| | |Menu główne

Autodesk Inventor 2020 już jest – co nowego w nowej wersji?

Jak zapewne wiecie inżynierowie aplikacji Autodesk przygotowali nową wersję programu Inventor 2020. Wprowadzone zmiany są związane z ogólnym rozwojem aplikacji ale przede wszystkim uwzględniają prośby i potrzeby użytkowników. Projektanci z całego świata dzięki platformie Inventor Ideas dzielą się swoimi opiniami i pomysłami. Również w tej wersji, jak i poprzednich, położono duży nacisk na wydajność pracy w obszarze modelowania. Nie zapomniano również o środowisku dokumentacji 2D. Oprócz niezauważalnych zmian w rdzeniu programu można zauważyć odświeżony Interface, który zdecydowanie bardziej pasuje do ogólnego trendu nowoczesnych narzędzi informatycznych. Poniższy artykuł przybliży Państwu najważniejsze szczegóły. 

 

Główne obszary wprowadzanych zmian.

Ulepszenia związane z wyglądem programu i łatwiejszym dostępem do narzędzi.

 • Nowy, odświeżony interface 
 • Nowe style oświetlenia
 • Predefiniowane ustawienia graficzne

Kontynuacja wprowadzania zmian w oknach narzędziowych. 

 • Nowe panele narzędziowe
 • Możliwość zapisywania ustawień wstępnych narzędzia

Możliwość pracy na wielu monitorach.

Zobacz prezentację nowych możliwości.

Wydajność

Praca w przestrzeni modelowej.

 • Poprawa wydajności w obszarze modelowania
 • Poprawa wydajności: edycji lokalnej komponentu, szyku komponentu, trybu ekspresowego, polecenia widok przekroju 3D

Dokumentacja 2D.

 • Szybsze tworzenie rysunku
 • Szybsze wyświetlanie podglądu
 • Szybsze narzędzie przekroju
 • Interoperacyjność AnyCAD – Import Edytowanie odnośników

Zobacz prezentację nowych możliwości.

Ulepszone narzędzia projektowe.

 • Możliwość przeciągnięcia bryły po ścieżce
 • Możliwość rozwijania powierzchni tłoczonych
 • Opcja wyciągania stożka 
 • Wykrywanie pętli i regionu w szkicu części
 • Wyszukiwanie relacji poprzez bloki w szkicu
 • Ulepszone narzędzie przeszukiwania bazy Content Center
 • Ulepszenia w migracji Ustawień

Zobacz prezentację nowych możliwości.

Generator ram.

 • Zaślepki Standardowe i niestandardowe
 • Polecenie wycięcia Panel właściwości
 • Niestandardowe nacięcia
 • Ulepszony panel edycji i tworzenia przycięcia profilu
 • Ulepszony panel wydłużenia profilu
 • Manipulatory orientacji profilu widoczne na podglądzie podczas wstawiania
 • Asymetryczne wydłużenie / skrócenie profilu.

Zobacz prezentację nowych możliwości.

Udoskonalenia zgłaszane przez użytkowników.

 • Uwzględnienie stylu arkusza blachy w odbiciu lustrzanym komponentu.
 • Możliwość ustawienia własnego stylu nazewnictwa dla przebiegu rurowego.
 • Design Accelerator – Generator wałów – wpływanie na strukturę wstawiania wału do zespołu.

Inventor Read Only Mode – program może działać w trybie tylko do odczytu.

Zobacz prezentację nowych możliwości.

Pełna współpraca z innymi systemami.

Aktualizacja translatorów formatów zewnętrznych – CATIA V5 – JT  – Parasolid – Rhino – SolidWorks

 • Łączność z projektami Fusion 360 – Dostęp do Fusion 360 i technologii Generative Design

Zobacz prezentację nowych możliwości.

Pobierz ulotki informacyjne w języku angielskim:

Skontaktuj się z nami:

@: procad@procad.pl
t: +48 22 201 91 56

Zamknij