| | |Menu główne

AutoCAD 2023 już dostępny!

29 marca 2022 premierę miało oprogramowanie Autodesk AutoCAD 2023. Poniżej przedstawiany jakie nowości są dostępne w aktualnej wersji.

Wzrost produktywności dzięki automatyzacji

AutoCAD specjalistyczne narzędzia.

Architektura, Inżynieria i Budownictwo

 • Zautomatyzuj plany pięter, przekroje i rysunki elewacji
 • Sprawdzanie błędów w czasie rzeczywistym schematów połączeń
 • Twórz i szczegółowo opracowuj koncepcje
 • Połącz dane bazy danych dla map na rysunkach
 • Do tego dodatkowe wbudowane mechanizmy automatyzacji i branżowe przepływy pracy AutoCAD specjalistyczne narzędzia.

Projektowanie i produkcja

 • Setki tysięcy symboli i części do systemów mechanicznych, elektrycznych, rurociągów, HVAC
 • Automatyzacja osiowania i łączenia części
 • Oblicz siły części i przedmiotów
 • Zautomatyzowanie zestawienia komponentów

AutoCAD aplikacje web i mobile

Pracuj w dowolnym miejscu i czasie dzięki dostępowi do swoich rysunków na dowolnym urządzeniu.

Połącz usługi chmurowe

Przeglądaj i edytuj swoje rysunki CAD przechowywane w chmurze Autodesk lub na dowolnym urządzeniu z wiodącymi dostawcami pamięci masowej w chmurze.

Nowości!

Importowanie znaczników i asystent znaczników

 • Funkcja śladów znajdująca się na karcie Współpraca jest doskonałą funkcją do monitorowania i rejestrowania zmian linii.
 • Otwarcie palety śladów w pierwszej kolejności pokazuje, że na rysunku nie ma śladów.
 • Jeśli użyjemy funkcji importowania znaczników, możemy nałożyć znaczniki z czerwoną linią. Może to być plik obrazu, taki jak jpeg lub png albo plik pdf. W tym przykładzie użyto pliku pdf z prostym czerwonym znacznikiem obszaru papieru na tym rysunku.
 • Kliknięcie na Import znaczników powoduje wyświetlenie okna dialogowego.
 • Tutaj widzimy, że import znaczników wykrył dwa znaczniki czerwonej linii. Jeden w formie tekstowej i jeden w prostym, ręcznie naszkicowanym szczególe. Z tego możemy wyodrębnić szczegóły i umieścić je na rysunku jako znacznik.
 • Znacznik jest teraz wyświetlany na palecie śladów, zapewniając użytkownikom czas, w którym edycja redline została dodana do rysunku.

LISP API w aplikacjach WEB

LISP API jest teraz dostępny dla aplikacji Autocad WEB

Wyświetlacz – zakładka Widok

Mając widok do wyświetlania, możemy teraz odłączyć kartę Widok w programie AutoCAD 2023 i ustawić ją jako pływającą; co pozwala na przeniesienie go na drugi monitor. Widok ma teraz również własną linię poleceń, co znacznie ułatwia skupienie się na widoku i umożliwia wprowadzanie poleceń w tym samym oknie widoku.

Polilinie

 • Polilinie są często używane do tworzenia obszarów obwiedni i podobnych zamkniętych linii. Podczas kreślenia wierzchołków w celu utworzenia polilinii musimy kontynuować w jednym kierunku, ponieważ wierzchołki są ponumerowane.Jeśli dodamy wierzchołek na ostatnim wierzchołku, otrzymamy dodatkowy wierzchołek, który zwiększy długość polilinii.
 • Jeśli jednak dodamy wierzchołek na początku polilinii, zasadniczo dodamy nowy wierzchołek na pozycji drugiej, a nie do długości polilinii.
 • Oznacza to, że możemy teraz kliknąć prawym przyciskiem myszy wierzchołek na dowolnym końcu i wybrać „Rozszerz wierzchołek”, co spowoduje przedłużenie polilinii w tym punkcie.

Wytnij/kopiuj bazę

W Autocad 2023 dodano nową funkcję wytnij/kopiuj z punktem bazowym. Funkcja ta umożliwia nam kopiowanie wybranej geometrii z wskazanym przez nas punktem bazowym, w praktyce przyspieszy to możliwość kopiowania elementów z wklejeniem w odpowiednim miejscu.

Pozostałe nowości

 • Zlicz: automatyzacja zliczania bloków lub obiektów w wybranym obszarze lub na całym rysunku.
 • Grafika: renderowanie obiektów 3D nawet 10 razy szybciej.
 • Udostępnij: wysyłanie kontrolowanej kopii rysunków do członków zespołu, aby umożliwić jej wyświetlanie i edycję z dowolnego miejsca.

  Skontaktuj się z nami:

  Zespół PROCAD
  tel.: 58 739 68 00
  @: procad@procad.pl
Zamknij