| | |Menu główne

AutoCAD

AutoCAD wraz ze specjalistycznymi zestawami narzędzi

 

Od pomocy służących do projektowania elementów mechanicznych, przez narzędzia architektoniczne po funkcje tworzenia danych GIS i map oparte na modelu – zasubskrybuj oprogramowanie AutoCAD, aby uzyskać dostęp do specjalistycznych zestawów narzędzi oraz aplikacji internetowych i mobilnych.

Zobacz prezentację video:

Pracuj szybciej i dokładniej dzięki specjalistycznym zestawom narzędzi

Oprogramowanie AutoCAD® zawiera teraz specjalistyczne funkcje i biblioteki przeznaczone dla branż architektonicznej, mechanicznej, elektrycznej i innych.

Wykonuj zadania projektowe w dużo krótszym czasie. Zautomatyzuj typowe operacje, takie jak wstawianie drzwi, generowanie zestawień komponentów oraz tworzenie rysunków wejść/wyjść sterowników programowalnych. Korzystaj z ponad 750 000 inteligentnych obiektów i części zebranych w branżowych bibliotekach.

Praca w dowolnym czasie i z każdego miejsca za pomocą aplikacji internetowych i mobilnych AutoCAD

Po wykupieniu subskrypcji oprogramowania AutoCAD możesz pracować z dala od biura i mieć dostęp do swoich plików DWG™ na wszystkich platformach — na komputerze oraz w aplikacjach internetowych i mobilnych. Łatwo przenoś dane i rysunki między komputerem, przeglądarką internetową i smartfonem.

Zawartość

Specjalistyczne zestawy narzędzi oferują funkcje przeznaczone dla poszczególnych branż, które przyspieszają i ułatwiają proces projektowania:

 • Twórz szczegóły, widoki i nie tylko.
 • Automatyzacja zadań i tworzenia opisów.
 • Korzystaj z procesu projektowego opartego na regułach, aby egzekwować standardy branżowe oraz generować zestawienia, listy i tabele.
 • Dostęp do biblioteki symboli, części i komponentów szczegółów.

Pobieranie i używanie tylko tych zestawów narzędzi, które są potrzebne w danym momencie.

Oryginalny program AutoCAD (oprogramowanie CAD 2D i 3D) dostarcza innowacyjne narzędzia do projektowania i tworzenia dokumentacji.

 • Twórz i edytuj geometrię 2D oraz modele 3D z wykorzystaniem brył, powierzchni i siatek.
 • Opisuj rysunki za pomocą tekstu, wymiarów, linii odniesienia i tabel.
 • Dostosuj wstążkę i palety narzędzi.
 • Dostosuj oprogramowanie za pomocą dodatkowych aplikacji i interfejsów API.
 • Wyodrębniaj dane obiektów do tabel.
 • Dołączaj i importuj dane z plików PDF.

Dodaje funkcje służące do tworzenia rysunków architektonicznych, dokumentacji i zestawień, a także do automatyzacji zadań kreślenia.

 • Tworzenie rzutów kondygnacji, przekrojów, elewacji i innych rysunków za pomocą specjalistycznych narzędzi do projektowania budynków.
 • Dodatkowe elementy to między innymi ściany, drzwi i okna.
 • Korzystaj z ponad 8 tysięcy inteligentnych obiektów i stylów architektonicznych zgodnych ze standardami warstw AIA 2nd Edition, BS1192 DIN 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU Short Format oraz STLB.

Dodaje funkcje do projektowania instalacji elektrycznych, które ułatwiają tworzenie, modyfikowanie i dokumentowanie elektrycznych systemów sterowania.

 • Twórz układy paneli, schematy oraz inne rysunki elektryczne za pomocą specjalistycznych narzędzi.
 • Korzystaj ze spójnych standardów projektowych dzięki uporządkowaniu rysunków w ramach struktury opartej na przebiegu przedsięwzięcia.
 • Obejmuje bibliotekę ponad 65 tysięcy inteligentnych symboli elektrycznych zgodnych z normami AS, GB, IEC, IEC-60617, JIC, JIS, NFPA oraz IEEE.

Dodaj topologię GIS za pomocą oprogramowania AutoCAD, aby móc używać danych CAD i GIS oraz utrzymywać je w celu planowania, projektowania i zarządzania danymi.

 • Twórz, przekazuj i utrzymuj dane map i GIS w środowisku rysunkowym programu AutoCAD.
 • Korzystaj z opartych na zadaniach narzędzi umożliwiających zarządzanie danymi GIS i agregowanie ich z danymi projektowymi.
 • Dostęp do danych przestrzennych przechowywanych w plikach, bazach danych i usługach internetowych.
 • Korzystaj ze standardowych schematów danych, zautomatyzowanych biznesowych procesów projektowych oraz szablonów raportów dla północnoamerykańskiej branży elektrycznej, europejskiej branży elektrycznej, sektora wodociągów i kanalizacji, a także sektora gazowego.

Dodaje biblioteki znormalizowanych części oraz narzędzia ułatwiające tworzenie, modyfikowanie oraz dokumentowanie projektów mechanicznych na potrzeby produkcji.

 • Automatyzacja zadań z zakresu inżynierii mechanicznej, takich jak generowanie komponentów maszyn, wymiarowanie czy tworzenie zestawień komponentów.
 • Twórz rysunki części i zespołów oraz inne rysunki z zakresu projektowania produktów za pomocą specjalistycznych narzędzi.
 • Korzystaj z ponad 700 tysięcy inteligentnych części, funkcji i symboli produkcyjnych zgodnych z normami ISO, ANSI, DIN, JIS, BSI, CSN oraz GB.

Dodaje funkcje ułatwiające kreślenie, projektowanie i dokumentowanie instalacji MEP budynków w środowisku AutoCAD.

 • Twórz dokładną dokumentację budowlaną projektów instalacji MEP.
 • Korzystaj z narzędzi opartych na zadaniach w celu tworzenia rysunków instalacji MEP w budynkach.
 • Korzystaj z ponad 10,5 tysiąca inteligentnych obiektów mechanicznych, elektrycznych i hydraulicznych zgodnych z normami AIA 2nd Edition, BS1192 Descriptive oraz BS1192 — AUG Version 2, a także dotyczących warstw norm DIN 276, ISYBAU Long Format, ISYBAU Short Format i STLB.

Dodaje funkcje ułatwiające tworzenie schematów orurowania i oprzyrządowania, a następnie ich integrowanie z modelem 3D procesów technologicznych.

 • Generuj i udostępniaj rzuty izometryczne i prostokątne oraz zestawienia komponentów.
 • Twórz schematy, układy instalacji oraz inne rysunki z zakresu projektowania procesów technologicznych, korzystając ze specjalistycznych narzędzi.
 • Korzystaj z biblioteki ponad 400 inteligentnych obiektów wykorzystywanych w procesach technologicznych, takich jak szablony wyposażenia, szablony pomocnicze oraz elementy konstrukcyjne zgodne z 40 normami, w tym ANSI i DIN.

Dodaje narzędzia do przekształcania obrazów rastrowych na wektorowe, które umożliwiają konwersję obrazów rastrowych na obiekty DWG™. Edytowanie zeskanowanych rysunków w znanym środowisku AutoCAD.

 • Usuwanie plamek z obrazów, tworzenie kopii lustrzanych i odchyleń oraz retuszowanie.
 • Używaj standardowych poleceń programu AutoCAD w regionach elementów rastrowych i prymitywów. Łatwe wymazywanie obrazów, linii, łuków i okręgów rastrowych.
 • Tworzenie linii i polilinii z obrazów rastrowych i przekształcanie plików rastrowych w rysunki wektorowe.
 • Wyświetlanie i analiza obrazów geograficznych w oprogramowaniu Civil 3D do projektowania obiektów inżynierii wodnej i lądowej oraz w zestawie narzędzi AutoCAD Map 3D.

AutoCAD mobile app

Korzystaj z możliwości programu AutoCAD także poza biurem.

 • Przeglądaj, twórz, edytuj i udostępniaj rysunki programu AutoCAD na urządzeniach mobilnych — w dowolnym czasie i miejscu.
 • Praca z najnowszymi wersjami rysunków u klienta.
 • Dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym.

AutoCAD web app

Dostęp do oprogramowania AutoCAD z dowolnego komputera.

 • Przeglądanie, tworzenie i edytowanie rysunków programu AutoCAD.
 • Praca z najnowszymi wersjami rysunków w dowolnym miejscu.
 • Dostęp do aktualizacji w czasie rzeczywistym.

Zamknij