| | |Menu główne

Autodesk Revit 2023 – Już dostępny !

5 kwietnia 2022 – na kontach użytkowników Autodesk pojawił się Revit 2023.

Ten Revit naprawdę podkręca obroty, z wieloma ulepszeniami wydajności mającymi na celu szybsze przetwarzanie, zwłaszcza podczas pracy z dużymi modelami.

Ponad 30 nowych funkcji pochodzi z Revit Ideas, czyli są to funkcjonalności dodane na życzenie użytkowników.

Oprócz powyższego, lista “Co nowego” jest imponująca i obejmuje 72 obszary programu, zarówno te ogólne, jak i ściśle branżowe.

Nowości i usprawnienia ogólne :

 • Wprowadzono wiele ulepszeń w zakresie obsługi łączenia/importowania plików CAD
 • Formatowanie warunkowe zestawień obsługuje teraz parametry Rodzina, Typ oraz Rodzina i typ.
 • Lista kategorii z możliwością dodania oznaczeń została rozszerzona, aby ułatwić pełniejsze dokumentowanie projektów.
 • Ikony Przeglądarki projektu wskazują, czy widok znajduje się na arkuszu.
 • Współpracownikom można udostępniać części modelu, aby umożliwić im wykonywanie prac bez dostępu do kompletnego modelu. (Autodesk Docs).
 • Przemieszczanie elementów w widokach 2D.
 • Oznaczanie wszystkich przemieszczonych elementów w widokach 3D.
 • Zachowanie wartości w przypadku usunięcia kluczy.
 • Dodano nowy element sterujący, aby zwiększyć wydajność nawigacji w widokach.
 • Zapisywanie ustawienia umieszczenia rodzin opartych na płaszczyźnie roboczej.
 • Wymiary tymczasowe dla elementów zagnieżdżonych.
 • Kontrola kolejności drukowania.
 • Obszary wypełnienia można teraz tworzyć bezpośrednio w rodzinach 3D bez potrzeby importowania elementów szczegółów.
 • Za pomocą udoskonaleń filtrów widoków można szybciej tworzyć i stosować filtry do widoków.
 • Poprawiono dokładność, precyzję i wydajność analitycznego modelu energetycznego.
 • Uproszczenie ścian kurtynowych w energetycznym modelu analitycznym.
 • Okno dialogowe odwzorowania  eksportu IFC
 • Usługa parametrów (opcja Parametry w bibliotece Autodesk Construction Cloud) jest obecnie oferowana jako techniczna wersja zapoznawcza.
 • Szybkie ustawienie płaszczyzny roboczej w widoku.
 • Wyszukiwanie/filtrowanie listy odniesień do widoków.
 • Wycofywanie wersji dla modeli w chmurze.
 • Zwalnianie elementów modelu współdzielonego w chmurze.
 • Ulepszenie algorytmów projektowania generatywnego.
 • Aktualizacja dodatku Dynamo 2.13.
 • Proces roboczy Formit/Revit.
 • Zmodernizowany interfejs Dynamo Player
 • Udoskonalenia oznaczeń z wieloma liniami odniesienia.
 • Parametry danych identyfikacyjnych dla grup i połączeń RVT.
 • W różnych obszarach wprowadzono wiele zmian, aby zwiększyć wydajność.
 • Do dodatku Issues dodano nowy panel Przegląd.

Funkcje architektoniczne :

 • Dla czterech istniejących kategorii włączono możliwość cięcia w widokach.
 • Zamieniaj bieżący widok na arkuszu bezpośrednio z listy widoków.
 • Możliwość filtrowania według arkuszy.
 • Etykiety warstwic są czytelne z dowolnego kierunku.
 • Tekstury materiałów i graffiti mogą teraz używać obrazów przechowywanych na serwerach.
 • Powielanie materiałów i zasobów.
 • W przypadku rodzin przypisanych do kategorii Zabudowa można łączyć ich geometrię.
 • Linie zawinięcia i linie podziału stropu.
 • Mierzenie w 3D.
 • Interaktywne analizy oświetlenia naturalnego.

Funkcje MEP :

 • Analiza elektryczna.
 • Wyburzone elementy MEP pozostają połączone.
 • Fabrication Data Manager (FDM).
 • Nowe kategorie MEP dla mechanicznych urządzeń sterujących i wyposażenia hydraulicznego.
 • Właściwości rzędnej elementów MEP zostały zaktualizowane.
 • Można ustawić punkt bazowy rzędnej dla kategorii MEP.
 • Właściwość – numer obwodu.
 • Zmiana obiektu nadrzędnego złączy MEP.
 • Orientacja opisu ogólnego.
 • Elementy sterujące w obszarze rysunku dla elementów produkcyjnych MEP.

Funkcje konstrukcyjne :

 • Modelowanie konstrukcji analitycznych na potrzeby koordynacji BIM.
 • Automatyzacja precyzyjnego modelowania konstrukcji analitycznych.
 • Automatyzacja projektowania połączeń w oparciu o biblioteki.
 • Tworzenie kotew po rozciągnięciu za pomocą łączników zbrojenia.
 • Dostosowywana propagacja zbrojenia.
 • Efektywna wizualizacja zbrojenia w widokach 3D.
 • Dostosowana propagacja zbrojenia o dowolnym kształcie.
 • Reprezentacja przemieszczonego zbrojenia.
 • Zwiększona wydajność zbrojenia w chmurze.
 • Oznaczenia z wieloma liniami odniesienia dla zbrojenia.
 • Otulina zbrojenia w zestawieniach i opisach
 • Nienośne ściany działowe z betonu zbrojonego.
 • Pokaż zbrojenie jako bryły 3D w modelach podłączonych.
 • Zawartość bibliotek połączeń stalowych.
 • Dodano tabele kształtów stali zgodnie z 15. wersją normy AISC
 • Biblioteka kształtów zbrojenia dla Wielkiej Brytanii została zaktualizowana na podstawie najnowszej normy BS8666:2020.
Zamknij