| | |Menu główne

Co nowego w wersji 2022

Oprogramowanie Civil 3D obsługuje BIM (Building Information Modeling) aby udoskonalić projektowanie inżynierskie i dokumentację budowy.

Zobacz prezentację nowej wersji:

Co nowego w programie Civil 3D 2021

Optymalizacja skarp – to interaktywne narzędzie ułatwiające niwelowanie różnych obszarów powierzchni wokół dróg oraz budynków. Narzędzie składa się z algorytmów optymalizacji, które ułatwiają wyrównanie terenu z uwzględnieniem ograniczenia narzuconego przez użytkownika

Połączone linie trasowania – Program oferuje lepszą możliwość kontroli połączonych linii trasowania w miejscach skrzyżowań, węzłów oraz przecięć korytarzy. Połączone linie trasowania pozwalają na zmianę geometrii krzyżujących się osi z jednoczesnym zachowaniem łuków na wlocie skrzyżowania

Project Explorer – Eksplorator Projektu to kompleksowe miejsce do zarządzania zawartością modeli Civil 3D. Pomaga użytkownikowi przeglądać, weryfikować, raportować i zmieniać dane w projekcie. Dzięki Eksploratorowi Projektu nie trzeba korzystać z wielu różnych miejsc, okien dialogowych oraz zestawień – wszystkie dane dla całego projektu są zgromadzone w jednym miejscu.

Co nowego w programie Civil 3D 2020

Dynamo dla Civil 3D
Skorzystaj z możliwości programowania i automatyzacji dzięki Dynamo. Dzięki temu w środowisku graficznym można definiować algorytmy, które przyspieszają projektowanie.
Storm and sanitary analysis
Ustawianie indywidualnych warunków dla wód opadowych dla każdej zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej.
Analiza sieci grawitacyjnych
Użyj zaktualizowanego okna dialogowego „Analizuj Sieć Grawitacyjną”, aby przeanalizować sieć rurociągów i zastosować zoptymalizowane wyniki.
Interfejs użytkownika
Odkryj zaktualizowany interfejs, zoptymalizowany do wyświetlania na monitorach o wysokiej rozdzielczości. Korzystaj z bardziej intuicyjnych definicji poleceń, aby łatwo korzystać z Civil 3D.

Co nowego w programie Civil 3D 2019

Nowe i udoskonalone funkcje programu Civil 3D 2019 usprawniają obieg dokumentacji projektowej, zwiększając wydajność projektowania, produkcji, współpracy i wymiany danych.

Profile

Profile przesunięcia są bardziej dokładne dzięki obsłudze krzywych pionowych.

Podzespoły

Rozszerzone możliwości korytarza o ponad 60 dodatkowych podzespołów.

Przekroje

Przedstawiaj dokładniej obiekty bryłowe 3D z większą kontrolą nad ich właściwościami wizualnymi.

Rury ciśnieniowe

Spełniaj więcej standardów projektowych dzięki dodatkowym akcesoriom i dodatkom.

Pozostałe nowości zawarte w Civil 3D 2019:

  • Dane zestawu właściwości etykiety – Dodaj niestandardowe dane do etykiet obiektów Civil 3D za pomocą zestawów właściwości.
  • ULEPSZONE| Współpraca z InfraWorks – Użyj wstępnych modeli projektowych z InfraWorks w programie Civil 3D.
  • Zaawansowany projekt ronda – Wprowadzaj nowe projekty rond w Civil 3D.
  • Civil 3D z Revit – Ulepszona współpraca i wymiana danych.
Zamknij