstęp do programu Alias i jego obsługa (interface): Interface – (pełen – uproszczony), obsługa widoków, praca na oknach, struktura katalogów, projekty

Praca z bryłami podstawowymi: Praca w 2D i 3D, praca na bryłach podstawowych, transformacje obiektów, wiązania, punkty połączeń (pivot points)

Kontrola geometrii: Wstawianie i przesuwanie, narzędzia modyfikacji, punkty skoku, grupowanie obiektów, tryby skoku

Dokładność modelowania: Nastawy modelowania, nastawy siatki, wymiary i ich wprowadzanie, krzywe keypoint, narzędzia pomiarowe, wyświetlanie wymiarów

Krzywe: Krzywe swobodne, wyświetlanie informacji i CV, tworzenie krzywych, techniki tworzenia krzywych, edycja krzywych, symetria warstw, inne narzędzia dla krzywych

Powierzchnie: Podstawowe narzędzia do powierzchni, typy powierzchni, zaawansowane narzędzia powierzchni, edycja powierzchni

Przecinanie i obcinanie: Obcinanie powierzchni, przecięcie powierzchni, zaokrąglanie polaczenia

Wstęp do renderingu: Rendering w programie Alias, rendering sprzętowy i programowy, nastawy renderingu, oświetlenie, efekty otoczenia, obsługa panelów kontroli wizualizacji, tryby cieniowania

Tworzenie powierzchni NURBS: Spans, spans i gładkość, stopnie krzywych, nastawy, narzędzia dla krzywych i powierzchni nurbs, narzędzia do pracy z CV, symetria, techniki przyspieszające

Rzutowanie, ucinanie i dodatkowe narzędzia: Rzutowanie krzywych na powierzchnie, tworzenie krzywych wycinających, pochylanie, odsuwanie, powierzchnie konstrukcyjne

Ciągłość NURBS, dopasowanie i zaokrąglanie powierzchni: Ciągłości G0, G1 i G2, dopasowywanie powierzchni, sprawdzanie jakości powierzchni, opcje zaokrąglania powierzchni

Inne kursy, które mogą Ciebie zainteresować

Szkolenie / Kurs Revit Architecture – Stopień I

Kurs Revit Architecture stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu Revit Architecture. Użytkownik poznaje sposób pracy z podstawowymi obiektami programu, które są wykorzystywane prawie w każdym projekcie takimi jak: ściany, stropy, drzwi, dachy i schody. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Wprowadzenie do interfejsu programu: • Menu Toolbar • Przeglądarka projektu • palety narzędziowe

więcej

Szkolenie / Kurs Autodesk Inventor – Stopień I

Kurs Autodesk Inventor – Stopień I obejmuje wszystkie etapy pracy projektanta-mechanika: od sprawnego modelowania parametrycznych części, poprzez adaptacyjne projektowanie zespołów, po automatyczne generowanie dokumentacji warsztatowej i tworzenie prezentacji. Szkolenie przedstawia filozofię programu, metodykę pracy, interfejs Autodesk Inventor oraz struktura aplikacji. Czas trwania: 21 godzin Szczegółowy program szkolenia Tworzenie i praca z projektem w Autodesk Inventor

więcej

Szkolenie / Kurs AutoCAD – Stopień I

Profesjonalne szkolenie AutoCAD to szansa na zdobycie unikalnej wiedzy i opanowanie praktycznych umiejętności obsługi najpopularniejszego oprogramowania CAD. Kurs kończy się zdobyciem przez uczestnika międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego zdobyte kompetencje. Kurs AutoCAD stopień I przeznaczony dla początkujących użytkowników programu AutoCAD. Na szkoleniu użytkownik poznaje podstawowe obiekty wektorowe – zdobywa umiejętności ich tworzenia i modyfikacji. Ponad to użytkownik

więcej
Zamknij